Kategoria: Pisma św. Franciszka

8 marca 2018 Wyłączono

List do ministra

przez Jerzy

1Do brata N., ministra In this historic period, men and women live piÃ1 a longCenterthe case of cardiac patients with…

8 marca 2018 Wyłączono

List do duchownych

przez Jerzy

(redakcja pierwsza) 1Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa…

8 marca 2018 Wyłączono

List do całego zakonu i modlitwa

przez Jerzy

1W Imię Najwyższej Trójcy i Świętej Jedności, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 2Wszystkim czcigodnym i umiłowanym braciom, bratu…

8 marca 2018 Wyłączono

List do brata Leona

przez Jerzy

1Bracie Leonie, twój brat Franciszek śle pozdrowienie i życzy pokoju. 2Tak mówię do ciebie, synu mój, jak matka: bo co…

8 marca 2018 Wyłączono

Kartka dla brata Leona

przez Jerzy

Uwielbienie Boga Najwyższego 1 Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki…

8 marca 2018 Wyłączono

Fragmenty kodeksu Wo

przez Jerzy

Fragmenty innej Reguły niezatwierdzonej Fragmenty z kodeksu Wo 1, upokarzają, krzywdzą i zadają ból i cierpienie, męczarnie i śmierć; powinniśmy…