6 stycznia 2018 Wyłączono

TERCJARZ NR 1/2018

przez Jerzy

-Życie w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami – posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym- Omawiany fragment Reguły FZŚ z…

21 grudnia 2017 Wyłączono

TERCJARZ NR 12/2017

przez Jerzy

-Udział w misji prorockiej, przepowiadanie, przepowiadanie świeckich, franciszkańska forma przepowiadania, wyzwania dla franciszkanów świeckich-   O Boże, dopuszczając nas do…

21 listopada 2017 Wyłączono

TERCJARZ NR 11/2017

przez Jerzy

-ŚWIADKOWIE I NARZĘDZIA MISJI KOŚCIOŁA-   Wprowadzenie Kolejnym tematem naszego spotkania będzie termin świadek w misji Kościoła, chcemy nie tylko…

23 października 2017 Wyłączono

TERCJARZ NR 10/2017

przez Jerzy

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE BRATERSKIEJPowołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest powołaniem do życia Ewangelią we wspólnocie braterskiej. Członkowie FZŚ łączą się…

1 grudnia 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 12/2007

przez Jerzy

„ Radujcie się w Panu, Pan jest blisko….” Adwent to czas oczekiwania na przyjście Syna Bożego do ludzi i jednocześnie…

6 listopada 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 11/2007

przez Jerzy

Radujcie się zawsze w Panu   Na pewno każdy z nas przeżywa w swoim życiu chwile smutku i trwogi. Takim…

6 września 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 09-10/2007

przez Jerzy

„ Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam….”   Na pewno każdy z nas wierzących poszukuje Jezusa Chrystusa, może…

6 lipca 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 07-08/2007

przez Jerzy

Przerwa wakacyjna (lipiec i sierpień)   Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił potrzebnych do dalszej pracy zawodowej,…

1 czerwca 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 6/2007

przez Jerzy

Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem… Miesiąc czerwiec to czas, w którym szczególnie czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Ono ukochało…

1 maja 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 5/2007

przez Jerzy

Maj miesiącem Maryi  Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój. My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski…

5 kwietnia 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 4/2007

przez Jerzy

    Nie ma chyba katolika, który nigdy nie słyszał lub sam nie wypowiedział słów: „ Muszę nieść swój krzyż…

25 marca 2007 Wyłączono

TERCJARZ NR 3/2007

przez Jerzy

WIELKI POST   „ Dla Ciebie, Panie, pościmy, aby nasze pragnienia były lepsze i silniejsze, abyśmy lepiej mogli wsłuchać się…