TERCJARZ NR 09-10/2007

„ Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam….”

 

Na pewno każdy z nas wierzących poszukuje Jezusa Chrystusa, może nie tyle poszukuje, co pragnie Go spotkać Żywego. Jezus jest wśród nas i bardzo blisko nas. Nie zawsze jednak możemy Go, tak nam się wydaje, spotkać. Takim czasem zapewne na spotkanie są różne ćwiczenia duchowe, a wśród nich tzw. Rekolekcje. Rekolekcje zamknięte nasza wspólnota przeżywała w dniach od 29 czerwca do 01 lipca 2007 roku w Pakości. Grupa liczyła 10 osób, a naszym rekolekcjonistą był ojciec Łukasz, wspaniały kapłan i organizator. Mimo krótkiego pobytu, czas mieliśmy wypełniony od rana do wieczora. Poza konferencją, modlitwą, Eucharystią mieliśmy czas na bliższe poznanie siebie przy wspólnym ognisku, śpiewie, rozmowach itd. Największe przeżycia duchowe, to jednak usłyszane Słowo Boże.
Oto niektóre myśli usłyszane na konferencjach:

1. „ Niesienie pokoju i dobra na co dzień”.

Czas rekolekcji to nie czas zdobywania nowej wiedzy, ale na nowo odnalezienie Jezusa Chrystusa, jako Żywego Jezusa, to czas mojego spotkania z Chrystusem, to czas na osobistą adorację, oddanie się Jezusowi, to czas pustyni, to odbiegnięcie od wszystkiego, to tylko Jezus i ja. Co jest fundamentem mojego powołania i powołania do FZŚ, mojego życia świeckiego, zakonnego? Istnieje ścisły związek między stworzeniem a powołaniem. Bóg tknął w człowieka życie, stał się Ojcem, stał się koroną życia. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I tak wola Boża i wola moja spotykają się ze sobą. Bóg mówi: zanim cię ukształtowałem, wiedziałem kim jesteś. Czy jestem tym, kim dla Boga byłem powołany? Bóg włączył mnie w swój plan stworzenia, w realizację działania. Trzeba zapytać się, czy żyję planem stworzenia, czy jestem tym, kim dla Boga byłem od początku, czy dzisiaj stwarzam Bogu swoje powołanie swoim stylem życia, czy jestem tym, kim byłem dla Boga od samego początku? W centrum wizji św. Franciszka był Ten, którego nie jest godzien nikt wymieniać Jego imienia. Św. Franciszek nadał Bogu 80 różnych przydomków. Św. Franciszek wzorował się na Ewangelii. Kim jest Bóg dla mnie? Dla współczesnego człowieka obraz Boga jest zafałszowany, ponieważ każdy zabiega o swoje dobra. Jedna z podejrzliwych pokus jest podejrzliwość wobec Boga, wątpliwość, że Bóg nie kocha. Coraz bardziej brakuje nam przeżywania miłości, czy to w rodzinie, czy w zakładzie pracy, czy nawet we wspólnotach. Jeżeli chcemy rozpoznać Żywego Boga, to musimy rozpoznać w naszym życiu zniekształcenie obrazu Boga, czy to w ludziach, czy też w nas samych. Dzisiaj depcze się coraz bardziej autorytet Boga.

Po konferencji z myślą, czy jestem tym, kim byłem dla Boga od samego początku, odprawiliśmy Drogę Krzyżową na Wzgórzach Pakoskich, po czym uczestniczyliśmy we Mszy św. Po Mszy św. odwiedziliśmy o. Kaliksta.

2. „ Kim jest dla mnie postać Jezusa Chrystusa”.

Bóg z miłości do człowieka dał Syna Jezusa Chrystusa. Z miłości Bóg powołał świat, powołał Syna, aby nas zbawić. Bóg nam zadaje pytanie; KIM JEST DLA MNIE JEZUS? Jezus był człowiek, jak my, ale z Niego bije wielkość być Bogiem. W nauce Jezusa Chrystusa jest zawsze miłość. Jezus nie mówi, jeśli chcesz, ale nakazuje, abyśmy się wzajemnie miłowali. Chrystus nam ukazuje, gdzie leży nasza godność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch człowieka ma nieustannie wzrastać. Czy czytamy Pismo św., czy rozważamy Słowo Boże?. Pismo św. to list Boga skierowany do człowieka. Czy mamy czas na czytanie Pisma św. ? Człowiek nieustannie musi wzrastać. Jeżeli nie wzrasta, Duch stoi w miejscu. Musimy wzrastać, pomnażać talenty. Wewnętrznego rozdarcia nikt nie jest w stanie uleczyć, tylko Jezus Chrystus. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w nim Bóg. Uczciwie zadajmy sobie pytanie; Kim jest dla nas Jezus Chrystus w naszym życiu?

3. „ Kontakt z Bogiem a moja modlitwa”.

Jakie są dobre warunki modlitwy w oparciu o Pismo św.? Modlitwa to żywy oddech naszej wiary. Jaka jest nasza modlitwa, taka jest nasza wiara. Tak długo będę człowiekiem wiary, jak długo będę się modlił. Przykładem takiej postawy jest sam Jezus Chrystus. Modlitwa żywa to świadomość obecności Boga, to wyciszenie się, to zatopienie się w Bogu. Na rekolekcjach mieszkamy wszyscy z Bogiem pod jednym dachem ze świadomością, że jesteśmy z Bogiem, że Bóg jest z nami. Moja postawa modlitwy jest odzwierciedleniem mojego wnętrza. Mam słuchać Boga, a nie czcić Go wargami. Człowiek zasypuje Boga prośbami a rzadko uwielbia Boga i dziękuje Mu. Ważne dla modlitwy jest, aby zająć właściwą postawę. Wsłuchujmy się w głos Pana: „ Mów do mnie Panie, bo sługa Twój słucha”. Innym warunkiem dobrej modlitwy jest wytrwałość. Każdy może otworzyć się na Ducha św. i zrozumieć, dlaczego Bóg postąpił tak a nie inaczej. Innym warunkiem dobrej modlitwy jest pokora.

Oddajmy cześć Bogu w Duchu i prawdzie. A prawda jest w Jezusie Chrystusie. Każda zdrada prawdy jest przeszkodą dobrej modlitwy. Zanośmy nasze modlitwy w imię Jezusa Chrystusa, w jedności z umiłowaniem człowieka i umiłowaniem Boga.

A K T U A L N O Ś C I

Z naszej wspólnoty dnia 03 lipca 2007 roku odeszła do Pana śp. Siostra Klara Zielińska, wiernie, oddana Panu Bogu i św. Franciszkowi. Żyła lat 87. We Franciszkańskim Zakonie Świeckich przynależała prawie 27 lat. W pogrzebie uczestniczył o. Asystent, bracia i siostry z FZŚ. Dziękujmy Panu Bogu za Siostrę, jej gorliwość i nie zapominajmy o Niej w modlitwie.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI

01.10. – Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
02.10. – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.
03.10. – Wieczorem – nabożeństwo „Transitus”.
04.10. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, diakona, założyciela trzech zakonów( można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, z racji
uroczystości św. Franciszka z Asyżu).
05.10 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
15.10.– Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
18.10. – Święto św. Łukasza, Ewangelisty.
28.10. – Uroczystość poświęcenia własnego Kościoła.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA
(PAŹDZIERNIK)

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w październiku 2007 roku:
„Przypatrzmy się powołaniu naszemu – o wytrwałość w powołaniu.”

1. Drugi poniedziałek miesiąca tj. 08.10 – po wieczornej Mszy św. -Adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Druga środa miesiąca – 10.10 – po wieczornej Mszy św. – spotkanie modlitewne (rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę).
3. Druga niedziela miesiąca tj. 14.10. – godz. 7,30 – Godzinki ku czci NMP.
4. Trzecia środa miesiąca – 17.10. – po wieczornej Mszy św. -spotkanie Rady.
5. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. – modlitwa Brewiarzowa w kościele – prowadzi FRA.
6. Ostatnia niedziela miesiąca 28.10. – godz. 14,45 spotkanie w salce, godz. 16,oo Msza św. wspólnotowa.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH – BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.