Tercjarz nr 5/2021

Tercjarz nr 5/2021

18 maja 2021 Wyłączono przez Jerzy

 

Jak ofiarować Mszę Św.?

 

Najpierw trzeba się zatrzymać i zadziwić nad niebotyczną rzeczywistością, Najświętszą Ofiarą Chrystusa na naszych ołtarzach i niewyobrażalnym darem, jaki podarował nam Chrystus Pan, gdy został z nami pod postacią chleba i wina aż do skończenia świata. Nie chciał zostawić nas sierotami i byśmy nie ustali w drodze do domu Ojca.

Co to jest Msza Święta – Eucharystia? Jakież to doniosłe wydarzenie, że warto, używając czysto ludzkich pojęć i wartości, poświęcić mu czas i uwagę oraz polecić swoje intencje? Dla dusz czyśćcowych lub osób zmarłych nie ma lepszej pomocy, jak ofiarowanie Mszy świętej, czyli ofiary samego Chrystusa.

Definicja została przedstawiona w Katechizmie Kościoła Katolickiego – „Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.” Tyle KKK. Szczegółowe rozwinięcie tematu, w tym znaczenie Eucharystii w życiu Kościoła, zawiera Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II – „Ecclesia de Eucharistia”.

Co to oznacza dla nas, uczestników tego wydarzenia? Z powyższej Encykliki dowiadujemy się, iż – „Eucharystia w pewnym sensie jest antycypacją raju, w niej otrzymujemy zadatek przyszłej chwały (…) Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne, posiada je już na ziemi jako przedsmak przyszłej chwały” (18), a KKK podaje – „Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne”. W czasie Mszy Świętej niebo zstępuje na ziemię, Pan Jezus zstępuje z nieba na ziemię razem z Aniołami i ze świętymi, z całym dworem niebieskim. We Mszy Świętej jest utrwalona Ofiara Krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Matka Boża powiedziała w objawieniu do Cataliny Rivas, boliwijskiej stygmatyczki: „Msza Święta, Eucharystia, to cud nad cudami. Pan Jezus nie jest skrępowany ani czasem ani miejscem. W momencie konsekracji całe zgromadzenie ludzi w kościele jest zabierane do stóp Kalwarii w chwili ukrzyżowania Jezusa”.

W czasie Mszy Świętej strumienie światła, strumienie łask Bożych i darów Ducha Świętego spływają na wszystkich wiernych. KKK tak mówi: „W modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, z żywymi i zmarłymi a także w jedności z Pasterzami Kościoła…”. Ważne jest to, aby uwierzyć, że Jezus w Eucharystii może uzdrowić nasze dusze i ciała. Dowodów na prawdziwość Ofiary Jezusa jest wiele; oto kilka z nich:
– cud w Lanciano, gdy podczas odprawiania Mszy św. na oczach
celebransa chleb przemienił się w ludzkie ciało, relikwie są czczone
od VIII w.
– w Chiratta w Indiach, w hostii pojawiła się ludzka twarz z czasem
przemieniona w postać mężczyzny podobnego do Jezusa
ukoronowanego cierniami (2001 r.)
– w meksykańskim mieście Tixtla, krwawiąca hostia (2006 r.)
– w Sokółce, hostia przemieniona na podobieństwo do komórek
mięśnia sercowego w agonii (2008 r.)
– i inne, np. Buenos Aires, Guadalajara, Siena, Legnica.

Jak ofiarować Msze św.? Przede wszystkim przez naszą gorącą miłość do Chrystusa Eucharystycznego, gorliwość w niemal codziennym uczestniczeniu w Eucharystii i przyjmowaniu Go do swojego serca, ofiarowaniu owoców Najświętszej Ofiary w tak wielu intencjach, które wymagają naszego, nas – franciszkanów świeckich – omodlenia i ustawicznej, modlitewnej pamięci.

Mszę świętą można ofiarować, zamawiając intencję, najczęściej za zmarłych – o dar życia wiecznego – czasami za żywych, o Boże błogosławieństwo i potrzebne im łaski. O co tu właściwie chodzi? Znaczy to, że Kościół – czyli wspólnota sprawująca daną Eucharystię pod przewodnictwem kapłana – zgadza się prosić Pana Boga, aby dobrami duchowymi wynikającymi z tej Eucharystii obdarzył zgłoszoną osobę lub grupę osób. Jeśli prośba dotyczy konkretnej sprawy, to i tak celem ostatecznym jest zbawienie tego człowieka, czyli jego bycia zjednoczonym z Bogiem na zawsze. Nie ma cenniejszego daru niż ofiarowanie komuś Mszy św. Jakże wielkim darem są Msze św. gregoriańskie.
We Mszy świętej jest miejsce na osobiste intencje. Są one włączone w błaganie całego Kościoła. I bardzo dobrze jest przychodzić na Eucharystię z takimi osobistymi intencjami. Bo są dowodem miłości i ta ludzka miłość – słaba i ułomna – jednoczy osoby uczestniczące w Eucharystii z nieskończenie kochającym Chrystusem, który ofiaruje się odwiecznie miłującemu Ojcu. Istnieje kilka specjalnych momentów podczas Mszy, by ofiarować Bogu swoje prośby. Na początku Mszy św., gdy kapłan informuje wspólnotę, w jakiej intencji jest sprawowana Eucharystia. Kolejny dobry moment to „ofiarowanie”, kiedy na ołtarz są przynoszone chleb i wino, a kapłan przedstawia je Bogu, by stały się Pokarmem i Napojem Duchowym. I najważniejsza chwila, kiedy następuje Komunia – przyjęcie Chrystusa. Wtedy można ofiarować Synowi Bożemu samego siebie i wszystkie osobiste intencje. Najistotniejsza kwestia to – podczas modlitwy wstawienniczej – trwając przed Najświętszym Sakramentem, polecać Bogu siebie i wszystkie swoje sprawy z wielką wiarą i ufnością. Bez wątpienia, Bóg je wysłucha. Ofiara Mszy św. jest wartością, której nic nie jest w stanie zrównoważyć. Wiedzieli o tym święci, np. św. Tomasz z Akwinu pisał: „Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu”, św. Jan Maria Vianey twierdził: „Męczeństwo jest niczym w porównaniu z Mszą Świętą, ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest Ofiarą Boga dla człowieka”.

O. Dolindo Ruotolo nawoływał: „Niech Eucharystia będzie szczytem waszych pragnień, waszych religijnych praktyk. Niech to będzie jedyna meta waszych poczynań”.

 


A K T U A L N O Ś C I

 

Z wielkim smutkiem wspólnota miejscowa przyjęła wiadomość o śmierci naszej TERCJARKI śp. Marii Jolanty Zorgiel, która odeszła do Pana w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 05 kwietnia 2021 roku. Do wspólnoty przynależała 19 lat. Pogrzeb odbył się w brodnickim klasztorze w dniu 08 kwietnia br. z udziałem kilku kapłanów, tercjarzy, pielgrzymów. Polecajmy w naszych modlitwach śp. zmarłą. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ………

 


KALENDARZ LITURGICZNY

 

03.05 – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski
04.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika
06.05 – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
08.05 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
12.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Leopolda Mandicia z Hercegnovi,
kapłana
14.05 – Święto św. Macieja, Apostoła
15.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Małgorzaty z Kortony
16.05 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
17.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Paschalisa Baylona, zakonnika
18.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Feliksa z Cantalice, zakonnika
20.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
23.05 – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

OKRES ZWYKŁY W ROKU LITURGICZNYM

24.05 – Święto NMP, Matki Kościoła
26.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza, kapłana
27.05 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
29.05 – Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30.05 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
31.05 – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 


Intencja modlitwy obowiązująca wspólnotę w 2021 roku:

O nowe powołania do FZŚ, błogosławieństwo Boże dla wspólnoty
miejscowej FZŚ oraz wspólnoty Krzyża Świętego Gdańsk-Chełm

W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka,
poprzedzone modlitwą Różańcową
W piątki o godz. 17.30 – modlitwa Różańcowa lub nabożeństwo,
po wieczornej Mszy św. – Nieszpory

 

20.05 – Spotkanie rady miejscowej wspólnoty FZŚ po Mszy św. wieczornej, ok. 18.30


Tercjarz – miesięcznik Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy.
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska;
Materiały pomocnicze: Konferencje do formacji ciągłej:
„Eucharystia – człowiek mocny Chrystusem”
Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM. 
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a,
87 – 300 BRODNICA,
tel. (+48) 787  995 261
Adres strony: www.fzsbrodnica.franciszkanie.net