TERCJARZ NR 5/2007

Maj miesiącem Maryi 

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo,
miesiąc Twój.
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała
życiem, wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
gdy majowe płyną dni.

Od dawna uważa się Polskę za naród pielęgnujący z upodobaniem różne rodzaje kultu Matki Bożej. Jest tak od czasu ” Bogurodzicy “, śpiewanej przez polskie rycerstwo, poprzez wielką Nowennę Tysiąclecia aż po dzień dzisiejszy. Polacy cieszą się w świecie opinią narodu szczerze miłującego Matkę Bożą. Wystarczy tylko zajrzeć do naszego kalendarza, aby zobaczyć ile mamy w całym roku świąt maryjnych! W Kościele okres szczególnej czci Królowej Niebios przypada w maju.

W tym najpiękniejszym miesiącu w roku, kiedy zachwyca nas bujna zieleń i drzewa kwitnące w sadach, gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Wiadomo wszak nie od dzisiaj: Matka Boża Majowa to odwieczna Polski Królowa! Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Krakowie, a od 1852 r. uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę Loretańską otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.

We włoskiej prowincji Ancona znajduje się miejscowość Loretto, znana w świecie ze słynnego sanktuarium maryjnego. Przez długie lata wierzono, że Santa Casa, czyli domek, w którym Maryja przyszła na świat, a potem poczęła Zbawiciela, przeniesiono, po zajęciu Ziemi Świętej przez muzułmanów, z Nazaretu do Dalmacji, potem na włoski brzeg Adriatyku, a wreszcie do Loretto. Na pamiątkę tego pięknego, średniowiecznego podania, w 1632 r. wprowadzono nawet uroczystość Przeniesienia Domku Najświętszej Maryi Panny. I chociaż badania archeologiczne w latach trzydziestych wykluczyły taką możliwość, to jednak żarliwa pobożność maryjna w Loretto była i nadal jest autentyczna. Najlepiej świadczy o tym popularność litanii loretańskiej.

Jej tekst miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył “Litanię loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te które następowały posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m. in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia, czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995).

W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Dlaczego? Bo, po zatwierdzeniu liturgicznego święta NMP Królowej Polski 3 maja, dołączono 12 października 1923 r. tytuł: Królowo Polskiej Korony, przekształcony po drugiej wojnie światowej na: Królowo Polski.

A w Loretto, oprócz słynącej łaskami figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonanej z drewna cedrowego, znajduje się m.in. baldachim uszyty z namiotu Kara Mustafy. Ofiarował go 15 października 1684 r., razem ze sztandarem, Jan III Sobieski, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem.

Szczególnym akordem nabożeństwa majowego jest antyfona “Pod Twoją obronę”, wielkie błaganie ziemskiego ludu do Maryi, modlitwa ziemskich tułaczy, pokrzepiająca i dodająca otuchy w chwilach trwogi, rzucająca na kolana nawet obojętnych religijnie.

Składajmy cześć Maryi w majowe wieczory. Niech w naszych sercach znajdzie się chwila wewnętrznej ciszy, pragnienie serca, by swe myśli wznieść do Bogurodzicy. W Jej bowiem rękach Bóg złożył wszystkie skarby swych łask, które Ona hojnie rozdaje swym ziemskim dzieciom.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI

1. 03.05. – UROCZYSTOŚĆ MNP, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski.
2. 08.05. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
3. 14.05. – Święto św. Macieja, Apostoła.
4. 20.05. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
5. 23.05. – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu.
6. 27.05. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA (MAJ)

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w maju 2007 roku
„ O pokój w sercu, rodzinie, parafii …… ”

 

1. 5.05. – godz. 10,oo – Regionalny Dzień Skupienia w Rywałdzie.
2. Pierwszy poniedziałek miesiąca – 07 maja – po wieczornej Mszy św. – rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę.
3. Druga niedziela miesiąca tj. 13 maja – godz. 7,30 – śpiew Godzinek ku czci NMP.
4. Drugi poniedziałek miesiąca tj. 14 maja – Dzień modlitw i postu w intencji: „ O duchową jedność Europy i świata” – po wieczornej Mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. Trzeci czwartek miesiąca tj. 17 maja – po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Rady.
6. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. W KOŚCIELE – MODLITWA BREWIARZOWA, po niej krótka Adoracja.
7. Ostatnia niedziela miesiąca tj. 27 maja – godz. 15.00 – spotkanie w salce – godz. 16,00 Msza św. Wspólnotowa.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH – BRODNICA 
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.