Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 22 razy
"TERCJARZ" - 10/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 10/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w październiku 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE BRATERSKIEJPPowołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest powołaniem do życia Ewangelią we wspólnocie braterskiej. Członkowie FZŚ łączą się we wspólnoty kościelne, które nazywają się wspólnotami braterskimi (KG 3.3)

Właściwe rozumienie braterstwa zapewnia jedność i odpowiedzialność za dobro wspólne. Wzajemne ubogacanie się pomaga żyć według Reguły i dążyć do świętości. FZŚ dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe, każda z nich ma w kościele własną osobowość moralną. Wszystkie są połączone i podporządkowane sobie wzajemnie według norm Reguły i Konstytucji. Na każdym poziomie struktur organizacyjnych wspólnoty są ożywiane i kierowane przez Radę i przełożonego wybieranych zgodnie z przepisami Konstytucji Generalnych (Reg 20).


Wspólnoty miejscowe

Wspólnoty miejscowe stanowiące pierwszy poziom FZŚ muszą być założone kanonicznie przez Przełożonego Pierwszego Zakonu po konsultacji z Radą wyższego szczebla. Na założenie Wspólnoty FZŚ poza klasztorami franciszkańskimi wymagana jest zgoda ordynariusza miejsca (KG 46.1).

Odkrywanie i rozeznawanie powołania do życia Chrystusową Ewangelią za wzorem Św. Franciszka w życiu świeckim rozpoczyna na ogół pierwszy kontakt z braterską wspólnotą miejscową.

Po nim następują kolejne etapy: rozpoczęcie okresu wstępnego i formacji początkowej (nowicjat). Okres formacji początkowej jest fundamentem, na którym kształtuje się życie i duchowość franciszkanina świeckiego. Kolejnym etapem jest profesja. Według wskazań Rady Międzynarodowej profesję wieczystą winna poprzedzać profesja czasowa, a następnie okres junioratu. Wszystkie wymienione etapy kończy profesja wieczysta, czyli przyrzeczenie składane Bogu wobec Kościoła, zgromadzonych sióstr i braci oraz ludu Bożego życia Chrystusową Ewangelią na sposób św. Franciszka według Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Wstąpienie do FZŚ to częstsze trwanie na modlitwie, pełne uczestnictwo we Mszy Świętej - na ogół jeśli to możliwe codziennie, życie sakramentalne, wierne wypełnianie zadań określonych w Regule. Ten sposób życia pomaga być bliżej kochającego Boga, starać się odczytywać i pełnić Jego Wolę, także bezgranicznie Mu ufać w każdej sytuacji.

Reguła FZŚ kładzie nacisk na zasady życia i wspólnotowość. Życie we wspólnocie braterskiej może być źródłem radości: wspólna praca dla Kościoła i wspólnoty oraz podejmowane dzieła miłosierdzia zacieśniają więzy przyjaźni i wzajemnej pomocy. Wspólnotę jednoczy wspólny udział w nabożeństwach, okresowych zebraniach, spotkaniach formacyjnych, także obchodzenie różnych ważnych rocznic, jubileuszy i innych okazjonalnych spotkań.

Należy jednak zauważyć, że oprócz uniesień mogą być chwile trudne, bolesne, lecz często wtedy Boża miłość wlewa nadzieję poprzez gesty serdeczności sióstr i braci ze wspólnoty, a przede wszystkim wsparcie modlitewne.

Pan Bóg pragnie wierności i ufności niezależnie od czasu pokoju czy burz, jakie przychodzi nam przeżywać.

Ważnym zadaniem wspólnoty i każdego franciszkanina świeckiego jest troska o nowe powołania. Jakkolwiek nie ilość sióstr i braci stanowiących wspólnotę jest najważniejsza, ale tak jak było w początkach powstania Zakonu, świętość życia, należy podejmować różne działania w tej kwestii. Przede wszystkim modlić się indywidualnie i wspólnotowo. Zamieszczać informacje o FZŚ: w gablocie przy kościele, na stronie internetowej, w czasopiśmie parafialnym, jeśli jest wydawane. W uzgodnieniu z Proboszczem Parafii organizować niedziele powołaniowe.

Wspólnota miejscowa na mocy aktu erekcyjnego otrzymuje prawo i obowiązek złożenia prośby do wyższego Przełożonego zakonnego o asystentów kompetentnych i przygotowanych (KG 89.2) Zazwyczaj Kapłani z Pierwszego Zakonu pełnią funkcję Asystentów duchowych, mogą nimi być także kapłani diecezjalni mianowani przez wyższych przełożonych Pierwszego Zakonu.

Asystent duchowy jest członkiem rady wspólnoty i ma w niej głos we wszystkich sprawach z wyjątkiem finansowych oraz wyborów, szczególna jest jego rola w procesie formacji, budzeniu nowych powołań i umacnianiu sióstr i braci w dążeniu do świętości.

Rada wspólnoty wraz z przełożonym winna zadbać o przekazywanie informacji otrzymywanych z rad wyższego szczebla na temat rekolekcji otwartych i zamkniętych, pielgrzymek, dni skupienia, a także spotkań okolicznościowych. Troską całej wspólnoty winien być jak najliczniejszy udział sióstr i braci we wszelkich formach doskonalenia duchowego, a także spotkaniach braterskich. Potrzebna jest wzajemna pomoc, także finansowa, dla osób, dla których koszty wyjazdu mogą być przeszkodą w uczestnictwie.

Braterska wspólnota FZŚ winna być wyraźnym znakiem trwania w łączności z Kościołem i Jego hierarchią, dawać czytelne świadectwo o wzajemnym szacunku i braterstwie. Jak wiemy z żywotów świętych, wszystkich ich cechowała pokora i posłuszeństwo Kościołowi, dla nas wzorem jest św. Franciszek.

Trudne sprawy, jakie mogą się zdarzyć, należy rozwiązywać w duchu posłuszeństwa Kościołowi, szukając wykładni w Regule, Konstytucjach Generalnych, Statucie.


Wspólnota regionalna

Ustanowienie wspólnoty regionalnej należy do kompetencji Rady Narodowej FZŚ. Wypełnia ona swoje zadania w oparciu o Konstytucje Generalne i Statut Narodowy. Rada Regionu wraz z przełożonym otacza opieką wszystkie wspólnoty miejscowe, udzielając pomocy organizacyjnej, formacyjnej i doradczej.

W wielu regionach udzielana jest pomoc formacyjna dla wspólnot poprzez prowadzenie wspólnego nowicjatu. Dostarczane są materiały formacyjne. Region organizuje rekolekcje zamknięte, pielgrzymki, spotkania formacyjno-instruktażowe dla rad wspólnot miejscowych. Troszczy się o jedność i prawidłową działalność, respektowanie prawodawstwa i uwrażliwianie na jego znaczenie w budowaniu braterstwa.

Przełożony regionu przewodniczy osobiście lub przez delegata kapitułom we wspólnotach miejscowych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.


Wspólnota narodowa

Wspólnota narodowa FZŚ powoływana jest przez Prezydium Rady Międzynarodowej w celu zjednoczenia wspólnot miejscowych złączonych i koordynowanych przez wspólnoty regionalne. Wspólnota Narodowa: jest animowana przez radę i przełożonego, rządzi się własnym Statutem, który zatwierdza Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, ma własna siedzibę.

Zadaniem rady narodowej jest kierować i koordynować działalność na poziomie narodowym, wykonywać uchwały kapituły narodowej oraz decyzje Prezydium Rady Międzynarodowej.

Przełożony narodowy przewodniczy osobiście lub przez delegata kapitułom we wspólnotach regionalnych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.

Rada Narodowa FZŚ w Polsce poprzez rady regionalne zapewnia wszystkim wspólnotom pomoc organizacyjną, formacyjną i asystencje duchową.

Asystenci narodowi wraz z regionalnymi i prowincjalnymi tworzą Konferencję, która współpracuje z radą narodową w animacji duchowej i apostolskiej franciszkanów świeckich, szczególnie w zakresie formacji oraz koordynuje na poziomie narodowym posługę Asystentów duchowych. (SN 19)

Corocznie organizowane są spotkania szkoleniowo-formacyjne dla przełożonych i radnych regionalnych, a także w miarę zgłaszania się chętnych, rekolekcje narodowe w kraju lub poza granicami.

Podczas wszystkich spotkań ogólnopolskich w programie uwzględniony jest czas na wspólną Eucharystię, konferencje formacyjne głoszone przez Asystentów narodowych, przekazywanie wiedzy z zakresu prawodawstwa FZŚ, dyskusja, pytania i odpowiedzi oraz wymiana doświadczeń podczas braterskich rozmów i rekreacji. Wyrazem łączności i zjednoczenia wszystkich franciszkanów świeckich we Wspólnocie Narodowej jest coroczne spotkanie ze wszystkimi Siostrami i Braćmi podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze.


Wspólnota międzynarodowa

Wspólnota międzynarodowa jest utworzona przez zjednoczenie organiczne wszystkich katolickich wspólnot franciszkańskich świeckich. Identyfikuje się ona z Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Posiada osobowość prawną w Kościele. Organizuje się i działa zgodnie z Konstytucjami i własnym Statutem. Wspólnotę międzynarodową animuje i kieruję nią Prezydium oraz Przełożony Generalny OFS z siedzibą w Rzymie.

Zadaniem Rady Międzynarodowej jest popieranie i podtrzymywanie życia ewangelicznego według duchowości Św.Franciszka wśród wiernych żyjących na całym świecie w stanie świeckim, umacnianie poczucia jedności FZŚ, zacieśnianie więzów między wspólnotami mię- dzynarodowymi, pielęgnowanie zdrowych tradycji, wspieranie inicjatyw franciszkanów świeckich w życiu Kościoła i społeczeństwa, animowanie działalności Prezydium oraz interpretacja i wyjaśnianie Konstytucji (KG 71.1).

Przełożony Generalny przewodniczy osobiście lub przez delegata kapitułom we wspólnotach narodowych oraz przeprowadza wraz z Asystentem duchowym wizytacje bratersko-pasterskie.

Od kilku lat Rada Międzynarodowa organizuje Europejskie Kongresy wspólne dla Franciszkanów Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej sprzyjające wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu więzi franciszkańskiego braterstwa.

Na uwagę zasługują organizowane przez franciszkanów świeckich od ponad 40 lat europejskie spotkania pod nazwą EUFRA, od 26 lat organizowane także z udziałem Polski. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, poznawanie kultury i tradycji różnych krajów w klimacie przyjaźni i braterstwa w duchu franciszkańskim.

Niech świadomość wspólnoty braterskiej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich skupiającej w około 150 Wspólnotach Narodowych ponad 400 tysięcy Sióstr i Braci na całym świecie w łączności w modlitwie, dążeniu do pokoju i dobra poprzez przyjęcie zasad życia według Reguły budzi w nas radość, nadzieję i umocnienie w powołaniu.

Ta łączność rozciąga się na wszystkich franciszkanów świeckich w świecie we wspólnotach miejscowych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych, także na zmarłych: siostry i braci, których polecamy Bogu w modlitwie.

Źródła:
• Reguła FZŚ
• Mat. form. 2010: Życie i działalność Franciszkanów Świeckich
• Podręcznik dla Franciszkanów Świeckich

s. Joanna Berłowska OFS


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 9.09.2017 roku przedstawiciele Wspólnoty Miejscowej FZŚ uczestniczyli w Dniu skupienia w Grudziądzu. Spotkanie odbyło się w duchu modlitwy i braterstwa.

W dniu 16.09.2017 roku odbyła się wizytacja bratersko-pasterska z Rady Regionu Gdańskiego FZŚ.

KALENDARZ LITURGICZNY


02.10. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów

03.10. - Nabożeństwo „Transitus” – pamiątka śmierci św. Franciszka

04.10.- UROCZYSTOŚĆ św. OJCA Franciszka z Asyżu , diakona, trzech zakonów założyciela

05.10.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy

07.10. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Różańcowej

09.10. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

13.10. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

16.10. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej

17.10. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

18.10. - Święto św. Łukasza, Ewangelisty

19.10.
- Wspomnienie dowolne św. Piotra z Alkantary – współpatrona Prowincji

20.10. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, kapłana

21.10. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Jakuba Strzemię, biskupa

22.10. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża

23.10. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kapistrana, kapłana

28.10. - Święto św. Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza

29.10. - UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA


WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W poniedziałki po wieczornej Mszy św., poza miesiącami: majem, czerwcem, październikiem - wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka, adoracja.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa brewiarzowa


03.10. - Nabożeństwo „Transitus”- pamiątka śmierci św. Franciszka - post dla Tercjarzy

04.10.- Uroczystość św. OJCA Franciszka, odpust parafialny

19.10.
- Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00

29.10. - Spotkanie w salce – godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397568 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |