Zachęta do uwielbienia Boga

1 Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14, 7).

2 Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć (por. Ap 4, 11).

3 Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go (por. Ps 21, 24).

4 Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą (por. Łk 1, 28).

5 Chwalcie Go niebo i ziemia (por. Ps 68, 35).

6 Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3, 78)

7 Błogosławcie, synowie Boży, Pana (por. Dn 3, 82).

8 Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy (por. Ps 117, 24). Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela (J 12, 13)!

9 Wszelki duch niech chwali Pana (Ps 150, 6).

10 Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146, 1); wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana (Ps 102, 21).

11 Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana (por. Ps 102,22).

12 Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana (por. Ps 148, 7. 10; Dn 3, 80).

13 Wszyscy słudzy, chwalcie Pana (por. Ps 112, 1).

14 Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148, 12).

15 Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć (por. Ap 5, 12).

16 Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.

17 Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.