Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 58 razy
"TERCJARZ" - 07/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 07/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon franciszkański
w aspekcie kanoniczno-pastoralnymWstęp

Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele katolickim stowarzyszeniem o zasięgu międzynarodowym, mającym swoje odrębne struktury. Dzieli się pod względem organizacyjnym na wspólnoty między- narodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. Każda z tych jednostek ma własny zarząd, w skład którego wchodzą mianowani przez wyższych przełożonych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciego Zakonu Regularnego asystenci duchowi. Wszystkie wspólnoty franciszkańskie, poruszone przykładem Świętego Franciszka z Asyżu, naśladują Chrystusa, żyjąc w braterskiej wspólnocie i zobowiązując się przez przyrzeczenie życia ewangelicznego do wiernego zachowywania Ewangelii oraz do działalności apostolskiej w ramach misji Kościoła katolickiego.


1. Nazwa

FZŚ jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy i duchowni diecezjalni są powołani przez Ducha Świętego do życia Ewangelią na sposób Świętego Franciszka z Asyżu, który nie tylko go nakreślił, ale jednocześnie sam go praktykował: „Wśród duchowych rodzin, powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami Świętego Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej, stosownie do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła”.

Zakon ten skupia wiernych, którzy prowadząc życie w świecie i we własnych rodzinach, idą drogą duchowości franciszkańskiej. Powołanie do życia w duchowości franciszkańskiej oznacza bycie chrześcijaninem na wzór Świętego z Asyżu, a tym samym uczestniczenie w apostolstwie Kościoła.

Zagadnienia, jakie będą poruszane w artykule, oscylują między duchowością franciszkańską a miejscem tercjarzy w strukturach wielkiej rodziny franciszkańskiej. Zanim zostanie omówiony wyznaczony cel pracy, należy wyjaśnić podstawowe terminy związane z Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Pierwszym pojęciem, które zostanie omówione, ściśle łączącym się z tematem, jest termin „franciszkański”. Jest on używany w oficjalnej nazwie zakonu. Pojęcie to wskazuje przede wszystkim na osobę założyciela, którym był Święty Franciszek z Asyżu. Dał on początek wspólnocie, która inspiruje się jego duchowością. Tercjarze należą do rodziny franciszkańskiej i związani są ściśle z Pierwszym Zakonem Franciszkańskim i Trzecim Zakonem Regularnym. Kolejnym elementem składowym nazwy jest termin „świeckich”, który wskazuje na stan osób mogących być jego członkami. Do nich zaliczają się, prócz osób świeckich, także osoby duchowne diecezjalne. Wskazuje na to, że skupia wiernych wszystkich obrządków katolickich, którzy prowadzą życie w stanie świeckim. Spotyka się także inne nazwy dotyczące franciszkanów świeckich. Przykładem jest określenie „Franciszkańska Wspólnota Świeckich”, które poza omówionymi powyżej pojęciami - wskazuje na jeszcze inny ważny aspekt, jakim jest wspólnota, a co z tym łączy się ściśle, także na braterstwo. Podkreśla rolę i znaczenie wspólnoty, odwołując się do tradycji franciszkańskiej.

Oprócz powyższych, omówionych terminów wchodzących w skład nazwy „zakon”, można spotkać określenie „Trzeci Zakon Franciszkański”. W powyższym sformułowaniu pojawia się kolejny, nowy termin, którym jest pojęcie „trzeci”. Termin ten wskazuje, że to stowarzyszenie kościelne należy do rodziny franciszkańskiej, ale różni się od pierwszych dwóch zakonów. W rozważaniach naukowo-historycznych wywodzono „trzeci” z faktu, że został założony przez Świętego Franciszka z Asyżu jako trzeci w kolejności. Inna interpretacja wskazuje także na to, że jest możliwość łączenia pojęcia „trzeci” z trzecim stanem, pośrednim między stanem duchowieństwa a stanem świeckich. Do nich właśnie zaliczono osoby należące do pokutników. Członków tych wspólnot na początku nazywano pokutnikami, braćmi i siostrami od pokuty, dodając także imię Świętego Franciszka: Ordo Poenitentium, Ordo Fratrum de Poenitentia, Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia, Fratrem de Poenitentia, Fratres dicti de Poenitentia, Fratres et Sorores de Poenitentia de Tertio Regula Beati Francisco, Fratres et Sorores Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci. Następne określenie, którym posługiwano się przez stulecia, a także w obecnych czasach, które można znaleźć w publikacjach to „tercjarze”. Wskazuje ono na liczebnik porządkowy „trzeci”. Obecnie powszechnie przyjmuje się nazwę „franciszkanie świeccy” odnośnie do osób będących członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.


2. Duchowość franciszkańska

Wszystkie wspólnoty franciszkanów świeckich za przykładem Świętego Franciszka z Asyżu usilnie starają się naśladować Jezusa Chrystusa, żyjąc w braterskiej wspólnocie, przestrzegając przyrzeczeń chrzcielnych, oddając się działalności apostolskiej w ramach misji Kościoła katolickie- go. Zobowiązują się do praktykowania duchowości franciszkańskiej, a to oznacza, że są zobowiązani do prowadzenia życia w sposób jak najbardziej zbliżony do życia Świętego Franciszka. A także do pogłębiania w sobie wartości życia ewangelicznego, jak i otwieranie się na zadania, jakie powierza im Kościół: „Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią według duchowości franciszkańskiej. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i wybór życia ewangelicznego według Reguły FZŚ: na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia i formacji; otwarci na wymogi stawiane przez społeczeństwo i rzeczywistość Kościoła, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii; w wymiarze osobistym i wspólnotowym tej drogi”.

Powszechne wezwanie do świętości i doskonałości tercjarze urzeczywistniają poprzez udział w życiu i duchowości konkretnej rodziny zakonnej, a w tym przypadku - rodziny franciszkańskiej. Wezwanie do pójścia za Chrystusem jest skierowane do wszystkich chrześcijan, a zatem każdy tercjarz powinien odpowiedzieć na nie zgodnie z własnym powołaniem. Osoby wybierające życie franciszkańskie mają dwa zasadnicze cele, jakimi są: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej oraz apostolat w ramach zadań Kościoła katolickiego.

Słowo Boże powinno być fundamentem życia duchowego franciszkanów. Tercjarze od samego początku wnoszą ogromny wkład w ewangelizację świata. Są wezwani do bycia w świecie znakiem życia ewangelicznego, co ma prowadzić ich do świętości, do której są powołani. Wspólnoty franciszkańskie przede wszystkim powinny być szkołami modlitwy. Przed franciszkanami stoi wielkie zadanie apostolstwa w ramach misji Kościoła katolickiego, głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez przykład swojego życia. Należy mocno podkreślić, że duchowość franciszkańska ma swoje źródło w Ewangelii.

Duchowość franciszkańską należy rozumieć jako zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych. Związane jest z nią apostolstwo, które przybiera postać pomocy świadczonej Kościołowi katolickiemu w jego apostolstwie. Formy pomocy mogą być różne w zależności od zdolności, jakie człowiek otrzymał od Boga, i możliwości, jakie posiada. Forma apostolatu przez modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień za Kościół, dawanie dobrego przykładu życia chrześcijańskiego, katechezę, troskę o ubogich, sumienne wykonywanie obowiązków swojego powołania dostępna jest dla każdego.

Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W centrum duchowości franciszkańskiej znajduje się Chrystus, dlatego tercjarze są zachęcani do częstego uczestnictwa w sakramentach. Szczególne znaczenie w życiu franciszkanów świeckich mają dni świąteczne, a zwłaszcza sprawowana wtedy Eucharystia: „(…) Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga wiernych i zapala do gorącej miłości Chrystusa. Z liturgii więc, a zwłaszcza z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się to uświęcenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga, do którego jako do celu zmierzają wszelkie inne działania Kościoła”.

Franciszkanie świeccy powinni działać w obronie wartości, które są związane z tymi szczególnymi dla wiary dniami. Działanie to jest tym bardziej konieczne, ponieważ obserwuje się niebezpieczeństwo zatracania właściwego charakteru dnia świątecznego w aspekcie religijnym, odpoczynku z rodziną i przestrzegania obowiązku powstrzymania się od pracy oraz zajęć niekoniecznych, które można wykonać bez szkody w dni powszednie w ciągu tygodnia. Dlatego przed franciszkanami świeckimi stoi ważne zadanie przypominania innym, przede wszystkim przez własny przykład, o obowiązku świętowania dnia uroczystego. Należy dołożyć wszelkich starań, by dzień, jakim jest niedziela, odzyskał w życiu chrześcijanina na nowo swój uroczysty charakter. Nie można być wiernym Ewangelii, jeśli nie rozważa się wielkiego daru, jakim jest Eucharystia i nie świętuje się dnia Pańskiego. Obowiązkiem każdego wiernego jest czynny udział we Mszy Świętej sprawowanej w niedzielę i w święta nakazane, ponieważ ma to wpływ na jego życie zgodnie z Ewangelią. Przykład świętowania niedzieli powinien być na pierwszym miejscu w rodzinie.

Dzięki Eucharystii Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest w niej Chrystus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem dla wiernych, by mogli duchowo wzrastać. Chrystus w Najświętszym Sakramencie Eucharystii daje nam Siebie, jako Pokarm na pielgrzymowanie do królestwa Bożego. Święty Franciszek wielką czcią i kultem otaczał Eucharystię. Jeśli zagłębimy się w nauczanie Świętego Franciszka, widzimy, że szczególne miejsce poświęcił obecności Zbawiciela w Eucharystii. Sprawowanie Ofiary Eucharystycznej jest dla Świętego z Asyżu uwielbieniem i staje się dla nas pokarmem nowego życia, otrzymanego od Boga i odnowionego przez ofiarę śmierci oraz zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna. Dlatego dla duchowości franciszkańskiej Sakrament Najświętszej Eucharystii jest centralnym i najważniejszym punktem życia z Bogiem i ludźmi.

Większość tercjarzy to osoby świeckie. Mogą być również osoby duchowne, diecezjalne. Elementem wyróżniającym trzecie zakony spośród innych katolickich stowarzyszeń o charakterze świeckim jest życie według określonej tradycji duchowej rodziny zakonnej, z którą są one związane. Szczególnie ważną rolę odgrywa tu duchowość założyciela instytutu zakonnego, której tercjarze są świeckim reprezentantem i stanowią jej świeckie dopełnienie. Jest rzeczą oczywistą, że nie można przenosić wszystkich doświadczeń i tradycji duchowości zakonnej bez uwzględnienia, w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, świeckiego charakteru trzecich zakonów.


3. Współczesne zadania

Franciszkanie świeccy wnosili przez wieki ogromny wkład w głoszenie Ewangelii, dlatego są wezwani do dalszej pracy apostolskiej. Powinni w świecie być przykładem życia chrześcijańskiego: „Wezwani do współpracy w budowaniu Kościoła jako sakramentu zbawienia dla wszystkich ludzi oraz stawszy się przez chrzest i profesję ‘świadkami i narzędziami jego misji’, franciszkanie świeccy głoszą Chrystusa życiem i słowem. Ich apostolatem pierwszoplanowym jest świadectwo osobiste w środowisku, w którym żyją, i posługa w budowaniu Królestwa Bożego w rzeczywistości ziemskiej”. Przynależność katolika do największej wspólnoty świeckich chrześcijan, jakim jest Franciszkański Zakon Świeckich, zobowiązuje do nieustannego ożywiania osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka z Asyżu.

Priorytetowe zadania franciszkanów świeckich to służba w świecie współczesnym na rzecz Królestwa Bożego. Jednocześnie powinni być wzorem jedności i świadkami wiary. A zatem tercjarze z racji swego powołania budują braterskie relacje między ludźmi, co owocuje wprowadzaniem pokoju w świecie. By doskonalej urzeczywistnić ideał swojego życia, są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii, studiowania i rozważania Pisma Świętego, modlitwy, pielęgnowania wzajemnej miłości chrześcijańskiej i praktykowanie pokuty. Te elementy postawy chrześcijańskiej oddają sposób życia franciszkańskiego, a także są jedną z form kultu Bożego, jednocześnie podkreślają specyfikę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Przynależność do tercjarzy zobowiązuje ich do naśladowania życia chrześcijańskiego na sposób franciszkański, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z powołania. Dlatego pierwszym miejscem apostolstwa jest własna rodzina, w której tercjarz powinien być wzorem dla współmałżonka i dzieci, a także dla innych osób mieszkających w jego otoczeniu. Powinien być on przepełniony duchem pokoju, wierności oraz poszanowania życia: „Niech w rodzinie franciszkanie świeccy żyją duchem pokoju, wierności i poszanowania życia, czyniąc z niego znak odnowy dokonanej w świecie przez Chrystusa. Małżonkowie zwłaszcza, żyjąc łaską sakramentu małżeństwa, niech dają w świecie świadectwo Chrystusowej miłości do Jego Kościoła. Biorąc pod uwagę powołanie każdej osoby, niech przez rzetelne i otwarte wychowanie chrześcijańskie radośnie podejmują wraz ze swymi dziećmi swoje ludzkie i duchowe pielgrzymowanie”. Franciszkanie świeccy powinni mieć świadomość, że muszą żyć w taki sposób, by całe ich życie wyrażało naukę płynącą z Ewangelii, co łączy się z dobrym przykładem własnego życia. Tercjarze są zobowiązani także do troski i pomocy bliźnim, znajdującym się w potrzebie duchowej i materialnej.

Franciszkanie świeccy szczególnie przez przyrzeczenie życia ewangelicznego realizują swoje dążenie do świętości i uczestniczą w misji Kościoła katolickiego. Powinni być gorliwi w posłudze głoszenia Ewangelii, zgodnie z przykładem i charyzmatem Świętego Franciszka, a prowadząc życie w świecie i dla świata, powinni starać się budować go bardziej braterskim. Formy apostolstwa tercjarzy w ramach Kościoła katolickiego mogą być różne.

Celem franciszkańskiego sposobu życia jest nieustanne dążenie do świętości, która ma swój początek w przyjętym sakramencie chrztu świętego. Sposób życia to wierne przestrzeganie Ewangelii. A zatem franciszkanie świeccy przez przyrzeczenie życia ewangelicznego odpowiadają na powołanie, jakie otrzymali od Jezusa Chrystusa, dlatego powinni mieć świadomość, że należy żyć nauką płynącą z Ewangelii. Franciszkanie świeccy, z racji swego powołania, budują relacje braterskie między ludźmi, podejmując zadanie pojednania i wprowadzając pokój. Uczestnictwo w misji Kościoła podkreśla Reguła. Czytamy w niej, że przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej w złączeniu się z nim przez przyrzeczenie życia ewangelicznego, mają stawać się świadka- mi Chrystusa: „Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję, mają stawać się świadkami i narzędziami jego misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni przez świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, z Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie”.


Podsumowanie

Przynależność do wspólnoty franciszkańskiej zobowiązuje do nieustannego ożywiania osobistej więzi z Bogiem, poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka z Asyżu. W centrum duchowości zakonu franciszkanów świeckich znajduje się Jezus Chrystus, dlatego są oni zachęcani do częstego uczestnictwa w życiu sakramentalnym i w innych formach pobożnościowych. Celem franciszkańskiego życia jest nieustanne dążenie do świętości. Owo dążenie jest możliwe tylko dzięki Bogu, a swój początek ma w sakramencie chrztu świętego. Bóg wybiera i powołuje nowych członków do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, uświęcając ich i wiążąc ze sobą szczególnym przymierzem. Artykuł nie obejmuje wszystkich spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi Trzeciego Zakonu odnośnie do duchowości franciszkańskiej, a także miejsca, jakie zajmują tercjarze w wielkiej rodzinie franciszkańskiej. Jednakże sygnalizuje ważniejsze kwestie związane z tą tematyką, a zarazem ma na celu zachętę do dalszego pogłębiania wiedzy kanoniczno-pastoralnej o franciszkanach świeckich.

O. Mirosław Arkadiusz Czaja OFMKALENDARZ LITURGICZNY


03.07. - Święto św. Tomasza, Apostoła

06.07. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, patronki Dzieł Misyjnych

08.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, kapłana

10.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Weroniki Giuliani, dziewicy

11.07. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

12.07. - Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

13.07. - Wspomnienie obowiązkowe świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

15.07. - Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

18.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Szymona z Lipnicy, kapłana

20.07. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Czesława, kapłana

21.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

22.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny

24.07. – Wspomnienie obowiązkowe św. Kingi, dziewicy

25.07. - Święto św. Jakuba, Apostoła

26.07. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny

29.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marty

31.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Loyoli, kapłana
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W poniedziałki po wieczornej Mszy św., poza miesiącami: majem, czerwcem, październikiem - wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka, adoracja.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna modlitwa


04.07. - Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie

20.07. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00

30.07. - Msza św. – godz. 16.00, po Mszy św. ok. 17.00 spotkanie rekreacyjne przy grillu w ogrodzie klasztornym


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397604 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |