Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 107 razy
"TERCJARZ" - 08/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 08/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w sierpniu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

Specyfika przyrzeczenia życia ewangelicznego
składanego we Franciszkańskim Zakonie ŚwieckichWstęp

FZŚ został założony, by służyć ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej oraz Kościołowi katolickiemu w działalności uświęcenia wszystkich ludzi. Założycielem był Święty Franciszek z Asyżu, który od wieków inspiruje i pociąga za sobą naśladowców z całego świata, kierując ich życie ku Bogu. Franciszkański sposób życia nakreślony przez Świętego z Asyżu jest również aktualny w obecnych czasach, a można nawet stwierdzić, że szczególnie potrzebny w świecie wstrząsanym woj- nami i terroryzmem, by nieść pokój.


1. Znaczenie przyrzeczenia życia ewangelicznego

FZŚ skupia katolików, którzy prowadząc życie w świecie, żyją duchowością chrześcijańską. Szczególnie przez przyrzeczenie życia ewangelicznego, tercjarze realizują swoje dążenie do świętości, uczestnicząc w misji Kościoła katolickiego. Swoje powołanie realizują w środowisku, w którym przebywają. Są oni powołani do wzorowego życia chrześcijańskiego. Wezwani są, by być gorliwymi i odważnymi w głoszeniu słowa Bożego, które powinno być fundamentem ich życia franciszkańskiego. Dlatego zobowiązani są do rozważania Pisma Świętego wraz z Regułą i innymi dokumentami Zakonu.

Uroczystym, publicznym aktem, który włącza katolika do wspólnoty tercjarzy, jest profesja. Ma ona inny wymiar niż profesja składana w zakonach regularnych. By zrozumieć różnicę między profesją zakonną a tą, którą składa franciszkanin świecki, należy poznać ich istotne różnice. Profesję we Franciszkańskim Zakonie Świeckich należy rozumieć jako przyrzeczenie życia ewangelicznego: „(…) bracia i siostry natchnieni przez Ducha do dążenia do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół”. Terminy, które są używane zamiennie przez prawodawstwo Trzeciego Zakonu w odniesieniu do profesji, to „przyrzeczenie życia ewangelicznego”, „profesja Reguły”, bądź „przyrzeczenie zachowania Reguły”. Natomiast profesja zakonna, która jest publicznym aktem złożenia ślubów rad ewangelicznych oraz poświęceniem się na służbę Bożą w zakonie lub zgromadzeniu zakonnym, obowiązuje osobę konsekrowaną w sumieniu pod grzechem ciężkim. Jest także oddaniem się zakonowi, jednocześnie przyjętym przez niego, co jest podstawą relacji prawnej pomiędzy zakonem a osobą konsekrowaną.

Profesja składana przez tercjarza nie czyni go osobą duchowną. Natomiast w przypadku kapłanów diecezjalnych, pragnących należeć do franciszkanów świeckich, przyrzeczenie życia ewangelicznego jest dla nich potwierdzeniem przyrzeczeń i zobowiązań właściwych ich powołaniu oraz wynikających z przyjętych święceń. Choć „Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich” mówi jedynie o kapłanach, to powinno się tę możliwość zastosować do wszystkich duchownych diecezjalnych, do których zaliczają się także diakoni, będący w formacji do przyjęcia święceń prezbiteratu oraz diakoni stali.

Z istoty składanego przyrzeczenia życia ewangelicznego wynika, że stanowi ono uroczyste odnowienie zobowiązań wynikających z przyjętego sakramentu chrztu świętego, a także z przestrzegania Ewangelii Chrystusa i prawodawstwa kanonicznego. Jest również świadomym i dobrowolnym, czyli pozbawionym przymusu, przede wszystkim uroczystym, a zarazem i publicznym, aktem. Zobowiązuje do postępowania według przykładu, jaki dał Święty Franciszek, co wynika z treści przyrzeczenia. A zatem powinna ją poprzedzać decyzja, która łączy się z odpowiedzialnym wyborem drogi życiowej. Katolikowi z momentem złożenia przyrzeczenia życia ewangelicznego przysługuje tytuł „franciszkanina”, a także prawo noszenia znaku przynależności do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którym jest „TAU” lub inna zatwierdzona przez prawo własne oznaka przynależności, jaka przysługuje franciszkanom. Jednocześnie uzyskują oni prawo do określonych przywilejów franciszkańskich.

Tercjarz, składający przyrzeczenie życia ewangelicznego, zobowiązuje się do praktykowania życia chrześcijańskiego na sposób franciszkański. Oznacza to prowadzenie życia jak najbardziej zbliżonego do przykładu, jaki dał Święty Franciszek z Asyżu. Polega ono na życiu wiarą i wyborze życia ewangelicznego, a także na trwaniu w ustawicznej odnowie przez nawracanie się i formację oraz otwieraniu się na wymagania społeczeństwa oraz Kościoła katolickiego.


2. Zobowiązania wynikające ze złożonego przyrzeczenia życia ewangelicznego

Franciszkanie świeccy powinni mieć świadomość, że muszą żyć Ewangelią na wzór Św. Franciszka z Asyżu. Należy podkreślić, że przyrzeczenie życia ewangelicznego włącza do wielkiej rodziny franciszkańskiej, obejmującej trzy zakony założone przez Świętego z Asyżu. Przyrzeczenie skutkuje zobowiązaniem tercjarza wobec całej wspólnoty, a jednocześnie wspólnotę do troski o jego rozwój duchowy. A zatem przyrzeczenie nie tylko łączy w sposób szczególny z Chrystusem, ale także włącza człowieka ściśle we wspólnotę Kościoła.

Tercjarze z racji swego powołania budują relacje braterskie między ludźmi, podejmując zadanie pojednania. Włączając się do wspólnoty FZŚ i będąc wiernym własnemu powołaniu, prowadzą życie w świecie, niosąc pokój, tym bardziej, że coraz silniej rozszerza się terroryzm i konflikty zbrojne. Przed nimi stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji Kościoła, głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa przez przykład swojego życia, dlatego przyrzeczenie zobowiązuje ich do szczególnej aktywności w Kościele. Wzrastające w obecnym czasie niepokoje na świecie, zobowiązują tercjarzy do wzmożonej pracy na rzecz pokoju i troski o drugiego człowieka.

Wspólnoty franciszkańskie winny być szkołami modlitwy, kierującymi się miłością do Boga i człowieka. Dlatego franciszkanie świeccy są powołani do tego, by być przykładem życia chrześcijańskiego. Wnoszą oni ogromny wkład w głoszenie Ewangelii. Wyraża się to w sposób szczególny przez głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego oraz przez modlitwę i dzieła pomocy duchowej, a także materialnej. Formy apostolatu mogą być różne w zależności od posiadanych zdolności i możliwości.

Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Tercjarze są zachęcani do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramencie pokuty, czytania oraz rozważania Pisma Świętego i do codziennego skupienia duchowego, a także do wzajemnej miłości chrześcijańskiej i czynienia pokuty. Powyższe elementy całkowicie odpowiadają prawdziwemu ideałowi franciszkańskiemu, a zarazem stanowią formę kultu Bożego. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu w pełni oddaje specyfikę życia franciszkanina świeckiego w obecnych czasach. Oczekuje od nich służby w świecie współczesnym na rzecz Królestwa Bożego. Podkreśla jednocześnie, że powinni być wzorem jedności i odważnego świadectwa wiary chrześcijańskiej.


3. Czas i miejsce składania przyrzeczenia życia ewangelicznego

Franciszkanie świeccy przez życie we wspólnocie doświadczają radości ze wspólnego uczestnictwa w podążaniu drogą życia ewangelicznego razem z całym Zakonem, od którego uzyskują dobra, jak i ofiarowują mu swoje zdolności. Tercjarze uczestniczą w formacji początkowej, a następnie permanentnej. Po zakończeniu etapu formacji początkowej składają przyrzeczenie życia ewangelicznego, polegającego na dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej, żyjąc w świecie zgodnie z duchowością swojego stowarzyszenia. Przed zakończeniem tegoż okresu formacji i spełnieniu wymaganych prawem kanonicznym warunków kandydat kieruje na piśmie prośbę o złożenie przyrzeczenia do przełożonego wspólnoty miejscowej. Decyzję o dopuszczeniu do złożenia przyrzeczenia podejmuje rada wspólnoty miejscowej, wysłuchując wcześniej opinii mistrza formacji, który jest zobowiązany do jego przygotowania formacyjnego, oraz asystenta duchowego.

Każdorazowe przyrzeczenie jest aktem publicznym, składanym wobec przełożonego wspólnoty miejscowej lub upoważnionego przez niego delegata oraz w obecności dwóch świadków, którymi powinni być profesi. Zaleca się, by odbywało się to przy udziale wspólnoty tercjarzy i ich asystenta duchowego, a także innych wiernych, ponieważ ma to wymiar powołaniowy. W sytuacji, gdy nie ma asystenta, przełożony wspólnoty miejscowej przewodniczy obrzędowi składania przyrzeczenia życia ewangelicznego, zawsze w obecności dwóch franciszkanów świeckich, pełniących funkcję świadków. Przyrzeczenie od składającego przyjmuje w imieniu Kościoła katolickiego i wspólno- ty braterskiej przełożony wspólnoty miejscowej. Zapewnia on składającemu duchową pomoc w osiągnięciu celu, jakim jest zbawienie. Obrzędowi składania przyrzeczenia powinien przewodniczyć kapłan, który jest świadkiem ze strony Kościoła i Zakonu.

Zaleca się stopniowe włączanie kandydatów do FZŚ poprzez etap profesji czasowej. Powinno tej formacji towarzyszyć odpowiednie przygotowanie zmierzające do złożenia profesji wieczystej. Nie jest to nakaz wynikający z prawa, lecz praktyka wzorowana na prawie zakonnym i zalecana przez Radę Międzynarodową FZŚ. Ten okres formacji nosi nazwę „junioratu”. Jest to czas, w którym franciszkanie świeccy pogłębiają swoje powołanie w duchowości chrześcijańskiej na wzór Świętego Franciszka z Asyżu. Uczestniczą oni w życiu wspólnoty miejscowej. Profesję czasową składa się na okres jednego roku i ponawia się ją przez dwa kolejne lata. Jest to okres bezpośredniego przygotowania do profesji wieczystej.

W FZŚ profesję wieczystą można złożyć bezpośrednio po zakończeniu okresu próby, jakim jest nowicjat, lub w czasie junioratu. Jest ona ściśle złączona z Ofiarą Eucharystyczną, która jest dla wszystkich franciszkanów źródłem duchowości. Dlatego zaleca się, by złożenie pierwszej profesji i wieczystej odbywało się w czasie sprawowania Mszy Świętej po wygłoszonej homilii lub w czasie nabożeństwa liturgii Słowa Bożego, jeśli nie można celebrować Eucharystii. Jeśli jest to pierwsza profesja, to po złożeniu przyrzeczeń przełożony miejscowej wspólnoty powinien wręczyć tercjarzowi „Regułę”, a także „Konstytucje” i „Statuty” FZŚ. Przekazanie dokumentów zakonu ma na celu ciągłe pogłębianie przez tercjarza znajomości prawa oraz wierne jego wypełnianie. Powinien wręczyć mu również oznakę przynależności do Zakonu.

Przy ponawianiu przyrzeczenia życia ewangelicznego cały obrzęd odbywa się w czasie nabożeństwa liturgicznego. W tym celu można użyć formuły dłuższej: „Ja, NN dzięki łasce, którą mnie Pan obdarzył, odnawiam moje obietnice chrztu świętego i poświęcam się na służbę Jego królestwa. Przyrzekam żyć Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa w moim świeckim stanie (lub: w moim stanie jako kapłan diecezjalny) przez okres jednego roku we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, zachowując jego Regułę. Łaska Ducha Świętego, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy i Świętego Ojca naszego Franciszka oraz braterska wspólnota niech będą mi zawsze pomocą, abym osiągnął(-ęła) doskonałość chrześcijańskiej miłości” lub krótszej: „Ja, N.N., ponawiam na okres jednego roku moje przyrzeczenia zachowywania Ewangelii Pana Naszego Jezusa Chrystusa, naśladując przykład Świętego Franciszka z Asyżu według Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”. Jeśli obrzęd ponowienia profesji jest złączony z nabożeństwem liturgicznym, to duchowny, oprócz tego, że przewodniczy, powinien również wygłosić homilię. Złożenie przyrzeczenia życia ewangelicznego odnotowuje się w księdze profesów wspólnoty miejscowej, w której swoje podpisy składa tercjarz, który je odnowił, przełożony wspólnoty oraz dwóch franciszkanów świeckich, pełniących funkcję świadków.

Do istotnych elementów życia franciszkańskiego należy świętowanie jubileuszy przyrzeczenia życia ewangelicznego. Zaleca się, by w czasie swojego jubileuszu tercjarze uroczyście odnawiali przyrzeczenie wobec całej wspólnoty i asystenta duchowego. Podkreśla w ten sposób szczególny dar, jaki otrzymał: „Dzięki Ci składam, o Panie, za to, że powołałeś mnie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich upadków, niedoskonałości i wykroczeń przeciw mojemu przyrzeczeniu życia ewangelicznego i przeciw Regule. Proszę Cię, Panie, udziel mi łaski, abym znów doświadczył(-a) gorliwości i zapału tamtego pierwszego dnia, gdy wstępowałem(-am) do Wspólnoty. Odnawiam teraz moje przyrzeczenie życia ewangelicznego według Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i pragnę w nim wytrwać aż do końca mojego życia. Spraw również, Boże, abym zawsze żył(-a) w zgodzie z moimi braćmi i siostrami, a młodszym dawał(-a) świadectwo o tym wielkim darze po- wołania franciszkańskiego, które od Ciebie otrzymałem(-am), aby stawać się świadkiem i narzędziem misji Kościoła wśród ludzi, głosząc Chrystusa życiem i słowem. Amen”. Odnowienie przyrzeczeń z racji jubileuszu ma nie tylko wymiar symboliczny, lecz także powołaniowy, mając na celu również zachęcenie innych do pójścia drogą franciszkańską.


Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że franciszkanie świeccy przez przyrzeczenia życia ewangelicznego poświęcają się Bogu, czyniąc to świadomie i bez przymusu, odpowiadając na otrzymane powołanie, co stanowi szczególne oddanie się na służbę Chrystusowi. Dlatego przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule była próba uporządkowania zagadnień związanych ze specyfiką przyrzeczenia życia ewangelicznego składanego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, które określa się również terminem „profesja”. Powołanie do życia franciszkańskiego oznacza bycie chrześcijaninem na wzór Świętego Franciszka z Asyżu. Artykuł sygnalizuje ważniejsze kwestie związane z tą tematyką i zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy o profesji w trzecim zakonie. Włącza się on w ważną dyskusję nad teologicznymi, liturgicznymi i prawnymi jej aspektami.

O. Mirosław Arkadiusz Czaja OFM


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 21 lipca 2017 roku w wieku 68 lat odszedł nagle do Pana Brat Tadeusz Wargacki. Do FZŚ przynależał ponad 25 lat. W tym roku miał obchodzić jubileusz 25 – lecia złożenia przyrzeczeń profesji. Przedstawiciele Wspólnoty brali udział w uroczystościach pogrzebowych Brata. Polećmy Brata w modlitwie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

KALENDARZ LITURGICZNY


01.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Alfonsa Liguoriego, doktora Kościoła

02.08. - Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli /Odpust parafialny/

04.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, kapłana

06.08. - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

08.08.
- Święto św. Dominika, kapłana, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego

09.08. - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, współpatronki Europy

10.08. - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

11.08. - Święto św. Klary z Asyżu, dziewicy

14.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika

15.08. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

17.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Jacka, kapłana

21.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża

22.08. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Królowej

24.08. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła

25.08. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ

26.08. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

28.08.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

29.08. - Wspomnienie obowiązkowe Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W poniedziałki po wieczornej Mszy św., poza miesiącami: majem, czerwcem, październikiem - wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka, adoracja.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa


17.08. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00
27.08. - Spotkanie w salce klasztornej – godz. 14.30, Msza św. - godz. 16.00.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394255 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |