Skład Rady Wspólnoty w Brodnicy

Skład Rady Wspólnoty w Brodnicy

* * *

Przełożona: s. Bożenna Chełkowska

Zastępca Przełożonej: br. Zbigniew Zięciak

Radny ds formacji: br. Grzegorz Lipski

Sekretarz Wspólnoty: s. Teresa Biernacka

Skarbnik Wspólnoty: s. Teresa Bączkowska

Asystent Duchowy Wspólnoty:
O. Sylwester Brzeziński OFM

* * *