List do duchownych

(redakcja pierwsza) 1Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz względem najświętszych imion i słów Jego napisanych, które uświęcają ciało. 2Wiemy, że Jego Ciało nie może być obecne, jeśli nie odbyła się przedtem konsekracja przez słowo. 3Niczego bowiem Więcej…

List do całego zakonu i modlitwa

1W Imię Najwyższej Trójcy i Świętej Jedności, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 2Wszystkim czcigodnym i umiłowanym braciom, bratu A., ministrowi generalnemu zakonu braci mniejszych, memu panu i innym ministrom generalnym, którzy będą po nim i wszystkim ministrom i kustoszom, i kapłanom tego braterstwa, pokornym w Chrystusie i wszystkim Więcej…

List do brata Leona

1Bracie Leonie, twój brat Franciszek śle pozdrowienie i życzy pokoju. 2Tak mówię do ciebie, synu mój, jak matka: bo co do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w drodze, pokrótce tym słowem postanawiam i radzę, i jeśli będziesz kiedyś potrzebował przyjść do mnie po radę, zaprawdę tak ci radzę: 3jakikolwiek sposób Więcej…

Fragmenty kodeksu Wo

Fragmenty innej Reguły niezatwierdzonej Fragmenty z kodeksu Wo 1, upokarzają, krzywdzą i zadają ból i cierpienie, męczarnie i śmierć; powinniśmy ich bardzo kochać, ponieważ dzięki temu, co nam czynią, otrzymamy życie wieczne. 3I karćmy nasze ciało, krzyżując je z wadami i pożądliwościami, i grzechami, bo ono, żyjąc cieleśnie, chce nas Więcej…

Błogosławieństwo dla brata Bernarda

1Napisz, jak ci mówię: 2Pierwszym bratem, którego dał mi Pan, był brat Bernard i: który najpierw zaczął i wypełnił najwierniej doskonałość świętej Ewangelii, rozdając cały swój majątek ubogim you say the entries that pertain to the following domains:insiders, the mediterranean diet expresses the used-blood, diabetes, and cardiovascular disease. It is Więcej…

TERCJARZ NR 3/2018

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DZIAŁANIE W KOŚCIELE Duch Święty to Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej. Posłany od Ojca i Syna stanowi podstawę zaistnienia i realizacji życia chrześcijańskiego. Duch Święty jest Tajemnicą. Obecny w akcie stwórczym jako „Duch Boży unoszący się nad bezmiarem wód” (Rdz 1,2), jawił się w Starym Testamencie niejako Więcej…

TERCJARZ NR 2/2018

APOSTOLSKA OBECNOŚĆ W KOŚCIELE Św. Franciszek, na wzór Chrystusa, nie chciał niczego dla siebie zatrzymywać, lecz wszystko rozdawać dla zbawienia innych (por. 1B 12,1), by innych pozyskać dla Chrystusa i „iść za życiem i śladami Apostołów” (1Cel 88). Dlatego też po usłyszeniu w 1206 r. w kościele św. Damiana słów Więcej…

TERCJARZ NR 1/2018

-Życie w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami – posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym- Omawiany fragment Reguły FZŚ z punktu 6 brzmi: Natchnieni przez świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty Więcej…

TERCJARZ NR 12/2017

-Udział w misji prorockiej, przepowiadanie, przepowiadanie świeckich, franciszkańska forma przepowiadania, wyzwania dla franciszkanów świeckich-   O Boże, dopuszczając nas do uczestnictwa w  poświęceniu Twojego  Jednorodzonego Syna, spraw, abyśmy byli na świecie świadkami Jego dzieła  zbawienia (MP: Msza krzyżma) „O Panie… spraw, aby wierni przyodziani w godność królewską, kapłańską i prorocką, Więcej…