Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 64 razy
Wzory pism i podań do FZ¦

I. ANKIETA DLA KANDYDATA
1. Imię i nazwisko:

2. Data i miejsce urodzenia:

3. Stan cywilny i rodzinny (wolny, żonaty, dzieci i ich wiek):

4. Zawód i miejsce pracy:

5. Przynależno¶ć do organizacji społeczno-politycznych:


ŻYCIE RELIGIJNE

6. Jak często przystępuje do sakramentów ¶w.:

7. Udział w życiu Ko¶cioła lokalnego (parafii, klasztoru):

a) do jakich należy zespołów parafialnych:

b) do jakich należy grup i stowarzyszeń religijnych:

8. Jak przedstawia się jego życie w rodzinie, s±siedztwie, zakładzie pracy (czy nie jest uwikłany w jaki¶ konflikt):

9. Dlaczego pragnie wst±pić do FZ¦:
II. WZÓR PRO¦BY KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO FZ¦
(pro¶ba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowo¶ć, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowo¶ć
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZ¦
przy parafii (ko¶ciele klasztornym)
miejscowo¶ć

Ja, (imię nazwisko), zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZ¦ z pro¶b± o przyjęcie mnie do Waszej Wspólnoty FZ¦, w której pragnę swoje chrze¶cijańskie i ¶wieckie powołanie kształtować w duchu ¶w. Franciszka i Reguły Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich, oraz o dopuszczenie mnie do okresu formacji wstępnej (postulatu).

Zobowi±zuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.Z wyrazami szacunku

(czytelny podpis)


III. WZÓR PRO¦BY KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO FORMACJI POCZˇTKOWEJ (NOWICJATU) W FZ¦
(pro¶ba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowo¶ć, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowo¶ć
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZ¦
przy parafii (ko¶ciele klasztornym)
miejscowo¶ć

Ja, (imię, nazwisko), po ukończeniu okresu formacji wstępnej (postulatu) zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZ¦ z pro¶b± o przyjęcie mnie do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich i dopuszczenie do formacji pocz±tkowej (nowicjatu). Pragnę w tym okresie podj±ć próbę życia ewangelicznego według wskazań Reguły FZ¦, a w przyszło¶ci złożyć przyrzeczenie życia Ewangeli± Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie ¦wieckich.

Zobowi±zuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.Z wyrazami szacunku i franciszkańskim POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)


IV. WZÓR PRO¦BY KANDYDATA O DOPUSZCZENIE DO PROFESJI W FZ¦
(pro¶ba powinna być napisana własnoręcznie przez kandydata)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowo¶ć, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowo¶ć
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZ¦
przy parafii (ko¶ciele klasztornym)
miejscowo¶ć

Ja, brat/siostra (imię, nazwisko), po odbyciu formacji pocz±tkowej (nowicjatu) zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) o dopuszczenie mnie do złożenia przyrzeczeń (profesji) życia ewangelicznego, które pragnę złożyć na całe życie (jeden rok).

Przez profesję pragnę w moim ¶wieckim stanie żyć Ewangeli± Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie ¦wieckich zgodnie ze wskazaniami jego Reguły i czynnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty i ko¶cioła.Z franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)
V. WZÓR PRO¦BY O ODNOWIENIE PROFESJI
(pro¶ba powinna być pisana własnoręcznie przez profesa)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowo¶ć, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowo¶ć
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZ¦
przy parafii (ko¶ciele klasztornym)
miejscowo¶ć

Ja, brat (imię i nazwisko), zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZ¦ z pro¶b± o dopuszczenie mnie do ponowienia przyrzeczeń (profesji) życia ewangelicznego, które pragnę złożyć na całe życie (jeden rok).

Przez profesję pragnę w moim ¶wieckim stanie żyć Ewangeli± Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie ¦wieckich zgodnie ze wskazaniami jego Reguły i czynnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty i ko¶cioła.Z franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2393814 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |