Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 97 razy
"TERCJARZ" - 11/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 11/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

ŚWIADKOWIE I NARZĘDZIA MISJI KOŚCIOŁAWprowadzenie

Kolejnym tematem naszego spotkania będzie termin świadek w misji Kościoła, chcemy nie tylko zrozumieć, kim ma być ten, kto w dzisiejszym świecie świadczy o Panu Bogu, ale również postawić sobie pytania, jak czynić to w duchu zgodności z franciszkańską regułą.


I. Świadek w Piśmie św.

Najbardziej znaczącymi osobami, które Pan Bóg wybiera, by głosiły Jego obecność, przemawiały w Jego imieniu zarówno słowem jak i czynnym jest starotestamentalny Prorok.

Prorok powinien iść i głosić, być świadkiem, bo w przeciwnym razie konsekwencje są kłopotliwe, Bóg mówi np. do Jeremiasza: Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. (Jer 1,17). Powołanie może się odwrócić i zamiast błogosławieństwa na tej drodze spotkać można „przekleństwo”. Takie trudne jest to powołanie w przypadku Jonasza, kiedy to jego opór przed świadczeniem w imieniu Boga staje się najlepszym świadectwem, że Bóg istnieje i interesuje się losami każdego człowieka. I choć odczytanym po faktach, czyli dopiero po „wydobyciu z wody”, to jednak przemawiającymi według Bożego zamierzenia.

Podobne znaczenie ma powołanie Apostoła, o którym dowiadujemy się najlepiej przy wybieraniu ponownie dwunastego (po zdradzie Judasza), kiedy to wyraźnie stwierdzono, że trzeba, by został wybrany na Apostoła jeden z tych, co był świadkiem działania Chrystusa.

Świadek więc to ten, kto posłusznie realizuje wolę Boga i mówi o Jego osobie, czyli zna treść Orędzia Zbawienia i z nim się utożsamia.


II. Świadek w duchowości franciszkańskiej

Powołanie, jakie odkrywa Biedaczyna z Asyżu, jest zaproszeniem do całkowitego naśladowania życia Pana Jezusa w różnorodności form przekazanych przez Ewangelię. Ten świadek obecności Boga na ziemi, św. Franciszek z Asyżu, realizuje to poprzez trzy ważne postawy, a mianowicie jako:

1. Herold Wielkiego Króla, który koncentruje się na przekazaniu czystości przekazu Bożego orędzia, on tylko odtwarza w swoim życiu poszczególne etapy życia Pana Jezusa po to, by dla współczesnych sobie stać się zachętą, że można żyć tylko dla Boga. Najpiękniej to widać, gdy głosi hasło całkowitego zawierzenia się: Bóg mój i wszystko.

Może pomocą będą nasi bliscy, których przyjdzie nam spotkać kiedyś w przestrzeni wieczności, kiedy na Sądzie Ostatecznym dowiemy się, jak wiele uczynili nam dobrego, nawet ciągnąc z zakleszczenia życia, dokuczając nam, a w zamian otrzymując modlitwę i pokutę. Ale już dziś można radować się ich obecnością, i tak na wyrost, z wiarą, że kiedyś do- wiemy się, jak prawdziwe były to nasze westchnienia, dziękując pokornie za wszelkie poturbowania życia.

Jak długo to trzeba testować, chyba tak długo, aż zaczniemy z czułością odpowiadać Panu Bogu, słowami św. Jana Pawła II, że może dokonać się to niemożliwe, bo „oto Ty staniesz się mną – ja – eucharystyczny” (Karol Wojtyła).

2. Zaślubiony Pani Biedzie to radykalne ubóstwo nie ma nic z surowości reprezentowanej przez ówczesnych heretyków, nie jest też radykalizmem rewolucyjnym domagającym się zabierania dóbr innych. Te zaślubiny z „Biedą” mają ciepło spotkania Boga z człowiekiem odnajdywane w scenie Zwiastowania i radykalizm surowości życia opisany w scenie Bożego Narodzenia.

Może jednak ta profesja ubóstwa, z takim trudem odczytywanego ze śladów idących przed nami świętych, powinna najpierw przemówić do nas samych, by wstrząsnąć tym, co nasze po to, by zrobiło się więcej miejsca na to, co Boże. Mówi o tym nauczanie Kościoła, m.in.: Dekret o Przystosowanej Odnowie Życia Zakonnego Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II, domagający się niejako, by bardziej Bogu ufać niż sobie samemu: „Trzeba więc, aby zakonnicy, starając się dochować wiernie swej profesji, zawierzyli słowom Pana, a ufni w pomoc Bożą, nie liczyli zuchwale na własne siły.” Bardziej mieli wszystko „u Boga” niż „u siebie”.

3. Matka Kościół, jako piękno szukania posłuszeństwa w decyzjach Kościoła Rzymskiego, gdzie nie tyle relacja do rezygnacji z własnej woli jest akcentowana, ile miłość dziecka do matki staje się wzorem do naśladowania dla tych postaw.

Rozdział 25 „Kwiatków św. Franciszka” przedstawia to bardzo realistyczne jako drogę służenia Bogu w trędowatym, czytamy tam m.in.: I zdarzyło sie raz w miejscu pewnym, w którego pobliżu św. Franciszek mieszkał wówczas, że bracia służyli w szpitalu trędowatym i chorym. A był tam trędowaty tak niecierpliwy, nieznośny i zuchwały, że wszyscy wierzyli na pewno, iż był opętany przez czarta. Tak też było. Bowiem tak nieprzystojnie lżył słowy i razami każdego, kto mu służył, a co gorsza, bluźnił tak haniebnie Chrystusowi błogosławionemu i najświętszej Matce Jego, Dziewicy Maryi, że za nic nie można było znaleźć nikogo, kto by mógł lub chciał mu służyć.” Dalej mowa o sposobach, w jaki radzili sobie z nim franciszkanie, i opis że wezwali na koniec Świętego, by go uleczył. Środki jednak, jakie użył św. Franciszek, były prostsze, spytał, czego sobie życzy i starał się podarować mu ten prezent, bo prośba była bardzo prosta – chory życzył sobie, by go umył. W czynieniu miłosierdzia nie pozostał bezczynny i Pan Bóg obdarzył chorego zdrowiem ciała i duszy.

Ofiarowany nam tu został jakiś nowy sposób liczenia na Boga, poniechania naszych pragnień, by odnaleźć je wszystkie w pragnieniach Pana Boga. Dostrzegam, że służąc potrzebującym, najpełniej dotykam się Kościoła.


III. Świadectwo dawane przez postawy franciszkanów świeckich

Spośród opisu wielu sposobów dawania świadectwa wybierzmy cztery najważniejsze i postarajmy się je jakoś połączyć w całość z naszym życiem.


Dialog z Bogiem

Świadectwo na mocy chrztu i profesji jest ukazywaniem istnienia Boga w naszym życiu. Można powiedzieć, że chrześcijańskie świadczenie o Bogu jest odpowiedzią na ateizm świata. W Piśmie św. nie ma tego słowa „ateizm”, jest to późniejsze opracowanie filozoficzne. Biblia mówi o „bezbożności”, mówi też o „bałwochwalstwie”. To dość trudne słowa, ale przypisać je trzeba każdemu franciszkaninowi, który na pierwszym miejscu stawia swoje dążenia, i w ten sposób eliminuje autorytet Boga ze swojego środowiska – stając się „bałwochwalcą”.

Pierwszym problemem, prowadzącym do usuwania autorytetu, jest brak pokornego dialogu z Tym, kogo nie rozumiemy. Nie koniecznie przez wypowiedzenie wielu słów, by przedstawić swoje racje i zniwelować tych, co myślą inaczej, ale poprzez słuchanie tego, co już powiedziane.

Najprostszym miejscem, gdzie uczy się tego człowiek (zwłaszcza każdy zakonnik), jest przestrzeń modlitwy, bo tym, co warunkowało istnienie pierwszej wspólnoty franciszkańskiej, była modlitwa.

Brat Tomasz z Celano podaje w życiorysie św. Franciszka z Asyżu:
Jego najpewniejszym portem była modlitwa, nie krótka na chwilę, nie pusta czy zarozumiała, ale często długa czasowo, pełna pobożności, po- kornie łagodna. Jeśli zaczynał się modlić wieczorem, ledwo rano kończył. Modlił się siedząc, chodząc, jedząc i pijąc. Całe noce trawił na modlitwie w kościołach opuszczonych lub położonych na odludziu” (1Cel 71).


Liturgia Rodzinna

Nie zapominajmy, że naśladując św. Franciszka idziemy za synem kupca, on od lat dziecięcych uczył się handlować. Rozumiał też, że z Panem Bogiem można nieco „pohandlować”.

Czy na pewno wiesz, że Bóg chce i z tobą pohandlować? Przygotował dla ciebie ofertę, która pozostaje aktualna w każdej minucie każdego dnia. Zdumiewa czasem to, jak niewielu z nas tak naprawdę z tej oferty skorzystało. Bóg chce, byś dał Mu wszystkie swoje troski, problemy i porażki. W zamian da ci Swój pokój i radość. Na dodatek zobowiązuje się strzec cię i opiekować się tobą.

Modlitewnikiem dla św. Franciszka była Biblia, którą znał dobrze. Przy każdej okazji modlitwy wypowiadał wersety z Księgi Psalmów.

Czasami czytał Pismo Święte, a co raz zapadało mu w duszę, zapisywał niezmazalnie w sercu. Miał pamięć do ksiąg Pisma Świętego, a to dlatego, że co raz usłyszał, przetrawiał z nabożną miłością. Mawiał, że tylko taki sposób czytania jest owocny, a nie kartkowanie tysięcy traktatów” (2Cel 102). Niektórzy współcześni biografowie podkreślają, że Franciszka słusznie można by nazwać „świętym Liturgii Godzin, czyli brewiarza”. Z odpowiednich wersetów Księgi Psalmów i tekstów innych ksiąg Pisma Świętego ułożył „Oficjum o Męce Pańskiej”, w którym chodzi o rozważanie głównych tajemnic życia Boga – Człowieka, z tym, że tajemnica Krzyża jest punktem centralnym. Może lepiej to widać kiedy odmawia on prawa obecności rozbudowanych nabożeństw Liturgii Godzin przy franciszkańskich kościołach i poleca życie wędrowne z prostymi księgami Kurii Rzymskiej.


Wspólnota

Odpowiedź dawana Panu Bogu wywołuje zawsze reakcję otoczenia i jeśli w niej nie słyszymy krytyki, to może zbyt słabo odpowiadamy Panu Bogu, wróćmy do tekstu z Kwiateczków, oto co stało się po rozdaniu majątku.

Czytamy tam: „Człowiek niektóry, imieniem Sylwester, widząc, że święty Franciszek daje i każe rozdawać tyle pieniędzy ubogim, opanowany chciwością rzekł do świętego Franciszka: „Nie zapłaciłeś mi wszystkiego za kamienie, które kupiłeś ode mnie, aby odbudować kościół. Zapłać mi więc, skoro masz pieniądze!” Wówczas święty Franciszek, dziwując się jego chciwości i nie chcąc się z nim spierać, jako prawdziwy naśladowca Ewangelii świętej, włożył ręce w zanadrze Bernarda; i mając ręce pełne pieniędzy włożył je w zanadrze Sylwestra, mówiąc, że jeżeli chce więcej, da mu więcej. Zadowolony atoli Sylwester odszedł i wrócił do domu. Rozmyślając wieczorem o tym, co czynił za dnia, i wyrzucając sobie chciwość swoją, rozważał gorliwość Bernarda i świętość świętego Franciszka.

Po to są znaki poświęcenia, po to profesja zakonna, a w niej rady ewangeliczne, których nigdy świat do końca nie zrozumie. Tam też jest ubóstwo nakazujące wyzbyć się jak najwięcej, by przypomnieć temu światu o kradzieży, o przywłaszczaniu nie swojej własności.


Świadectwo łaską chwili
(praca, cierpienie)

Pan Bóg nie pozwala, by z jednego aktywizmu fizycznego św. Franciszek przechodził do następnego. Oferuje mu terapie aktywności duchowej. Słowa „idź odbuduj mój Kościół, który jest w ruinie” zachęcają, by pozostać dłuższy czas w San Damiano. Jest to również zaproszenie, by nauczyć innych zainteresowania sprawami Bożymi. Oczywiście, nie odbywa się to bez błędów, nasz święty Prawodawca, stara się na samym początku aktywnie wprowadzić w tę pracę wszystkich znajomych. Przecież chodzi po ulicach Asyżu, by zbierać kamienie i żywność. Pokazuje się na oczy temu światu, który obwołał go królem młodzieży, i zmierzyć się musi z pokusą, którą umiejętnie podpowiada kusiciel ludzkości, by stać się królem dusz ludzkich. Oczywiście, w zamierzeniach Pana Boga dojdzie i do tego momentu, ale zupełnie innymi środkami niż zaczynał używać.

W tym kontekście warto też odnieść się to tych, których trzeba nauczać w naszej wspólnocie przez przykład miłości, nie zaś pewności siebie do rozszerzania królestwa własnego, ale Bożego.


Zakończenie

Posumowaniem niech będą czyny, a więc rozpoczynamy nasze świadczenie na nowo, przede wszystkim poprzez ciszę słów i moc czynów.

o. Jan Fibek OFMCap


A K T U A L N O Ś C I


Dwie Siostry i dwóch Braci poprzez kolejne przyrzeczenia Bogu, podjęło dalsze formowanie we Wspólnocie FZŚ. Życzymy Wszystkim wytrwania w powołaniu i formowania swojego życia wzorem św. Franciszka.

KALENDARZ LITURGICZNY


01.11. - Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

02.11.
- WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH (Dzień Zaduszny)

03.11. - Wspomnienie obowiązkowe Zmarłych Braci i Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Serafickiego

04.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa

08.11. - Wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, kapłana

09.11. - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

10.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła

11.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa

13.11. - Wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza Izaaka i Krystyna – Pierwszych męczenników Polskich

14.11. - Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Mikołaja Tavelićia i Towarzyszy

15.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Dydaka z Alcali, zakonnika, patrona braci zakonnych

17.11. - Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ

18.11. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

20.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

21.11. - Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania NMP

22.11. - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

24.11. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy

26.11. - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

27.11.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Antoniego Fasaniego, kapłana

29.11. - Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

30.11. - Święto św. Andrzeja, Apostoła

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W poniedziałki po wieczornej Mszy św., poza miesiącami: majem, czerwcem, październikiem - wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka, adoracja.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa


02-08.11.- Modlitwy za zmarłych na cmentarzu po wieczornej Mszy św.
20.11. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 9.00 po Mszy św. /poniedziałek/,
26.11. - Spotkanie w salce – godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397643 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |