Skład Rady Wspólnoty w Brodnicy

* * *

Przełożona: s. Halina Poćwiardowska

Zastępca Przełożonej: s. Maria Zorgiel

Radna ds. formacji: s. Bożenna Chełkowska

Sekretarz Wspólnoty: s. Teresa Biernacka

Skarbnik Wspólnoty: s. Zofia Wróblewska

 

Asystent Duchowy Wspólnoty:
O. Sylwester Brzeziński OFM

* * *