Tercjarz nr 8/2023

Tercjarz nr 8/2023

3 sierpnia 2023 Wyłączono przez Jerzy

 

 

 

Kiedy wyrzekł się mnie
ziemski ojciec,
mam prawo Ciebie, Bo
że,
odt
ąd wyłącznie
nazywa
ć Ojcem.”

św. Franciszek z Asyżu 

 

 

 

 „Życie nasze jest tak krótkie na ziemi,
że mamy tak żyć, aby się tylko Bogu podobać
bez względów ludzkich

bł. Aniela Salawa

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie:

o. Tytus Kamiński OFM

 

20 czerwca 2023 r.,
w 51 roku życia,
w 25 roku kapłaństwa,
odszedł do Pana nasz współbrat
o. Tytus Kamiński OFM
.

 

Tytus Aleksander Kamiński urodził się 10 grudnia 1972 roku w Grudziądzu. Do Zakonu wstąpił w roku 1991. Po skończonym nowicjacie złożył profesję czasową na ręce ówczesnego Ministra prowincjalnego  o. Hipolita Lipińskiego. W czasie studiów w naszym WSD we Wronkach,  wspomniany Minister udzielił mu posługi lektora i akolity.  Na jego ręce złożył też wieczystą profesję, która  miała miejsce dnia 9 grudnia 1996 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1998 roku. W tym roku obchodził jubileusz 25 lecia kapłaństwa. W te lata kapłańskiej posługi wpisały się różne placówki i  funkcje, które o. Tytus pełnił.

Zaraz po święceniach pracował w WEJHEROWIE jako wikariusz parafialny. Po 3 latach skierowano go do klasztoru w POZNANIU, gdzie oprócz obowiązków wikarego parafii, pełnił także funkcję wice magistra Braci Juniorystów.

Kolejne placówki jego zakonnej i kapłańskiej drogi to:  JAROCIN (do dyspozycji przełożonych), PAKOŚĆ (Prowincjalny asystent FRA, Sekretarz ewangelizacji, Dyrektor Ośrodka rekolekcyjnego), TORUŃ (rekolekcjonista, kapelan Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB „Serafitki”), SINALUNGA (Włochy – Kustosz sanktuarium diecezjalnego „Matki Bożej Ucieczki Grzeszników”, zastępca przełożonego, ekonom ), CHIANCIANO TERME (Włochy – stacjonariusz), JAROCIN (stacjonariusz), OSIECZNA (magister nowicjatu), CHIANCIANO TERME (Włochy – gwardian i Kustosz Sanktuarium św. Antoniego),  OLSZTYN ( stacjonariusz, wikary domu, ekonom, spowiednik), BRODNICA (stacjonariusz, misjonarz, spowiednik).

Zgodnie z ostatnią czerwcową decyzją Zarządu o. Tytus został skierowany na nowo do WEJHEROWA, gdzie rozpoczęła się jego kapłańska posługalecz tym razem  został tam posłany w roli  spowiednika w sanktuarium pasyjno – maryjnym.

Nadmienić warto, że posługując, we wspomnianych wyżej domach zakonnych, o. Tytus także pełnił [w niektórych z nich]  funkcję asystenta duchowego istniejących tam wspólnot FZŚ.

W zachowanym liście, z dnia 25 lutego 2017 roku, napisanym przez niego w Sinalundze i  skierowanym do Zarządu prowincji czytamy: „Po uważnym przeczytaniu i rozważeniu Listu Ministra generalnego skierowanego do naszej Prowincji, szczególnie fragmentu dotyczącego misji i otwartości na nowe formy ewangelizacji, wyrażam moją gotowość do podjęcia pracy misyjnej na Kubie ( …) Ta gotowość – pisał – nie zrodziła się w ostatnich tygodniach, została [dużo wcześniej]  poprzedzona modlitwą i refleksją”. Zarząd wyraził wówczas zgodę na podjęcie tej posługi misyjnej. O. Tytus wszedł w projekt Kurii generalnej przygotowujący go do tego zadania. Ostatecznie jednak, ze względu na okoliczności  życiowe i zdrowotne  [niezależne zawsze od nas],  wyjazd i udział w tej misji nie doszedł do skutku. Ale gorące pragnienie misyjne  w sercu zapłonęło.

Pan  wezwał go do siebie dnia 20 czerwca 2023 roku,  podczas urlopu, w czasie którego  udał się w góry ze współbratem z prowincji Wniebowzięcia NMP, noszącym to samo co on imię [Tytus Boguszyński]. Poczuł się źle. Wezwano pomoc. Przyleciał helikopter i zabrano go do szpitala. Nie zdołano jednak go uratować.

Uroczystości pogrzebowe i pochówek miały miejsce w Brodnicy dnia 27 czerwca 2023 roku.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

 


 

A K T U A L N O Ś C I

 

W dniu 20 czerwca 2023 roku w 51 roku życia, w 25 roku kapłaństwa, odszedł do Pana współbrat o. Tytus Kamiński OFM, asystent miejscowej wspólnoty FZŚ. Mimo krótkiego okresu opieki nad naszą wspólnotą, o. Tytus zapisał się w naszych sercach jako bardzo dobry opiekun,  organizator, pomysłodawca. Tak wiele mieliśmy jako wspólnota do zrobienia z o. Tytusem ale niestety Pan go zabrał do wiecznej służby do siebie. Bogu niech będą dzięki, że jako wspólnota poznaliśmy tak dobrego opiekuna, kapłana, jakim był współbrat o. Tytus.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

 


K A L E N D A R I U M

 

02.08 – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli /Odpust parafialny/

06.08 – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO

11.08 – Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy

15.08 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY

26.08 – UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

 


 

Intencja modlitwy obowiązująca wspólnotę w 2023 roku: 

O nowe powołania do FZŚ, błogosławieństwo Boże dla wspólnoty miejscowej
i przydzielenie nowego asystenta duchowego
oraz opiekę Bożą dla wspólnoty FZŚ ze Starogardu Gdańskiego

 

W  czwartki  o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka,
poprzedzone modlitwą różańcową

 

W piątki o godz. 17.30 –  modlitwa różańcowa lub nabożeństwo,
po wieczornej Mszy św. – Nieszpory

 

 

02.08 –  Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli  /Odpust parafialny/     

16.08 –  Spotkanie rady miejscowej wspólnoty FZŚ – godz. 9.0O

27.08 – Msza św. – godz. 12.30, po Mszy św. spotkanie w salce  

 


Tercjarz  –  miesięcznik  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy.

Przygotowanie: s. Bożenna Chełkowska;
Materiały pomocnicze: 
Konferencje do formacji ciągłej na rok 2023
„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”
Opieka merytoryczna:  ……
Adres: Klasztor Franciszkanów,
ul. Sądowa 5a,  87 – 300  BRODNICA,
tel. (+48) 787  995 261
Adres strony: www.fzsbrodnica.franciszkanie.net