Skład Rady Wspólnoty w Brodnicy

Skład Rady Wspólnoty w Brodnicy

* * *

Przełożona: s. Bożenna Chełkowska

Zastępca Przełożonej: br. Marcin Olszewski

Radny d/s formacji: s. Halina Poćwiardowska

Sekretarz Wspólnoty: s. Teresa Biernacka

Skarbnik Wspólnoty: s. Zofia Wróblewska

Asystent Duchowy Wspólnoty: o. Norbert Suhak  (OFM)
 

* * *