Odnowienie profesji czasowej

 

Dziękujemy Ci, Panie, za powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prosimy Cię o przebaczenie wszystkich naszych niedoskonałości, słabości i wykroczeń przeciwko naszym przyrzeczeniom życia ewangelicznego i Regule. Udziel nam łaski, abyśmy doświadczyli gorliwości i zapału, owego pierwszego dnia, gdyśmy wstępowali do Wspólnoty. Odnawiamy teraz nasze przyrzeczenie życia ewangelicznego wg Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i pragniemy w nim wytrwać aż do końca naszego życia. Spraw również, Boże, abyśmy zawsze żyli zgodnie z naszymi braćmi i siostrami a młodszym dawali świadectwo o tym wielkim darze powołania franciszkańskiego, które otrzymaliśmy od Ciebie, abyśmy byli świadkami i narzędziami posłannictwa Kościoła wśród ludzi przez głoszenie Chrystusa życiem i słowem. Amen.