Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 53 razy
Bł. Aniela Salawa - Patronka franciszkanów ¶wieckich w Polsce
Bł. Aniela Salawa (1881-1922), osoba ¶wiecka, pracownica fizyczna (służ±ca), przyszła na ¶wiat 9 IX w Sieprawiu, podkrakowskiej wiosce, w rodzinie chłopskiej, jako córka Bartłomieja, wiejskiego kowala, i Ewy z domu Bochenek.

W domu rodzinnym Anieli nędzy nie było, ale nie było też dostatku. Jak inne dzieci wiejskie, Aniela wcze¶nie zaczęła pracować w domu i na polu. Słabo rozwijała się w dzieciństwie, była dzieckiem bardzo wrażliwym. Ale już po 7 roku życia zaczęła się zmieniać, z wybuchowej stawała się cicha, skupiona i grzeczna, pokochała modlitwę. Do szkoły chodziła tylko dwa lata, nauczyła się czytać i pisać.

Dla słabej fizycznej Anieli praca przy gospodarstwie na wsi była za ciężka, więc gdy ukończyła 16 lat, udała się do Krakowa na służbę. Odt±d przez prawie 25 lat przebywała w Krakowie, nie zmieniaj±c swego stanu mimo dobrych okazji do wyj¶cia za m±ż. Celem i tre¶ci± jej życia stał się Bóg. Dusza jej ci±gle się uszlachetniała dzięki usilnej i systematycznej pracy nad sob± i pomocy łaski Bożej. Często korzystała ze spowiedzi ¶w., codziennie przystępowała do komunii ¶w., szukała ¶wiatła dla swego życia religijnego w lekturze duchowej. Zapisała się do stowarzyszeń religijnych: od 1900r. należała do Stowarzyszenia ¶w. Zyty, a od 1912r. - do Trzeciego Zakonu ¦wieckiego ¶w. Franciszka.

Pozostała przez całe życie służ±c±, aby w tym poniżaj±cym wówczas stanie służyć Bogu i pomagać bliĽnim. Dla licznego grona pomocnic domowych stała się matk± i mistrzyni± życia duchowego, dla osób wykształconych - ci±głym przypomnieniem o warto¶ciach nadprzyrodzonych. Była apostołk± ¶wieck± na długo przed zorganizowaniem Akcji Katolickiej. Nadto rozwinęła działalno¶ć charytatywn±, zwłaszcza w czasie pierwszej wojny ¶wiatowej. Na zewn±trz życie Anieli płynęło podobnie jak życie tylu służ±cych - w istocie swej było ono inne. Dokładna w obowi±zkach, uprzejma i życzliwa dla bliĽnich, dziel±ca się z ubogimi swoim pożywieniem i ciężko zapracowanym groszem, zatopiona w Bogu przez wewnętrzn± modlitwę - oto najogólniejsze cechy jej duchowo¶ci. Trzeba jeszcze dodać, że była wybitn± czcicielk± Matki Bożej, oddawała kult Naj¶więtszemu Sakramentowi, z przejęciem i żarliwo¶ci± rozważała Mękę Pańsk±. Już za życia zyskała nazwę "¶więtej panienki".

Kiedy od 1918 r. nie mogła już pracować z powodu postępuj±cej choroby, wynajęła mał± suterenę przy ul. Radziwiłłowskiej 20 i tam spędziła ostatnie cztery lata życia w¶ród cierpień i modlitwy, wspomagana przez koleżanki, rodzinę oraz znajomych księży. Zmarła 12 III 1922r.

13 VIII 1991r, w Krakowie Ojciec ¦więty Jan Paweł II beatyfikował Sługę Boż± Anielę Salawę, wynosz±c jej charyzmat uczciwej i rzetelnej pracy.Tekst zaczerpnięto z : http://www.franciszkanie.gdansk.pl

Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2397599 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |