Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

 

 

Od 28 września 2019 r. – od XI Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj (Region Poznański), e-mail: emilianogaj@wp.pl
 • Zastępca Przełożonej narodowej – br. Antoni Urban (Region Radomski), e-mail: anturb@wp.pl
 • Sekretarz narodowy – s. Joanna Szelągowska (Region Poznański), e-mail: kalikantka@gmail.com
 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński), e-mail: astakun@wp.pl
 • Radna ds. formacji – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski), e-mail: jberlowska@wp.pl
 • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską – s. Leokadia Puto (Region Katowicki), e-mail: leokadiaputo@o2.pl
 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski), e-mail: basialis@o2.pl
 • Radny – br. Marian Radzaj (Region Warszawski), e-mail: marian.radzaj@gmail.com
 • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Emilia Nogaj (Region Poznański), e-mail: emilianogaj@wp.pl
 • Zastępca delegata do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski), e-mail: teo@speakout.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ, Przewodniczący KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFMCap, e-mail: pacebene@tlen.pl
  Asystent Narodowy FZŚ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, e-mail: zdzislawgogola@wp.pl
  Asystent Narodowy FZŚ – o. Nikodem Sobczyński OFM, mail: e-mail: onikodem.s@gmail.com