Podział Polski na Regiony Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


4. Wszystkie wspólnoty FZŚ w Polsce skoordynowane między sobą za pośrednictwem Wspólnot regionalnych tworzą razem Wspólnotę Narodową, którą kieruje Rada Narodowa.

7. FZŚ w Polsce jest organizacyjnie podzielony na regiony, które w większości pokrywają się z terytorialnymi strukturami kościelnymi (metropolie, diecezje). Decyzję o ustanowieniu nowych regionów podejmuje Rada Narodowa, a zatwierdza najbliższa Kapituła Narodowa (KG 29,3; 61,2).

 

/Statut Wspólnoty Narodowej FZŚ/

 

 

REGIONY FZŚ W POLSCE:
Region Białostocki
Region Częstochowski
Region Gdański
Region Katowicki
Region Krakowski
Region Lubelski
Region Lubliniecko-Tarnogórski
Region Łódzki
Region Olsztyński
Region Opolsko-Gliwicki
Region Poznańsko-Gnieźnieński
Region Przemyski
Region Radomski
Region Szczeciński
Region Warszawski
Region Wrocławski