“TERCJARZ” NR 01/2008

  „ Słowo rozpala nasze serca….” Rozpoczynamy Nowy Rok. To jeszcze jedna okazja, aby dziękować za to, że tak wiele dobra otrzymaliśmy od Boga. Nowy Rok stawia przed nami nowe wyzwania i szanse. Z tym okresem łączy się wiele nadziei, lęków, przewidywań, a także naszych ludzkich programów. Z każdym rokiem Więcej…

TERCJARZ NR 3/2018

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DZIAŁANIE W KOŚCIELE Duch Święty to Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej. Posłany od Ojca i Syna stanowi podstawę zaistnienia i realizacji życia chrześcijańskiego. Duch Święty jest Tajemnicą. Obecny w akcie stwórczym jako „Duch Boży unoszący się nad bezmiarem wód” (Rdz 1,2), jawił się w Starym Testamencie niejako Więcej…

TERCJARZ NR 2/2018

APOSTOLSKA OBECNOŚĆ W KOŚCIELE Św. Franciszek, na wzór Chrystusa, nie chciał niczego dla siebie zatrzymywać, lecz wszystko rozdawać dla zbawienia innych (por. 1B 12,1), by innych pozyskać dla Chrystusa i „iść za życiem i śladami Apostołów” (1Cel 88). Dlatego też po usłyszeniu w 1206 r. w kościele św. Damiana słów Więcej…

TERCJARZ NR 1/2018

-Życie w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami – posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym- Omawiany fragment Reguły FZŚ z punktu 6 brzmi: Natchnieni przez świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty Więcej…

TERCJARZ NR 12/2017

-Udział w misji prorockiej, przepowiadanie, przepowiadanie świeckich, franciszkańska forma przepowiadania, wyzwania dla franciszkanów świeckich-   O Boże, dopuszczając nas do uczestnictwa w  poświęceniu Twojego  Jednorodzonego Syna, spraw, abyśmy byli na świecie świadkami Jego dzieła  zbawienia (MP: Msza krzyżma) „O Panie… spraw, aby wierni przyodziani w godność królewską, kapłańską i prorocką, Więcej…

TERCJARZ NR 11/2017

-ŚWIADKOWIE I NARZĘDZIA MISJI KOŚCIOŁA-   Wprowadzenie Kolejnym tematem naszego spotkania będzie termin świadek w misji Kościoła, chcemy nie tylko zrozumieć, kim ma być ten, kto w dzisiejszym świecie świadczy o Panu Bogu, ale również postawić sobie pytania, jak czynić to w duchu zgodności z franciszkańską regułą. I. Świadek w Więcej…

TERCJARZ NR 10/2017

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE BRATERSKIEJPowołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest powołaniem do życia Ewangelią we wspólnocie braterskiej. Członkowie FZŚ łączą się we wspólnoty kościelne, które nazywają się wspólnotami braterskimi (KG 3.3) Właściwe rozumienie braterstwa zapewnia jedność i odpowiedzialność za dobro wspólne. Wzajemne ubogacanie się pomaga żyć według Reguły i dążyć do Więcej…

TERCJARZ NR 12/2007

„ Radujcie się w Panu, Pan jest blisko….” Adwent to czas oczekiwania na przyjście Syna Bożego do ludzi i jednocześnie jest czasem, w którym Kościół oczekuje powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów. Czy jednak to nasze oczekiwanie jest tym właściwym? Bo na cóż oczekujemy w tym przedświątecznym rozgardiaszu? Dzieci na Więcej…

TERCJARZ NR 11/2007

Radujcie się zawsze w Panu   Na pewno każdy z nas przeżywa w swoim życiu chwile smutku i trwogi. Takim miesiącem refleksji, smutku zapewne jest miesiąc listopad, miesiąc, kiedy kojarzy nam się z odejściem kogoś bliskiego do Pana. Widok dzisiejszego świata stale skłania nas do smutku. Jesteśmy niespokojni, gdy wspominamy Więcej…

TERCJARZ NR 09-10/2007

„ Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam….”   Na pewno każdy z nas wierzących poszukuje Jezusa Chrystusa, może nie tyle poszukuje, co pragnie Go spotkać Żywego. Jezus jest wśród nas i bardzo blisko nas. Nie zawsze jednak możemy Go, tak nam się wydaje, spotkać. Takim czasem zapewne na Więcej…

TERCJARZ NR 07-08/2007

Przerwa wakacyjna (lipiec i sierpień)   Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił potrzebnych do dalszej pracy zawodowej, to odwiedziny rodziny i przyjaciół itd. Wakacje to również dla chrześcijanina czas pogłębienia wiary w Boga, to czas nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy właśnie mamy najlepszą okazję Więcej…

TERCJARZ NR 6/2007

Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem… Miesiąc czerwiec to czas, w którym szczególnie czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Ono ukochało nas, grzesznych ludzi, aż do złożenia najwyższej ofiary dla naszego ocalenia. Serce kochającego Boga dało nam na pokarm Jego Ciało i Krew. 1. W wielu krajach, w tym także w Polsce, Więcej…