Kartka dla brata Leona

Uwielbienie Boga Najwyższego

1 Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),

2 Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty (J 17, 11), Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).

3 Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2), Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro, Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).

4 Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5), Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością; Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, Ty jesteś sprawiedliwością,Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.

5 Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5), Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym; Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2), Ty jesteś orzeźwieniem.

6 Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą, Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą naszą, Ty jesteś wiecznym życiem naszym: Wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Błogosławieństwo dla brata Leona

1 Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże; niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.

2 Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem (por. Lb 6, 24-26).

3 Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie (por. Lb 6, 27b).