TERCJARZ NR 07-08/2007

Przerwa wakacyjna (lipiec i sierpień)

 

Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił potrzebnych do dalszej pracy zawodowej, to odwiedziny rodziny i przyjaciół itd.

Wakacje to również dla chrześcijanina czas pogłębienia wiary w Boga, to czas nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy właśnie mamy najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył i co Jemu zawdzięczamy. Cudowne góry, w których jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, w których kipi życie, to kolejne dowody istnienia “Wspaniałego Zegarmistrza”, który zbudował i reguluje ten wspaniały mechanizm świata.

Wakacje to również czas dla spragnionych modlitwy, wiedzy na temat Boga i wypoczynku w łączności z Nim poprzez czytanie Ewangelii i rozważanie jej, dzielenie się Ewangelią.

Niech zatem każda z propozycji umila nam dni wakacyjne, abyśmy umocnieni Bogiem w duchu św. Franciszka wrócili do życia we Wspólnocie, pracując owocniej dla Pana Boga.
Asystent o. Ireneusz (OFM), s. Bożenna

05 maja 2007 roku odbył się w Rywałdzie Królewskim Regionalny Dzień Skupienia FZŚ regionu gdańskiego, gdzie wspólnie uczestniczyliśmy na Adoracji, w Eucharystii, Drodze Krzyżowej, agapie. Z naszą brodnicką Wspólnotą był o. Łukasz (OFM). Wrażenia wspaniałe! Spotkanie upłynęło nam w silnej braterskiej łączności. Bardzo wzniosła i przesiąknięta wręcz duchem Św. Franciszka była homilia, wygłoszona przez o. Łukasza na temat:

 

Św. Franciszek a kontemplacja krzyża.

 

Pierwsza tajemnica krzyża – tajemnica miłości.

Chrystus nas tak umiłował, że dopuścił się aż do szaleństwa śmieci krzyżowej, pokazując w ten sposób, jaką miłością nas obdarzył i obdarza. Miłość ku Bogu i miłość do człowieka, odkupienie człowieka przelaną krwią. Św. Franciszek umiłował cały świat, przyrodę i zwierzęta, bo wiedział, że tylko miłością można uratować świat przed złem.

Druga tajemnica krzyża – tajemnica naszego życia.

Żeby mogła żyć jednostka, czasami muszą zginąć ludzie. Kościół też na śmierci Jezusa buduje swoją miłość. Abyśmy mogli oderwać się od ziemi, zrozumieć, że jesteśmy powołani do życia, musiał umrzeć Jezus Chrystus. Jesteśmy dziedzicami życia, nieba, powołani do życia.

Trzecia tajemnica krzyża – tajemnica grzechu.

Często mówimy, że to nie my przybijaliśmy Chrystusa do krzyża, to Żydzi, ale tak naprawdę nie było. To my swoimi grzechami przybijamy nieustannie Chrystusa do krzyża. Czy my mamy odwagę bronić to, co jest święte, czy potrafimy bronić naszego Kościoła? Może boimy się, albo wstydzimy przyznać się, że jesteśmy synami, córkami Chrystusa? Jaką mamy odwagę w wyznaniu naszej wiary życia Franciszkowego? Spójrzmy na nasze życie wewnętrzne. Św. Franciszek ciągle się nawracał. Spójrzmy, jakie są nasze spowiedzi, czy nie są ciągle takie same, czy rozwijamy się, czy tez stoimy w miejscu? Czy idziemy za przykładem św. Franciszka, czy ciągle przybijamy swoimi grzechami Jezusa Chrystusa?

Czwarta tajemnica krzyża – tajemnica cierpienia.

Spójrzmy na matkę Jezusa Chrystusa, jak cierpiała. Co byłoby z naszym życiem, gdyby za nas nie umarł Chrystus. Krzyż pokazuje nam, jak godnie do cierpienia podejść, jak cierpienie przyjąć. Za zasłoną cierpienia zawsze czeka Jezus Chrystus. Nie ma życia ludzkiego bez cierpienia. Co byłoby, gdyby krzyż nie stanął na Kalwarii? Czy św. o. Pio, św. Franciszek znieśliby piętno cierpień, stygmatów, gdyby nie krzyż Chrystusa? Św. Franciszek dobrze przeżył życie, dobrze rozumiał życie, cierpienie.

Spróbujmy spojrzeć w duchu św. Franciszka na krzyż i kontemplować krzyż na wzór św. Franciszka.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI

L I P I E C

1. 03.07.– Święto św. Tomasza Apostoła.
2. 11.07.– Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
3. 16.07.– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
4. 25.07.– Święto św. Jakuba, Apostoła.
5. 26.07.– Wspomnienie Świętych Rodziców NMP.

S I E R P I E Ń

1. 02.08.– Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli ( można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).
2. 06.08.– Święto Przemienienia Pańskiego.
3. 11.08.– Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy.
4. 14.08.– Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
5. 15.08.– UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
6. 22. 08.– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
7. 24.08.– Święto św. Bartłomieja, Apostoła.
8. 25.08.– Wspomnienie św. Ludwika IX, króla, patrona Europy.
10. 26.08.– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
11. 29.08.– Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu i sierpniu 2007 roku:
„ O przeżycie okresu wakacji w duchu św. Franciszka, uwielbiając Boga w przyrodzie ”

04 lipca – Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie.
29 lipca – godz. 16,oo – Msza św. dla wspólnoty.
26 sierpnia – godz. 16,oo – Msza św. dla wspólnoty.

W r z e s i e ń

1. Pierwsza środa miesiąca – 05.09. – po wieczornej Mszy św. spotkanie w salce – rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę.
2. Druga niedziela miesiąca – 09.09.- godz. 7,30 – śpiew Godzinek ku czci NMP.
3. Drugi poniedziałek miesiąca – 10.09. – po wieczornej Mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. Trzeci czwartek miesiąca – 20.09. – po wieczornej Mszy św.-spotkanie Rady.
5. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. W KOŚCIELE – MODLITWA BREWIARZOWA, po niej krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. Ostatnia niedziela miesiąca – 30.09. o godz. 14,45 – spotkanie w salce – godz.16,00 Msza św. wspólnotowa.

 


TERCJARZMIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH – BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.