Ponowienie profesji czasowej

 

Ja N.N. odnawiam na okres jednego roku moje przyrzeczenia zachowywania Ewangelii Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, naśladując przykład św. Franciszka z Asyżu.