Franciszkański Zakon Świeckich ( FZŚ )

Franciszkański Zakon Świeckich (Ordo Franciscanus Saecularis, OFS) – stowarzyszenie wiernych świeckich, którego członkowie składają przyrzeczenia (nie śluby) stawania się doskonałymi (także w małżeństwie), pod kierownictwem jednego z zakonów franciszkańskich. Zwany dawnej Trzecim Zakonem Franciszkańskim (popularnie tercjarzami). Nowa nazwa od 1978 r.

Franciszkańska Wspólnota ludzi Świeckich sięga czasów św. Franciszka. Dosłowna interpretacja Ewangelii przez Biedaczynę z Asyżu, zrodziła ruch odnowy ogarniający tych, którzy nie mogli wstąpić do Pierwszego (męskiego) czy Drugiego {żeńskiego) Zakonu. Ten ruch ludzi świeckich został zapisany w historii Kościoła jako Trzeci Zakon św. Franciszka, którego obecna nazwa brzmi: Franciszkański Zakon Świeckich.

Swoja postawą wobec Boga – Stwórcy i Jego Syna Jezusa Chrystusa Poverello zachwycał ludzi XIII wieku, zachwyca również współczesnego człowieka gdyż wartości, którymi żył i które proponuje, są zawsze aktualne i nieprzemijające, jak aktualna i nieprzemijająca jest Ewangelia.

Jako katolicy świeccy – mężczyźni i kobiety – z różnych stanów i zawodów, pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad odczytanych z Ewangelii. Oto nasze zadania: ofiarować czas Bogu – modlitwa jest duszą naszego życia i działania; uczestniczyć w twórczym dziele Boga – przez pracę i służbę Bogu i bliźnim; krzewić wartości chrześcijańskie – przez przeciwstawienie się złu i świadectwo życia; być małym i wolnym – skromność, pokora i prostota; być dla drugich – rezygnacja z miłości własnej; być bratem i siostrą wszystkich – przyjaźń wobec całego stworzenia; być narzędziem pokoju i dobra – otwartość i braterstwo, dzielenie się pokojem z innymi; promieniować radością – zachwyt i radość z tego, co Bóg zsyła.

Przez intensywną pracę nad sobą pragniemy jak św. Franciszek wyrobić w sobie: serce dziecka – wobec Boga; serce matki – wobec bliźniego; serce surowego sędziego – wobec samego siebie.

Chcemy nauczyć się inaczej patrzeć, inaczej myśleć, inaczej mówić, aby otwierać się na Boga i wypełniać swoje posłannictwo. Filarami, na których opieramy swoje życie są: Ewangelia i Kościół. W nawiązaniu do pierwszych chrześcijan gromadzimy się regularnie w pewnych odstępach czasu, aby doświadczyć obecności Boga Żywego we Wspólnocie braci i sióstr. Słuchamy Słowa Bożego, które jest dla nas światłem życia, przeżywamy prawdziwą Obecność Chrystusa we Mszy świętej i poza Mszą przez adorację Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.

W tym ognisku duchowości dokonuje się wewnętrzna odnowa człowieka, jego osobiste nawrócenie do Boga i ku bliźnim. Czujemy się odpowiedzialni za życie parafii, jesteśmy indywidualnie i jako społeczność do dyspozycji kościoła lokalnego, gotowi do wszelkiej pomocy w jego działalności przez współpracę i posłuszeństwo duszpasterzom.

Franciszkański Zakon świeckich obejmuje wspólnoty na różnych szczeblach – miejscowe, regionalne, krajowe i międzynarodowe.

Włączenie do wspólnoty franciszkańskiej następuje w trzech etapach:

POSTULAT – zapoznanie się z duchowością franciszkańską;
NOWICJAT – roczny okres próby;
PROFESJA – złożenie i wypełnianie przyrzeczeń.

Są z pewnością wierni, którzy chcieliby być pożyteczni dla Kościoła i mają możność poświęcenia cząstki swego czasu na służbę Bogu i bliźnim, pozostając człowiekiem świeckim, mężem, żoną, samotnym.

Znakiem rozpoznawczym, że i CIEBIE Bóg powołuje do tej wielkiej rodziny żyjącej duchem św. Franciszka jest pragnienie intensywnego przeżywania Ewangelii, oraz chęć stania się narzędziem dobra i pokoju.