TERCJARZ NR 3/2007

WIELKI POST

 

„ Dla Ciebie, Panie, pościmy, aby nasze pragnienia były lepsze i silniejsze, abyśmy lepiej mogli wsłuchać się w Twoje kroki, lepiej usłyszeć pukanie do drzwi, kiedy przyjdziesz, aby zabrać nas na Święto Paschalne”.

„ NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

Wielki Post, to moment na zastanowienie się nad własnym życiem! To najlepszy okres, oczywiście wraz z Wielkanocą, w ciągu roku! Przyczyniamy się przecież do ciągłego biczowania Chrystusa, jak również do przybijania Go do Krzyża, jak więc moglibyśmy tych dni nie przeżywać szczególnie. Nieustannie prośmy, by Maryja w nas i za nas kruszyła nasze serca, bo sami nie jesteśmy w stanie!! Ten okres jest szczególnym momentem na nawrócenie się, choć tak naprawdę nawracać trzeba się nam cały czas!!

Chciejmy zastanowić się, czego oczekuje od nas Jezus w kolejnym przeżywaniu Wielkiego Postu. Uczynki miłosierdzia, modlitwa i post, jakie miejsce zajmowały do tej pory w naszym życiu? W dni poprzedzające Wielkanoc chciejmy pomyśleć nad duchowymi i religijnymi wartościami naszej wiary. Są to także głęboko ludzkie wartości. Pościć, aby kochać – prawdziwa miłość między ludźmi, wzajemne zaufanie i zrozumienie, będziemy mogli znowu rozsądnie rozmawiać o Bogu, o Bogu, który jest Miłością. Będziemy się znowu rozumieć… . Bóg, który jest Miłością – może być obecny i działać tylko tam, gdzie jest miłość. Kochać po chrześcijańsku znaczy: kochać konkretnych ludzi, takimi, jakimi oni po prostu są, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Jeżeli „kocha się” ludzi, dlatego, bo są „tacy mili”, kończy się to zawsze źle. Ludzie nie zawsze bywają takimi miłymi, że można ich kochać tylko z tego powodu. Miłość jest bezinteresowna. Wrogom przebaczyć, przeciwników lubić, za zło dobrem odpłacać – to są zadania ponad ludzkie siły. Nasza miłość do biednych, słabych, uciskanych, opuszczonych – to społeczna wykładnia naszej miłości do Boga.

Co czujemy? Co myślimy w Wielkim Poście? Wielki Post jest czasem szczególnym, żeby się przygotować na Paschę, żeby odnaleźć siebie, to, co zgubione i przygotować to wszystko w sobie na nadejście Pana. Smutno byłoby Panu, aby w tym czasie nie było miejsca dla Boga. Jaki będzie ten kolejny Post? Czy podejmiemy jakieś postanowienia? Czy uda się nam coś zmienić, czy uda się odnaleźć Boga? Czy Bóg pozwoli się odnaleźć? Czy potrafimy rezygnować z siebie, czy potrafimy powiedzieć “wybieram Boga, reszta to śmieci”, czy Bóg zlituje się i przyprowadzi do siebie, czy gdzieś zaginie?… Czy umiemy zaufać Bogu do końca i klęknąć pod Krzyżem Chrystusa? Jak wziąć tę Miłość na zawsze?

Dobrze przeżyte życie, to nieustanny dialog z Jezusem, Spróbujmy się wyciszyć. Podziękujmy Jezusowi za to, że jest życiem wiecznym, że jest nieskończoną MIŁOŚCIĄ, że tą miłością dzieli się z nami, a przez to i my możemy nieść tę miłość i dzielić się z innymi. Chce być obecny w nas, w naszym życiu. Czas Wielkiego Postu, niech będzie dla nas pogłębieniem przyjaźni z Chrystusem, otwarciem się na Jego miłość. Zastanówmy się, co chcielibyśmy powiedzieć Jezusowi w czasie rekolekcyjnego zamyślenia. Przeżywajmy cały Wielki Post w łączności z Jezusem cierpiącym. Odmówmy sobie niektórych przyjemności, rozrywek, niech nie zabraknie nas na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach. Starajmy się, by jak najczęściej zwyciężało w nas to, co piękne, dobre i szlachetne nad tym, co „małe”, podłe i złe w nas, co jest poszeptem złego ducha.

– Dziękujmy Jezusowi za spotkanie w czasie Wielkiego Postu,
– Dziękujmy za rany, które przywracają nam życie, niosą
radość uzdrowienia,
– Dziękujmy za sakrament pokuty, w którym ciągle na nowo
Jezus dotyka naszych chorych serc, wyzwala nas z pychy,
wyniosłości, egoizmu, ze zniewolenia opinią ludzką …

a wówczas Jezus naprawdę w nas zmartwychwstanie !
ALLELUJA !!!

 

A K T U A L N O Ś C I

Dnia 13 stycznia 2007 roku odeszła do Pana śp. Siostra Urszula Ottowicz, ur. 03.08.1927 roku. W naszej Wspólnocie, wiernie służyła Panu ponad 15 lat. Pogrzeb odbył się w parafii Jezusa Miłosiernego. Nasi tercjarze brali udział w ostatniej posłudze zmarłej.

Zmarła również w listopadzie 2006 roku śp. Siostra Anna Adamczewska, ur. 25.11.1909 roku, która przynależała we wspólnocie ponad 26 lat. Jedna tercjarka uczestniczyła w ostatniej drodze naszej Siostry. Wspólnota dowiedziała się o jej śmierci w styczniu 2007 roku.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

W naszej Wspólnocie przeżywaliśmy również radość.
28 stycznia 2007 roku po Mszy św. wspólnotowej przyrzeczenia życia Ewangelicznego – III profesję przy ołtarzu św. Franciszka złożyła: s. Celina Wałdowska.
Życzymy Siostrze wytrwałości w powołaniu.

Aby uczcić Światowy Dzień Chorego i połączyć się duchowo z naszymi siostrami i braćmi, którzy są chorzy, Rada FZŚ wysłała listem lub dostarczyła osobiście specjalne życzenia, opłatek, obrazek i aktualny tercjarz.

Również z tej okazji zorganizowano drobne upominki (słodycze, obrazki) dla wszystkich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. Przedstawiciele FZŚ uczestniczyli w specjalnej Mszy św. dla chorych, podczas której był udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych, włączyli się w czytanie i modlitwę wiernych. Po Mszy św. wraz z kapłanem udali się do każdego pensjonariusza ze specjalnymi życzeniami i drobnymi upominkami. Chorzy wyrazili ogromną wdzięczność za okazany gest życzliwości. Niejednokrotnie z ich oczy popłynęły łzy, ale to były łzy przepełnione radością, bo niektórych spośród przebywających, nikt nie odwiedza.

 

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI

1. Marzec – Wielki Post.
2. 19.03.– Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP,
Patrona Kościoła Powszechnego.
3. 26.03.– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA (LUTY)

 

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2007 roku
„ Aby Chrystus zmartwychwstał w naszych sercach”

 

1. Pierwszy poniedziałek miesiąca – 05 marca – po wieczornej Mszy św. – rozważanie Pisma św.- Ewangelii na niedzielę.
2. Druga niedziela miesiąca tj. 11 marca – godz. 7,30 – śpiew Godzinek ku czci NMP.
3. Drugi poniedziałek miesiąca tj. 12 marca – po wieczornej Mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. Trzeci czwartek miesiąca tj. 15 marca – po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Rady.
5. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. – Nieszpory, prowadzi FRA.
6. Ostatnia niedziela miesiąca tj. 25 marca – godz. 15.00 – spotkanie w salce – godz. 16,00 Msza św. Wspólnotowa.
7. Od 25 do 28 marca – rekolekcje wielkopostne dla parafian.
8. 26 marca, godz. 16,oo – Msza św. W intencji wszystkich wspólnot z nauką rekolekcyjną ogólną, po Mszy św. nauka stanowa dla wspólnot,
( głównie rekolekcje dla FZŚ – obecność obowiązkowa ).

 

 

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH – BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: ojciec Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.