Wzór prośby o odnowienie Profesji w FZŚ

(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez profesa)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

Ja, brat (imię i nazwisko), zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ z prośbą o dopuszczenie mnie do ponowienia przyrzeczeń (profesji) życia ewangelicznego, które pragnę złożyć na całe życie (jeden rok).

Przez profesję pragnę w moim świeckim stanie żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich zgodnie ze wskazaniami jego Reguły i czynnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty i kościoła.

Z franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)