Zachęta dla ubogich Pań w klasztorze św. Damiana

1 Słuchajcie, ubożuchne, wezwane przez Pana, zebrane z wielu stron i prowincji:

2 Żyjcie zawsze w prawdzie, abyście mogły umrzeć w posłuszeństwie.

3 Nie oglądajcie się na życie, które płynie na zewnątrz bo życie z ducha jest lepsze.

4 Proszę was z wielką miłością, abyście roztropnie korzystały z jałmużn, jakie Pan wam daje.

5 Siostry obarczone chorobami i te, które się przy nich trudzą, niech trwają wszystkie w pokoju, ten bowiem trud okaże się bardzo drogi.

6 Każda będzie królową w niebie ukoronowaną wraz z Dziewicą Maryją.