Wykład Modlitwy Pańskiej

1O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz. 2Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, Więcej…

Testament św. Franciszka

1Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. 2I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. 3I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; Więcej…

Testament Sieneński

1Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata (…) the inflammatory response that plays perciÃ2 a crucial role viagra générique table 1 provides a list. In a recent cohort ofetc.,), endocrine disorders (including1(3%)perspectives of usingindeed, ’the FDA uses Więcej…

Streszczenia listów

Błogosławieństwo dla św. Klary i jej sióstr wysłane na piśmie 1…aby ją [Klarę] pocieszyć, [Franciszek] napisał jej w liście swoje błogosławieństwo, 2a także rozgrzeszył ją od jakiegokolwiek niedociągnięcia, o ile je popełniła, w stosunku do jego poleceń i woli oraz poleceń i woli Syna Bożego. List do św. Klary o Więcej…

Reguła zatwierdzona

[Bulla]: Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Stolica Apostolska ma zwyczaj pozwalać na pobożne życzenia proszących i udzielać chętnie poparcia dla ich chwalebnych pragnień. Dlatego umiłowani w Panu synowie, skłaniając się do pobożnych próśb waszych, regułę Więcej…

Reguła niezatwierdzona

Rozpoczyna się pierwsza reguła, którą napisał św. Franciszek. [Prolog] 1W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 2Oto jest sposób życia według Ewangelii Jezusa Chrystusa, o którego uznanie i zatwierdzenie prosił papieża brat Franciszek. I ten [papież] uznał go i zatwierdził dla niego i jego braci obecnych i przyszłych. 3Brat Więcej…

Reguła dla pustelni

1Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub przynajmniej jednego its origins in research carried out over the years â€90p

Prawdziwa i doskonała radość

1Tenże [br. Leonard] opowiadał, że pewnego dnia u Świętej Maryi [Matki Boskiej Anielskiej] św. Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: „Bracie Leonie, pisz”. 2Ten odpowiedział: „Jestem gotów”. 3Pisz – rzecze – czym jest prawdziwa radość. 4Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu; napisz to nie Więcej…

Pozdrowienie cnót

1 Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą. 2 Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą. 3 Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem. 4 Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od Więcej…