Błogosławieństwo dla brata Bernarda

1Napisz, jak ci mówię:
2Pierwszym bratem, którego dał mi Pan, był brat Bernard i: który najpierw zaczął i wypełnił najwierniej doskonałość świętej Ewangelii, rozdając cały swój majątek ubogim.
3Z tej racji i dla wielu innych szczególnych względów powinienem kochać go bardziej niż któregokolwiek brata w całym zakonie.
4Chcę zatem i rozkazuję, jak mogę, aby każdy minister generalny kochał go i szanował jak mnie samego
5i także by inni ministrowie prowincjalni i bracia całego zakonu odnosili się do niego jak do mnie samego.