Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Od 17 września 2016 r. – od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 

Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski)

Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański)

Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański)

Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński)

Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka (Region Lubelski)

Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską – s. Agnieszka Przybylska (Region Krakowski)

Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski)

Delegat do Rady Międzynarodowej – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)

Zastępca delegata do Rady Międzynarodowej – s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)

 

ASYSTENCI DUCHOWI:

O. dr hab. Zdzisław Gogol OFMConv

O. Nikodem Sobczyński OFM

O. Andrzej Romanowski OFMCap

Siedzibą Rady Narodowej FZŚ jest Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych (OFM) w Warszawie ul. Modzelewskiego 98a.