Formuła profesji

 

Ja brat N.N. [siostra N.N.] odnawiam dzięki łasce, którą Bóg mnie obdarzył, obietnice chrztu świętego i poświęcam się na służbę Jego Królestwa. Przyrzekam zachowywać w moim świeckim stanie [ lub: w moim życiu kapłańskim ] przez cały czas mojego życia Ewangelię Jezusa Chrystusa, żyjąc we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, zgodnie ze wskazaniami jego Reguły. Niech łaska Ducha świętego, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego Ojca naszego Franciszka oraz braterska wspólnota, będą zawsze dla mnie pomocą, abym osiągnął[ęła] doskonałość chrześcijańskiej miłości.