Kategoria: Pisma św. Franciszka

8 marca 2018 Wyłącz

Testament Sieneński

przez Jerzy

1Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata…

8 marca 2018 Wyłącz

Streszczenia listów

przez Jerzy

Błogosławieństwo dla św. Klary i jej sióstr wysłane na piśmie 1…aby ją [Klarę] pocieszyć, [Franciszek] napisał jej w liście swoje…

8 marca 2018 Wyłącz

Reguła zatwierdzona

przez Jerzy

[Bulla]: Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i apostolskie…