FZŚ w Brodnicy

FZŚ w Brodnicy

krótko o nas…

 

Nasza brodnicka Wspólnota jest jedną z większych wspólnot III Zakonu, liczy bowiem około 80 braci i sióstr w duchu św. Franciszka. Powstała w 1923 roku. Spotkania Rady Wspólnoty odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca natomiast miesięczne spotkania wspólnoty odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca

Wszystkie spotkania organizowane są w klasztorze oo. Franciszkanów w Brodnicy przy ulicy Sądowej 5a.

Spotkania prowadzi przełożona wspólnoty. Zaczynamy “Koronką do Miłosierdzia Bożego” a następnie słuchamy najnowszych informacji przesłanych z Zarządu Regionu z Gdańska. Na każdym zebraniu wygłaszana jest także konferencja na jakiś temat odnoszący się szczególnie do świeckich franciszkanów. Co miesiąc ustalana jest też intencja naszych codziennych modlitw. I tak np. w grudniu 2003 modliliśmy się za Ojca Świętego i pokój na świecie a jeszcze wcześniej w intencji niezabijania dzieci nienarodzonych. Zbierane są również ofiary serca na wspieranie naszych misjonarzy. Odwiedzamy chorych z naszej wspólnoty. Na spotkaniach obecna jest też młodzież z Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego czyli popularnego FRA. Spotkania miesięczne, jak i wszystkie inne, kończą się zawsze modlitwą.

Wspólne pielgrzymki, spotkania opłatkowe czy odmawianie Liturgii Godzin w każdy czwartek po mszy św. dobrze integrują nas i ukazują w dobrym świetle przyszłość III Zakonu. Co zresztą można już zauważyć po nowych członkach naszej wspólnoty którzy rekrutują się w dużej części właśnie z FRA. Wspólnota wydaje też miesięcznik “Tercjarz” w którym zawarte są podstawowe informacje organizacyjne a także ciekawe artykuły franciszkańskie.

Na spotkania przychodzimy do klasztoru oo. Franciszkanów tzw. “klasztorka”, który został pięknie odnowiony przez ś.p. o. Eugeniusza Krajewskiego OFM. Dzięki Jego staraniom klasztor ten został także obwołany “Sanktuarium Św. Antoniego”.

Ogromna część spośród naszych braci i sióstr angażuje się w działalność innych grup modlitewnych, jak np.: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Rodzina Radia Maryja czy Franciszkańska Unia Misyjna. Wyjeżdżamy także na Rekolekcje Franciszkańskie czy Dni Skupienia. Ostatnio zorganizowane w niedalekim Brodnicy Rywałdzie Królewskim w którym więziono Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego. Był to Regionalny Dzień Skupienia gdzie uczestniczyły wspólnoty z całego regionu gdańskiego, do którego należy również i nasza wspólnota.

Spotykamy się również na spotkaniach modlitewnych, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca a także na adoracji Najświętszego Sakramentu – także z młodzieżą z FRA.