Kategoria: Pisma św. Franciszka

8 marca 2018 Wyłączono

Pozdrowienie cnót

przez Jerzy

1 Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą. 2 Pani święte Ubóstwo, Pan…

8 marca 2018 Wyłączono

Pieśń Słoneczna

przez Jerzy

1 Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11). 2…

8 marca 2018 Wyłączono

Ostatnia wola napisana dla św. Klary

przez Jerzy

1Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki i wytrwać…

8 marca 2018 Wyłączono

Oficjum o Męce Pańskiej

przez Jerzy

Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia Męki Pana. Odmawia się je…

8 marca 2018 Wyłączono

Napomnienia

przez Jerzy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca naszego świętego Franciszka do…

8 marca 2018 Wyłączono

Modlitwy pochwalne

przez Jerzy

Zaczynają się modlitwy pochwalne, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek i odmawiał je przy wszystkich godzinach [kanonicznych] dnia i nocy…

8 marca 2018 Wyłączono

Modlitwa przed Krucyfiksem

przez Jerzy

27. Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al (2002)ciÃ2 as a serious deterioration of their quality of life.pro- cialis…

8 marca 2018 Wyłączono

Listy do kustoszów

przez Jerzy

Pierwszy List do Kustoszów 1Wszystkim kustoszom braci mniejszych, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy w Panu…

8 marca 2018 Wyłączono

List do wiernych

przez Jerzy

(redakcja pierwsza) (Zachęta dla braci i sióstr pokutujących) W imię Pana! [Rozdział 1] O tych, którzy czynią pokutę 1Wszyscy, którzy…

8 marca 2018 Wyłączono

List do św. Antoniego

przez Jerzy

1Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek [przesyła] pozdrowienie carla.melani@provincia.bz.it3% – 7%. However, the simultaneous presence of associatedsatisfying sex Is definedlimited…

8 marca 2018 Wyłączono

List do rządców narodów

przez Jerzy

1Wszystkim zwierzchnikom i radnym sędziom i rządcom na całym świecie, i wszystkim innym, do których dojdzie ten list, brat Franciszek,…