Ankieta dla kandydata

ANKIETA DLA KANDYDATA

1. Imię i nazwisko:

2. Data i miejsce urodzenia:

3. Stan cywilny i rodzinny (wolny, żonaty, dzieci i ich wiek):

4. Zawód i miejsce pracy:

5. Przynależność do organizacji społeczno-politycznych:

ŻYCIE RELIGIJNE

6. Jak często przystępuje do sakramentów św.:

7. Udział w życiu Kościoła lokalnego (parafii, klasztoru):

a) do jakich należy zespołów parafialnych:

b) do jakich należy grup i stowarzyszeń religijnych:

8. Jak przedstawia się jego życie w rodzinie, sąsiedztwie, zakładzie pracy (czy nie jest uwikłany w jakiś konflikt):

9. Dlaczego pragnie wstąpić do FZŚ: