Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 72 razy
Grzechy lekkie, stres i spowiedĽ

Ko¶ciół katolicki proponuje eliminować wszystkie grzechy nawet te lekkie, tak żeby przypodobać się Bogu. Zaleca częst± spowiedĽ. Z psychologii wiemy, że człowiek jak się nadmiernie przejmuje drobiazgami to jest bardziej zestresowany, a tym samym niszczy swoje zdrowie. Co robić?

W życiu można spotkać ludzi, którzy w ogóle nie maj± wyrzutów sumienia, czyli stresów. Wtedy więcej stresów przeżywaj± ich najbliżsi. trudno bowiem żyć z człowiekiem, który uważa, ze zawsze ma rację i nigdy nie czuje, że popełnił co¶ złego. Zdarza się nawet tak, że potrafi kto¶ taki skrzywdzić jak±¶ osobę i tego w ogóle nie zauważyć, lub wręcz uważać, że wszystko jest w najlepszym porz±dku. Dla wrażliwszej osoby kontakty z takim człowiekiem mog± stać się koszmarem. Niedobrze, gdy człowiek nie przeżywa żadnych stresów w zwi±zku z swoim złym postępowaniem. Stresy s± bowiem potrzebne. Wyrzuty sumienia które s± pewnym dyskomfortem psychicznym, s± między innymi po to, by zmienić swoje postępowanie. Gdy ich brak, cierpi± inni. Jest to oczywi¶cie skrajno¶ć.

Drug± skrajno¶ci± jest, gdy człowiek ma sumienie nadwrażliwe i z byle powodów przeżywa wyrzuty. Takie sumienie nazywamy sumieniem skrupulatnym i może doprowadzić do nerwicy, lub nerwica może być jego przyczyn±. Taki stan nie jest dobry.

Poż±dany stan jest stan dojrzałego sumienia. Charakteryzuje się ono harmoni± między sumieniem nabytym i wrodzonym. Nie znaczy to jakby człowiek posiadał dwa sumienia. S± to dwa elementy tego samego sumienia. Je¶li wrodzone sumienie dominuje nad nabytym, wtedy człowiek osi±ga stan spokoju wewnętrznego. W przypadku odwrotnym następuj± różne nieprawidłowo¶ci w działaniu sumienia.

Dojrzała osobowo¶ć i dojrzałe sumienie, jak to ładnie pisze ks. prof. M. Wolicki, potrafi "ukazać danemu człowiekowi bezbłędnie warto¶ci możliwe do zrealizowania dla niego, a tym samym napełnia jego życie głębokim poczuciem sensu." Dojrzało¶ć polega więc na tym, że bardziej koncentrujemy się na ¶wiecie warto¶ci i sensu, co zapewnia nam pełn± i prawidłow± samorealizację. Człowiek dojrzały umie odkryć prawdziwe warto¶ci, a także je zrealizować.

Czy taka postawa eliminuje w zupełno¶ci poczucie winy i grzechu? Gdy człowiek obiera w swoim życiu drogę realizacji warto¶ci, to zawsze może się zdarzyć sytuacja, w której realizacja tych zamierzeń nie wyjdzie. Sytuacje tutaj mog± być różne. Może to być z własnej winy jak na skutek pewnych okoliczno¶ci usprawiedliwiaj±cych złe postępowanie człowieka. Dojrzało¶ć polega na umiejętno¶ci ocenienia swojej sytuacji. Na ile jestem winny, a na ile usprawiedliwiony. Nie należy oczywi¶cie zbyt pochopnie się usprawiedliwiać, ale także nie należy zbyt pochopnie obwiniać się o wszystko. Należy rozróżnić, co jest prawdziw± win±, a co jest tylko wynikiem naszych lęków. Przyznanie się do winy jest bardzo ważnym elementem naszego życia psychiczno - duchowego. Gdy realne poczucie winy będziemy starali się niewła¶ciwie przezwyciężać, przez zepchnięcie jej do pod¶wiadomo¶ci, lub zagłuszenie, wtedy może to doprowadzić do wypaczenia sumienia, czyli jego deformacji. Wielu psychoanalityków twierdzi, że nerwice s± spowodowane niewła¶ciwym rozwi±zaniem niepokojów sumienia.

Co więc należy uczynić z realnym poczuciem winy, które nie jest wynikiem skrupułów? Należy wła¶ciwie ocenić swoj± odpowiedzialno¶ć, postanowić naprawić zło, które ze złego czynu wynikły i zastanowić się jak lepiej realizować dobro, do którego pragniemy d±żyć. Gdy jeste¶my osobami wierz±cymi, katolikami, to pozostaje nam, jeszcze spowiedĽ sakramentalna, która jest wielk± pomoc± w drodze do dobra. Pozwala bowiem oczy¶cić się z popełnionego zła i rozpocz±ć od nowa realizację dobra, którego pragniemy.

Poczucie winy nie musi więc być Ľródłem znerwicowania. Odpowiednio przeżyty upadek jest bodĽcem do ci±głego rozwoju i pełnej samorealizacji. Szerzej można się zapoznać z tym problemem w ksi±żce ks. prof. M. Wolickiego "Dojrzała osobowo¶ć, Dojrzałe sumienie".ks. Rafał Masarczyk SDS


Tekst zaczerpnięto z serwisu Katolik.plOpracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2390108 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |