Tercjarz nr 03/2019

  JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE na wzór jedności w Trójcy Przenajświętszej   „[…] I tę lub innego rodzaju zachętę i uwielbienie wszyscy bracia moi – kiedy zechcą – mogą głosić wśród jakichkolwiek ludzi z błogosławieństwem Bożym: Bójcie się i czcijcie, chwalcie i błogosławcie, dzięki czyńcie i uwielbiajcie Pana Boga wszechmogącego w Więcej…

Tercjarz nr 02/2019r.

Żyć w prawdzie,dać świadectwo prawdzie Przemieniać świat na lepszy, takie zadanie powinno być wpisane w każdego z nas. W jaki sposób to czynić, jak postępować? Ziemię zamieszkuje kilka miliardów ludzi i niezliczone ilości innych stworzeń. Oprócz bytów widzialnych, w świecie realnym znajdują się byty duchowe, a wśród nich te wrogie Więcej…

Tercjarz nr 01/2019

SAKRAMENT EUCHARYSTII– DUCH I ŻYCIE –DUSZA I CIELESNOŚĆ     Wstęp Każda Msza św. jest pamiątką, a zarazem uobecnieniem świętych misteriów: tajemnicy męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest pamiątką, ponieważ przywołuje na pamięć konkretne wydarzenie, dokonane w konkretnym miejscu i przestrzeni; wydarzenie Ofiary krzyżowej podjętej przez Syna Bożego dla zbawienia człowieka. Więcej…

Tercjarz nr 12/2018

  DUCH I LITERA budowanie relacji z Duchem Świętym   Święty Franciszek rozpoczął List do wszystkich wiernych słowami: „Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów mojego Pana”. Czy to nie jest znaczące, że Św. Franciszek nazywa słowa Chrystusa „wonnymi”, porównując je domyślnie do jeszcze ciepłego i Więcej…

Tercjarz nr 11/2018r.

  POKÓJ SERCA I UMNIEJSZENIE – franciszkańskie owoce życia w Duchu Świętym   W pismach św. Franciszka jest wiele miejsc, gdzie Franciszek mówi o udzielaniu się Ducha Świętego. Mówi także o pokoju i umniejszeniu się. Dlaczego mamy stać się cichymi, pokornymi, nie wynosić się nad innych, nie gardzić innymi? Przede Więcej…

Tercjarz nr 10/2018

    MIŁOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO  – franciszkańska postawa wobec Boga w Duchu Świętym   Patrząc na życie duchowe św. Franciszka, nie trudno doszukać się w nim szczególnego działania Ducha Świętego. Bez trudu dostrzeżemy Jego działanie w procesie nawrócenia i formowania się serca Franciszka. Zgłębiając zagadnienie miłości i posłuszeństwa Franciszka z Więcej…

TERCJARZ NR 09/2018

  CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI jako owoc Ducha Świętego „… lecz niech pamiętają (bracia), że nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem…” (2Reg 10,8). Św. Franciszek przypominał braciom, że nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem… (2Reg 10,8). W tym kontekście pragnął, Więcej…

TERCJARZ NR 08/2018

Szkoła modlitwy w duchu św. Franciszka / Rekolekcje – Gdańsk – Matemblewo 2018 r. / O św. Franciszku mówi się, że on nie modlił się, ale sam był modlitwą. My jako naśladowcy powinniśmy czerpać naukę w jego szkole. Pierwszym z tekstów bez wątpienia jest modlitwa która otwiera drogę duchową Franciszka. Więcej…

TERCJARZ NR 07/2018

Do użytku wewnętrznego DUCH ŚWIĘTY I ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU – relacje osobowe     Wstęp – relacja osobowa do Trójjedynego Boga W Testamencie napisanym tuż przed śmiercią, nasz św. Ojciec Franciszek kazał umieścić zdanie o błogosławieństwie dla tych, którzy zachowują Regułę. Czytamy tam: I ktokolwiek to zachowa, niech w Więcej…

TERCJARZ NR 06/2018

  DARY I CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO   W naszym rozważaniu zechcemy poznać treść, która kryje się pod pojęciami: charyzmaty i dary Boże. Sięgniemy do nauczania dwóch znakomitych autorów: do św. Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu. Temat naszego rozważania wpisuje się szerszy kontekst teologiczny obejmujący kwestię łaski Bożej. Na początku Więcej…

TERCJARZ NR 05/2018

  NA NOWO ODNALEŹĆ DUCHA ŚWIĘTEGO i otworzyć się na Jego działanie – sakrament bierzmowania   Drodzy Tercjarze. Doktor Seraficki, św. Bonawentura, rozważając działanie Ducha Świętego w czasach Starego i Nowego Przymierza, mówi, że jak wszystkie rzeki wpływają do morza, a morze się nie przelewa, tak wszystkie przymioty świętych i Więcej…

TERCJARZ NR 04/2018

  ALLELUJA, PAN  ZMARTWYCHWSTAŁ!   Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską taken from the AMD website www.infodiabetes.it The study,Software and DatabaseHealth ) ’ the possible emergence of effects (i.e. from- DE. 67 subjects were randomized to receive 12 Więcej…