Tercjarz nr 01/2021

  Przyjmujemy i dajemy miłość Chrystusa w Eucharystii   1. Eucharystia – sakramentem życia Eucharystia, którą Jezus ustanowił, jest „pamiątką” Jego ofiary, jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Przygotował i włączył Apostołów do swej ofiary i polecił, by ją przedłużali, ustanowił Więcej…

Tercjarz nr 12/2020

  Eucharystyczne znaki jedności z Bogiem i braćmi   Communio czyli zjednoczenie Każdy sakrament jest znakiem pewnej rzeczywistości, znakiem skutecznym, który sprawia to, co oznacza. Postawmy sobie pytanie: czego znakiem jest Eucharystia, co oznacza i co sprawia? Poprawna odpowiedź brzmi: Eucharystia jest znakiem jedności, zjednoczenia; zjednoczenia ludzi z Bogiem i Więcej…

Tercjarz nr 11/2020

  Eucharystia źródłem i znakiem jedności Kościoła   Jezus Chrystus jest tym Człowiekiem, w którym się spotykają wszyscy ludzie ze sobą nawzajem i w rzeczywistości rozpoznają się jako bracia i siostry. W szczególny sposób ta prawda objawia się w Eucharystii. W każdej bowiem Mszy świętej Chrystus sam siebie ofiaruje za Więcej…

Tercjarz nr 10/2020

  Eucharystia centrum formacji nowego człowieka i budowania wspólnoty   Każdy sakrament jest znakiem jakiejś rzeczywistości, czyli odsyła nas do czegoś, co oznacza, a nawet więcej, sprawia to, co oznacza, np. chrzest jest znakiem ponownego narodzenia w Chrystusie i sprawia, że „rodzimy się na nowo” jako synowie i córki Boga. Więcej…

Tercjarz – 08/2020

  Tajemnica Paschalna Chrystusa, Ciało Pańskie W czasach Pana Jezusa Święto Paschy gromadziło w Jerozolimie wszystkich wyznawców Mojżesza, by złożyć we wspólnej ofierze, a potem razem spożyć baranka wielkanocnego. Była to pamiątka wyjścia Izraelitów z Egiptu, czyli wyprowadzenia ich z niewoli. Dziś Pascha chrześcijańska gromadzi wyznawców Chrystusa, gdziekolwiek oni są, Więcej…

Tercjarz – 07/2020

  Ponawianie Wcielenia i Narodzenia Chrystusa Patrząc na Eucharystię jedynie oczyma ciała, można zobaczyć tylko „owoc pracy rąk ludzkich”. Wtedy jednak Eucharystia będzie zapieczętowanym skarbem, nie odkrytym, dla tego, kto nie miał wiary. Nie da się bowiem odkryć Chrystusa, Syna Bożego z Ciałem i Krwią, duszą i Bóstwem w niej Więcej…

Tercjarz nr 06/2020

  Rozpoznać Boga w Eucharystii W Ewangelii według św. Jana czytamy słowa Jezusa: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Święty Franciszek z Asyżu zaś pisze w pierwszym Napomnieniu zatytułowanym „Ciało Pańskie”: „Tak długo jestem z wami, a Więcej…

Tercjarz nr 5/2020

  Istota i znaczenie Eucharystii   Eucharystia (gr. eucharisteo – dziękczynienie), „Najświętszy Sakrament”, stanowi centralny akt kultu chrześcijańskiego: uobecnia paschalne misterium Jezusa i wyraża najgłębiej życie chrześcijańskie jako realizację Chrystusowego przykazania miłości. I.Istota 1.Ujęcie biblijne Eucharystia – ofiara eucharystyczna, msza św., bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał Więcej…

Tercjarz nr 4/2020

  Cnota męstwa w życiu franciszkanina świeckiego   1. CZYM JEST CNOTA MĘSTWA Męstwo (łac. fortitudo) – to jedna z cnót kardynalnych odgrywających podstawową rolę w życiu duchowym człowieka. Cnota jest stałym (habitualnym) przyzwyczajeniem i trwałą dyspozycją (nastawieniem wewnętrznym) do czynienia dobra, co zakłada nie tylko łaskę Bożą, ale tez Więcej…

Tercjarz nr 3/2020

  Dar rozumu i rady podstawą rozwoju duchowego franciszkanina świeckiego   Wstęp Życie Franciszka możemy nazwać fenomenem i pięknym przykładem przyjęcia i użycia wspomnianych darów w swoim życiu. Nie mamy wprawdzie informacji o wykształceniu Franciszka w dziedzinie filozofii czy teologii. Nie skończył uczelni, która by dawała nam prawo nazywać go Więcej…

Tercjarz nr 02/2020

  Dar mądrości i umiejętności w ujęciu franciszkańskim   Poznawanie darów Odkrycie o obdarowaniu może dokonywać się na różnych płaszczyznach, wyodrębnijmy na początku dwie z nich. Pierwsza to informacja od „Darczyńcy”, czyli poinformowanie przez Pana Boga, że daje człowiekowi dziedzictwo w swoim życiu. To przekonanie odnajdujemy w wypowiedziach św. Franciszka Więcej…