Tercjarz nr 12/2020

  Eucharystyczne znaki jedności z Bogiem i braćmi   Communio czyli zjednoczenie Każdy sakrament jest znakiem pewnej rzeczywistości, znakiem skutecznym, który sprawia to, co oznacza. Postawmy sobie pytanie: czego znakiem jest Eucharystia, co oznacza i co sprawia? Poprawna odpowiedź brzmi: Eucharystia jest znakiem jedności, zjednoczenia; zjednoczenia ludzi z Bogiem i zjednoczenia ludzi pomiędzy sobą. Łacińskie słowo zjednoczenie: communio. Ale właśnie Więcej…

Tercjarz nr 11/2020

  Eucharystia źródłem i znakiem jedności Kościoła   Jezus Chrystus jest tym Człowiekiem, w którym się spotykają wszyscy ludzie ze sobą nawzajem i w rzeczywistości rozpoznają się jako bracia i siostry. W szczególny sposób ta prawda objawia się w Eucharystii. W każdej bowiem Mszy świętej Chrystus sam siebie ofiaruje za nas ludzi, uobecniając swoją zbawienną mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Więcej…

Tercjarz nr 10/2020

  Eucharystia centrum formacji nowego człowieka i budowania wspólnoty   Każdy sakrament jest znakiem jakiejś rzeczywistości, czyli odsyła nas do czegoś, co oznacza, a nawet więcej, sprawia to, co oznacza, np. chrzest jest znakiem ponownego narodzenia w Chrystusie i sprawia, że „rodzimy się na nowo” jako synowie i córki Boga. W tym roku mówimy o Eucharystii, dlatego zapytajmy się: znakiem Więcej…

Tercjarz nr 09/2020

  Spożywamy Ciało Pańskie źródło pojednania i jedności   Gdy z wiarą patrzymy na Chrystusa, którego przyjmujemy w Eucharystii do naszego serca, i widzimy owoce Komunii świętej w naszym życiu, możemy za św. Pawłem powiedzieć: Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2Kor 4,7). Codziennie doświadczamy więc słabości, która jest Więcej…

Tercjarz – 08/2020

  Tajemnica Paschalna Chrystusa, Ciało Pańskie W czasach Pana Jezusa Święto Paschy gromadziło w Jerozolimie wszystkich wyznawców Mojżesza, by złożyć we wspólnej ofierze, a potem razem spożyć baranka wielkanocnego. Była to pamiątka wyjścia Izraelitów z Egiptu, czyli wyprowadzenia ich z niewoli. Dziś Pascha chrześcijańska gromadzi wyznawców Chrystusa, gdziekolwiek oni są, we wspólnocie z ich Panem, prawdziwym Barankiem Bożym. Pascha łączy Więcej…

Tercjarz – 07/2020

  Ponawianie Wcielenia i Narodzenia Chrystusa Patrząc na Eucharystię jedynie oczyma ciała, można zobaczyć tylko „owoc pracy rąk ludzkich”. Wtedy jednak Eucharystia będzie zapieczętowanym skarbem, nie odkrytym, dla tego, kto nie miał wiary. Nie da się bowiem odkryć Chrystusa, Syna Bożego z Ciałem i Krwią, duszą i Bóstwem w niej obecnego. Co więcej, nie zrozumiemy zamiarów Chrystusa, który chce zamieszkać Więcej…

Tercjarz nr 06/2020

  Rozpoznać Boga w Eucharystii W Ewangelii według św. Jana czytamy słowa Jezusa: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Święty Franciszek z Asyżu zaś pisze w pierwszym Napomnieniu zatytułowanym „Ciało Pańskie”: „Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście Mnie? Filipie, kto widzi Mnie, widzi i Ojca Więcej…

Tercjarz nr 5/2020

  Istota i znaczenie Eucharystii   Eucharystia (gr. eucharisteo – dziękczynienie), „Najświętszy Sakrament”, stanowi centralny akt kultu chrześcijańskiego: uobecnia paschalne misterium Jezusa i wyraża najgłębiej życie chrześcijańskie jako realizację Chrystusowego przykazania miłości. I.Istota 1.Ujęcie biblijne Eucharystia – ofiara eucharystyczna, msza św., bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał ze swymi uczniami w przeddzień swej męki i śmierci. Wówczas Więcej…

Tercjarz nr 4/2020

  Cnota męstwa w życiu franciszkanina świeckiego   1. CZYM JEST CNOTA MĘSTWA Męstwo (łac. fortitudo) – to jedna z cnót kardynalnych odgrywających podstawową rolę w życiu duchowym człowieka. Cnota jest stałym (habitualnym) przyzwyczajeniem i trwałą dyspozycją (nastawieniem wewnętrznym) do czynienia dobra, co zakłada nie tylko łaskę Bożą, ale tez współdziałanie człowieka, który „ćwiczy się w cnocie”, to znaczy nabywa Więcej…

Tercjarz nr 3/2020

  Dar rozumu i rady podstawą rozwoju duchowego franciszkanina świeckiego   Wstęp Życie Franciszka możemy nazwać fenomenem i pięknym przykładem przyjęcia i użycia wspomnianych darów w swoim życiu. Nie mamy wprawdzie informacji o wykształceniu Franciszka w dziedzinie filozofii czy teologii. Nie skończył uczelni, która by dawała nam prawo nazywać go uczonym w rozumieniu akademickim. Ale nie można odmówić Biedaczynie z Więcej…