Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 106 razy
Reguła zatwierdzona


[Rozdział 10]

Upominanie i poprawianie braci
1Bracia, którzy s± ministrami i sługami innych braci, niech odwiedzaj± i upominaj± swoich braci oraz pokornie i z miło¶ci± niech ich nakłaniaj± do poprawy, nie wydaj±c im poleceń niezgodnych z ich sumieniem i nasz± reguł±. 2Bracia za¶, którzy s± podwładnymi, niech pamiętaj±, że dla Pana Boga wyrzekli się własnej woli. 3Dlatego nakazuję im stanowczo, aby byli posłusznymi swoim ministrom we wszystkim co przyrzekli Panu zachowywać, a co nie sprzeciwia się ich sumieniu i regule naszej.

4I gdziekolwiek s± bracia, którzy poznaj± i zrozumiej±, że nie zdołaj± zachować reguły według ducha, powinni i mog± zwrócić się do swoich ministrów. 5Ministrowie za¶ niech ich przyjm± z miło¶ci± i dobroci± i niech im okaż± tak wielk± serdeczno¶ć, aby bracia mogli z nimi rozmawiać i postępować jak panowie ze swoimi sługami. 6Tak bowiem powinno być, aby ministrowie byli sługami wszystkich braci. 7Upominam za¶ i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie, aby bracia wystrzegali się wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdro¶ci, chciwo¶ci (por. Łk 12, 15), trosk i zabiegów tego ¶wiata (por. Mt 13, 22), obmowy i szemrania, i ci, którzy nie umiej± czytać, niech się nie staraj± nauczyć, 8lecz niech pamiętaj±, że nade wszystko powinni pragn±ć posi±¶ć Ducha Pańskiego wraz z Jego u¶więcaj±cym działaniem, 9modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwo¶ć w prze¶ladowaniu i w chorobie, 10i kochać tych, którzy nas prze¶laduj±, gani± i obwiniaj±, bo Pan mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za prze¶laduj±cych i potwarzaj±cych was (por. Mt 5, 44). 11Błogosławieni, którzy cierpi± prze¶ladowanie dla sprawiedliwo¶ci, bo do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 10). 12Kto za¶ wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10, 22).[Rozdział 11]

Bracia nie powinni wchodzić do klasztorów mniszek
1Zakazuję stanowczo wszystkim braciom wdawać się w podejrzane znajomo¶ci i rozmowy z kobietami. 2I niech nie wchodz± do klasztorów mniszek oprócz tych braci, którym Stolica Apostolska udzieliła specjalnego pozwolenia. 3Niech też nie będ± ojcami chrzestnymi mężczyzn lub kobiet, aby z tego powodu nie powstało zgorszenie w¶ród braci lub z powodu braci.[Rozdział 12]

Ci, którzy udaj± się do saracenów i innych niewiernych
1Bracia, którzy za boskim natchnieniem zechcieliby udać się do saracenów i innych niewiernych, niech prosz± swoich ministrów prowincjalnych o pozwolenie. 2Ministrowie za¶ niech udzielaj± pozwolenia tylko tym, których uznaj± za odpowiednich do wysłania. 3Ponadto nakazuję ministrom na mocy posłuszeństwa prosić Ojca ¦więtego o jednego z kardynałów ¶więtego Ko¶cioła Rzymskiego, by kierował ty braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał je w karno¶ci, 4aby¶my zawsze poddani i położeni pod stopy tego ¶więtego Ko¶cioła, ugruntowani w wierze (por. Kol 1, 23) katolickiej, zachowywali ubóstwo i pokorę, i ¶więt± Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekli¶my.[c.d. bulli]: Żadnemu więc człowiekowi nie wolno w ogóle naruszać tego dokumentu naszego potwierdzenia albo zuchwałym postępowaniem sprzeciwiać się mu. Gdyby jednak kto¶ odważył się na to, niech wie, że ¶ci±gnie na siebie gniew Boga wszechmog±cego i Jego ¦więtych Apostołów Piotra i Pawła.

Dan na Lateranie, 29 listopada, w ósmym roku naszego pontyfikatu.


Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
Strona 3 z 3 < 1 2 3
2393914 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |