Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 62 razy
Wspólnota FZ¦ w Brodnicy

Nasza brodnicka Wspólnota jest jedn± z większych wspólnot III Zakonu, liczy bowiem około 80 braci i sióstr w duchu ¶w. Franciszka. Powstała w 1923 roku. Spotkania Rady Wspólnoty odbywaj± się w każdy ostatni czwartek miesi±ca natomiast miesięczne spotkania wspólnoty odbywaj± się w każd± ostatni± niedzielę miesi±ca. Wszystkie spotkania organizowane s± w klasztorze oo. Franciszkanów w Brodnicy przy ulicy S±dowej 5a. Je¶li chodzi o miesięczne spotkania wspólnoty to rozpoczyna się ono spotkaniem w salce o godz. 15.00. Następnie udajemy się na Mszę ¦więt± na godz. 16.00. Po Mszy idziemy z powrotem do salki odprawiać Liturgię Godzin.

Spotkania prowadzi s. Bożenna, przełożona naszej wspólnoty. Zaczynamy "Koronk± do Miłosierdzia Bożego" a następnie słuchamy najnowszych informacji przesłanych z Zarz±du Regionu z Gdańska. Prawie na każdym zebraniu wygłaszana jest także konferencja na jaki¶ temat odnosz±cy się szczególnie do ¶wieckich franciszkanów. Co miesi±c ustalana jest też intencja naszych codziennych modlitw. I tak np. w grudniu 2003 modlili¶my się za Ojca ¦więtego i pokój na ¶wiecie a jeszcze wcze¶niej w intencji niezabijania dzieci nienarodzonych. Zbierane s± również ofiary serca na wspieranie naszych misjonarzy. Ostatnio dla o. Nehemiasza, naszego byłego asystenta, który jest na misji na Madagaskarze. Odwiedzamy chorych z naszej wspólnoty. Na spotkaniach obecna jest też młodzież z Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego czyli popularnego FRA. Spotkania miesięczne, jak i wszystkie inne, kończ± się zawsze modlitw±.

Wspólne pielgrzymki, spotkania opłatkowe czy odmawianie Liturgii Godzin w każdy czwartek po mszy ¶w. dobrze integruj± nas i ukazuj± w dobrym ¶wietle przyszło¶ć III Zakonu. Co zreszt± można już zauważyć po nowych członkach naszej wspólnoty którzy rekrutuj± się w dużej czę¶ci wła¶nie z FRA. Wspólnota wydaje też miesięcznik "Tercjarz" w którym zawarte s± podstawowe informacje organizacyjne a także ciekawe artykuły franciszkańskie.

Na spotkania przychodzimy do klasztoru oo. Franciszkanów tzw. "klasztorka", który kilka lat temu został pięknie odnowiony przez ¶.p. o. Eugeniusza Krajewskiego OFM. Dzięki Jego staraniom klasztor ten został także obwołany "Sanktuarium ¦w. Antoniego".

Ogromna czę¶ć spo¶ród naszych braci i sióstr angażuje się w działalno¶ć innych grup modlitewnych, jak np.: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Rodzina Radia Maryja czy Franciszkańska Unia Misyjna. Wyjeżdżamy także na Rekolekcje Franciszkańskie czy Dni Skupienia. Ostatnio zorganizowane w niedalekim Brodnicy Rywałdzie Królewskim w którym więziono Prymasa Tysi±clecia - kard. Stefana Wyszyńskiego. Był to Regionalny Dzień Skupienia gdzie uczestniczyły wspólnoty z całego regionu gdańskiego, do którego należy również i nasza wspólnota.
Spotykamy się również na spotkaniach modlitewnych, w każdy pierwszy poniedziałek miesi±ca a także na adoracji Naj¶więtszego Sakramentu - także z młodzież± z FRA.Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2397608 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |