Tercjarz nr 11/2019

Tercjarz nr 11/2019

6 listopada 2019 Wyłączono przez Jerzy

 

Wierność w duchu św. Franciszka

 

Przez współczesny dzisiaj świat trochę zapomniana, pokryta kurzem. W krzywym zwierciadle przedstawiana. Zbyt często wyśmiewana, jakby nieatrakcyjna. A tak naprawdę: krucha, delikatna, wymagająca nieustannej troski; choć także trudna. To – wierność!


Siostra katechetka w ostatniej klasie gimnazjum dała uczniom polecenie. Położyła przed nimi kartki, na których były wypisane cechy ludzi. Młodzież miała ułożyć oddzielnie cechy właściwe kobiecie i oddzielnie, po przeciwnej stronie cechy odpowiadające mężczyźnie. Na środku trzeba było ułożyć cechy wspólne dla obu grup osób. Gimnazjaliści szybko uporali się z zadaniem. Na koniec została jedna niewykorzystana kartka. Młodzi nie wiedzieli, w którym słupku ją umieścić: czy w kolumnie – „mężczyzna”, a może – „kobieta”, czy też po środku, między nimi? Po chwili zastanowienia młodzież oświadczyła: „Proszę Siostry, to już nigdzie nie pasuje! Na kartce było wydrukowane słowo – wierność.

Powyższy obrazek z katechezy bardzo dobrze obrazuje mentalność współczesnej cywilizacji. Jesteśmy dotknięci postmodernizmem. A postmodernizm głosi, że wartości są względne, niestałe. Nie może być żadnych stałych prawideł w życiu. Ogólnoludzkie wartości się zmieniają. Na przełomie wieków, w których przyszło nam żyć, nastąpiła dewaluacja niektórych stałych norm. W skutek zmian społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych okazało się, że nic nie jest stałe, wszystko jest zmienne. Dlatego stałość i wierność już nie pasuje – wielu naszych bliźnich tak myśli i tak mówi. To już nie modne! Tradycje nie są warte kontynuowania. Współczesność tworzy nowe tradycje i zasady życia. W mentalności dzisiejszego człowieka nie ma stałych punktów odniesień. Czegoś, czego można się chwycić. Wartości chrześcijańskie, które tworzyły oblicze 2000 lat Europy, stoją dziś na przeszkodzie szeroko pojętej wolności i konsumizmu. W takim świecie przyszło nam żyć. W takim świecie tercjarze franciszkańscy dają swoje świadectwo. Składając profesję we Franciszkańskim Zakonie Świeckim, potrzebna jest pewna cecha, a jest nią – wierność. Bez stałości i wierności dziesiątki codziennych spraw rozleciałyby się niczym niesforne puzzle. Rozpoczynając od zwykłych codziennych domowych i rodzinnych obowiązków, a na wymaganiach wynikających z przyrzeczenia życia ewangelicznego skończywszy. Bez wierności w miłości zabrakłoby zaufania, a w nadziei wytrwania. Wierność to skała potrzebna, by wznosić gmach franciszkańskiego życia. To trwały budulec, któremu oprą się wichry nastrojów, nawałnice niepowodzeń, burze kaprysów i trzęsienia ziemi kryzysów.

Popatrzmy w Nieśmiertelną Księgą i spójrzmy, co mówi nam Biblia o wierności. Wierność w Piśmie Świętym to przede wszystkim charakterystyka Boga. Z Nim wiąże się poczucie stałości, trwałości i nienaruszalności. Dla Narodu Wybranego termin wierność zastępuje niejako imię Jahwe. W Psalmie 71 wołali: „A ja chcę wielbić na harfie Twoją wierność, mój Boże!” (Ps 71,22) „Bóg jest Bogiem godnym zaufania. Jego wierność trwa na zawsze” (Ps 117,2). Również obietnice Najwyższego są wierne, czyli niepodważalne, niezmienne i wiarygodne. Dla ludzi Bóg jest wiernością, prawdą, jest wiarygodny – ponieważ tak się nam objawia poprzez swoje słowa i czyny. Boża interwencja w historię świata pobudza postawę całkowitego zawierzenia Jemu, czyli to, co my nazywamy wiarą. Jahwe jest Tym, który kieruje historią i życiem, a Jego niezmienność i wiarygodność angażuje całego człowieka. Wierność Boga obrazuje często w Biblii metafora skały. Skała to obraz mocnej trwałości, stabilności, stałości i niezmienności Bożych obietnic. Jego słowa nie przemijają, obietnice będą dotrzymane. On nie kłamie, nie rzuca słów na wiatr, nie składa pustych przyrzeczeń, ani się nie wycofuje z przyjętych zobowiązań. Bóg się nie zmienia.

Ten wierny i prawdomówny Bóg Jahwe zawarł przymierze z ludźmi – z Narodem Wybranym, ale naród bardzo szybko okazał swoją niewierność Przymierzu, które zostało przypieczętowane krwią zwierząt. Wtedy Bóg zapowiada swego Sługę, który okaże się wierny aż po wzgardę, aż po odrzucenie. Na Niego ześle Bóg swego Ducha, dając Mu możliwość słuchania i mówienia według woli Boga. Będzie ON wielki, bo będzie szczególnie wierny Jahwe. Żadne próby nie mogą doprowadzić do tego, by okazał się niewiernym względem swej misji.

Zapowiadany w ten sposób Sługa wierny – to Jezus Chrystus, Syn i Słowo Boże, prawdziwe i wierne, przychodzące po to, by wypełnić Pisma i dokonać dzieła Ojca. Jak bardzo Bóg jest wierny ludziom, widać najpełniej we wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna. Zapewne dlatego św. Franciszek z Asyżu lubił tak często rozważać wydarzenie z Betlejem i z Kalwarii. Wzruszał się, kiedy rozważał uniżenie się Boga. Wszechmogący Bóg schodzi między ludzi, wiedząc, że będzie odrzucony. Być wiernym względem kogoś, kto jest niewierny i nie chce być wierny, nie chce uwierzyć i dać się pociągnąć – to dopiero wielka miłość! Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34).

Dzisiaj śladem, dowodem i uobecnieniem tej stałej i niezmiennej woli kochania i zbawiania ludzi przez Boga są sakramenty. Są one znakami i centralnym miejscem realizowania wierności Boga do nas ludzi. Chrzest św., Sakrament Pokuty i Pojednania, Eucharystia to miejsca spotkania Boga z człowiekiem. Boga, który jest nieskończoną MIŁOŚCIĄ z nieskończoną słabością człowieka.

Boga, który jest nieskończoną WIERNOŚCIĄ z nieskończoną niestałością człowieka. W Mistrzu z Nazaretu ta wierność Boga posiada szczególną treść. Jest nią miłość, która jest oznaką wierności. I odwrotnie: wierność jest oznaką autentycznej miłości.

Jezus bardzo mocno podkreśla tę myśl w Ewangelii św. Jana: „Wytrwajcie w miłości mojej! Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak Ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości” (J 15,9-10).

Św. Biedaczyna z Asyżu wierności uczył się od samego Boga. Od najmłodszych lat, mając żywy kontakt z Bogiem na modlitwie i w sakramentach spotykał się z Tym, który jest wiernością. Wierny pozostał do końca swojemu powołaniu – brata mniejszego. „Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy” (Hbr 10,36).

Wierność w życiu codziennym to nic innego jak uczciwość, lojalność, dotrzymywanie słowa, punktualność, wywiązywanie się z powziętych zobowiązań. Dawanie siebie w sytuacjach codziennych, ale i trudnych. Przychodzą dni i tygodnie, że nasze franciszkańskie życie jest zabarwione walką o wierność. Wtedy zachętą niech będą nam słowa z Księgi Przysłów: „Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi.” (Prz 3,3-4).

O. Tomasz Krygier OFMCap

 


A K T U A L N O Ś C I

 

W dniu 28 września 2019 roku odeszła do Pana Siostra Eugenia Drobnicka przeżywszy 100 lat. Do wspólnoty FZŚ przynależała 37 lat. Niech Siostra spoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Radosnym zaś wydarzeniem dla wspólnoty jest rozpoczęcie formacji przez 1 siostrę i 1 brata w nowicjacie, złożenia przyrzeczenia na okres jednego roku przez 1 siostrę i 2 braci oraz przyrzeczenia wieczystego przez 1 siostrę i 1 brata.
Bogu niech będą dzięki za wstąpienie tych sióstr i braci do wspólnoty FZŚ. Życzymy wszystkim wytrwania w powołaniu. Niech dobry Bóg ma wszystkich pod swoją opieką i błogosławi.

 


 

KALENDARZ LITURGICZNY

 

01.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
02.11. – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (Dzień Zaduszny)
03.11. – Wspomnienie obowiązkowe Wszystkich Wiernych Zmarłych Zakonu Serafickiego
04.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa
09.11. – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
11.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa
12.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika
13.11. – Wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza Izaaka i Krystyna – Pierwszych męczenników Polskich
14.11. – Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Mikołaja Tavelićia i Towarzyszy
17.11. – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ
18.11. – Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
19.11. – Wspomnienie obowiązkowe bł. Salomei, dziewicy
20.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
21.11. – Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania NMP
22.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
24.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
26.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana
27.11. – Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Antoniego Fasaniego,kapłana
29.11. – Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
30.11. – Święto św. Andrzeja, Apostoła

 


WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ

 

Intencja modlitwy obowiązująca wspólnotę w październiku 2019 roku:
O nowe powołania do FZŚ, błogosławieństwo Boże dla wspólnoty miejscowej FZŚ
oraz wspólnoty św. Piotra i Pawła – Toruń Podgórz

W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka, poprzedzone modlitwą Różańcową
W piątki o godz. 17.30 – modlitwa Różańcowa lub nabożeństwo, po wieczornej Mszy św. – Nieszpory

 

02-08.11. – Modlitwy za zmarłych na cmentarzu po wieczornej Mszy św.
09.11. – Kapituła Wyborcza Rady Regionu Gdańskiego
21.11. – Spotkanie rady miejscowej wspólnoty FZŚ po Mszy św. wieczornej, ok. 18.30
24.11. – Spotkanie miesięczne w salce – godz.14.30, Msza św. – godz. 16.00.

 


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY.
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska;
Materiały pomocnicze: Konferencje do formacji ciągłej na 2019 rok: „W mocy Ducha Pańskiego”
Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA, tel. 56 498 25 07.
Adres strony: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl