Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 95 razy
"TERCJARZ" - 09/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 09/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę we wrześniu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

POWOŁANIE PRZEZ PANAPowołanie to bardzo delikatna sfera relacji między Bogiem i człowiekiem. W chrześcijaństwie, w ujęciu katolickim, jest to wezwanie człowieka przez Pana Boga do określonego sposobu życia. Bóg wszystko czyni z miłości, ponieważ, jak pisze św. Jan Ewangelista „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Z miłości stworzył cały świat i kierując się tą miłością, zaprasza człowieka, którego ukształtował na swój obraz i podobieństwo, do współpracy w dziele budowania tego świata. Zaprasza go wraz z jego wolną wolą, zdolnością do miłowania, myślenia i tworzenia. I właśnie to zaproszenie nazywamy powołaniem.

Dar powołania ma każdy ochrzczony, choć potocznie kojarzy się nam z powołaniem do kapłaństwa lub życia zakonnego. Niejednokrotnie jednak słyszymy o lekarzu z powołania, o pielęgniarce, czy nauczycielu. Mówi się w ten sposób o ludziach, którzy wykonują swój zawód z pasją, z dużym oddaniem, poświęcają tej pracy większą część swojego życia, swoje zdolności, talenty i robią to wszystko na korzyść innych. Skoro mówi się, że ktoś jest powołany, to, logicznie rzecz biorąc, musi też być ktoś, kto tego powołania dokonuje. Tym, który powołuje, jest Bóg. Powołanie jest więc darem Boga dla człowieka. Pan Bóg, stwarzając człowieka, przygotował dla niego w świecie konkretne miejsce – miejsce, którego nikt inny nie może zająć. Przygotował też dla niego konkretne zadanie, które człowiek w ciągu swojego życia powinien realizować. Na kartach Biblii spotykamy cały szereg ludzi powołanych do różnych spraw: Bóg powołuje np. Noego do uratowania rodzaju ludzkiego (Rdz 6,5nn), Mojżesza, aby wyprowadził Żydów z niewoli (Wj 3,1nn), później powołuje apostołów – w Nowym Testamencie znajdujemy piękne opisy powołania Jana i Jakuba (Mt 4,18–22), celnika Mateusza (Mt 9,9) jak i pozostałych (Mt 10,1nn).

Tak jest do dzisiaj - powołującym jest sam Bóg. Jednych zaprasza do tego, by wypełniali swoje powołanie, żyjąc w samotności, innych przeznacza do życia w rodzinie, jednym powierza troskę o zdrowie lub rozwój ludzkiego umysłu, jeszcze innych przeznacza do życia konsekrowanego. Jednakże bez względu na rodzaj i formę powołania jest ono zawsze wielkim darem miłości Boga, darem, który nadaje sens ludzkiemu życiu. Obdarzając człowieka powołaniem Bóg daje mu liczne dary – zdolności, talenty, dzięki którym może on to powołanie realizować. Nie jest to absolutnie żaden przymus. Pamiętać należy, że człowiek otrzymał od swego Stwórcy wolną wolę, więc może swoje powołanie przyjąć i realizować, ale może je też odrzucić.

Odpowiadając na dar powołania człowiek ma obowiązek je w swoim życiu realizować i wypełnić. Doskonale obrazuje to Jezus w przypowieści o talentach. Ci, którzy pomnożyli majątek swojego pana, otrzymali pochwałę. Podobnie i my, otrzymawszy łaskę powołania i dary służące jej realizacji, nie powinniśmy zatrzymywać ich tylko i wyłącznie dla siebie, gdyż mają one nie tylko nas rozwijać, ale służyć wspólnocie, wśród której żyjemy – mają przynosić ewangeliczny zysk.

Nieraz człowiek nie chce odpowiedzieć na Boże wezwanie. Na pewno nie spotka go za to żadna kara. Bóg ma wiele pomysłów na zbawienie człowieka i zawsze uwzględnia jego wolną wolę. Szanuje dokonany przez niego wybór drogi życiowej. Powołuje go dalej i w swoim miłosierdziu zawsze obraca zmarnowane powołanie na korzyść człowieka, jak zrobił to w przypadku Jonasza uciekającego przed powołaniem, braci, którzy sprzedali Józefa do Egiptu i wielu innych ludzi. Czyni tak, ponieważ powołanie nie odbiera człowiekowi wolności odpowiedzi.

Fundamentem każdego powołania jest fakt, że Bóg wyciąga do nas swoją dłoń, powołuje nas do świętości. Bez tego fundamentu żadne wybrane powołanie nie będzie przynosiło szczęścia. Analizując (studiując, rozważając) opisy powołania przez Pana, zauważamy, że zawsze składa się ono z pewnych etapów – najpierw Bóg staje przed tym, kogo powołuje. Tak jest w przypadku Abrahama, do którego przemawia w widzeniu, Mojżesza, któremu ukazuje się w ognistym krzewie, Szawła, idącego do Damaszku, czy Franciszka, któremu objawia się we śnie. Człowiek pragnący przyjąć powołanie stara się od tego momentu zrozumieć wszystko, co Bóg ma mu do przekazania. Kolejny etap to zrozumienie swojego powołania. I tak np. jeśli chodzi o św. Franciszka, zaczęło się ono od odbudowy kościółka św. Damiana, a skończyło się życiem Ewangelią. I następny etap to przyjęcie powołania wraz z zaakceptowaniem faktu, że do jego realizacji niezbędna jest obecność i pomoc Boża, gdyż tylko one sprawiają, że powołany staje się innym człowiekiem, zdolnym wykonać zadania przekraczające, po ludzku sądząc, jego możliwości. Świetnie pokazuje to św. Franciszek w „Testamencie”: „Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty;… I Pan dał mi w kościołach taką wiarę;… sam Najwyższy objawił mi”.

Podsumowując - Bóg staje przed każdym bez wyjątku człowiekiem, bo nie ma nikogo, kto nie byłby obdarzony łaską powołania. Każdemu też człowiekowi Bóg daje do wypełnienia życiowe zadanie. W dialogu z Bogiem człowiek może i powinien to zadanie poznać. Realizacja Bożych planów będzie nieraz wymagała rezygnacji z własnych zamierzeń, będzie wymagała porzucenia tego wszystkiego, co przeszkadzałoby w wypełnieniu powołania. Człowiek realizujący Boże powołanie może zawsze liczyć na obecność i pomoc Boga – Dawcy powołania, dlatego da radę wykonać nawet najtrudniejsze zadania. Każdy zaś, kto pozostanie wierny powołaniu, z pewnością usłyszy kiedyś słowa podobne do tych, które usłyszeli dobrzy słudzy z Jezusowej przypowieści o talentach: „Sługo dobry i wierny! Wejdź do radości twego Pana” (Mt 25,21).

O. Maksymilian Brylowski OFM


A K T U A L N O Ś C I


30 lipca 2017 roku /niedziela/ wraz ze Wspólnotą FZŚ z Grudziądza, Współbraćmi franciszkańskimi biesiadowaliśmy w ogrodzie klasztornym przy grillu. Dopisała nam pogoda. Dobrze spędziliśmy czas, ubogacając się wzajemnie.

KALENDARZ LITURGICZNY


01.09. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Bronisławy, dziewicy

08.09. - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

09.09. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce

13.09. - Wspomnienie św. Chryzostoma, biskupa i dK

14.09. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

15.09. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej

16.09. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników: Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

17.09. - Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu

18.09. - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

20.09. - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

21.09. - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

23.09. - Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, kapłana

25.09. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

27.09. - Wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego a Paulo, kapłana

28.09. - Wspomnienie obowiązkowe św. Wacława, męczennika

29.09. - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

30.09. - Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, kapłana i Doktora Kościoła

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W poniedziałki po wieczornej Mszy św., poza miesiącami: majem, czerwcem, październikiem - wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka, adoracja.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa


09.09. - Dzień Skupienia w Grudziądzu

14.09. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00

16.09. - Wizytacja bratersko-pasterska Rady Regionu Gdańskiego

24.09. - Spotkanie w salce – godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394242 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |