Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 71 razy
"TERCJARZ" - 06/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 06/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w czerwcu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

FZŚ JAKO ZAKON ŚWIECKICH1. Podstawy bycia Kościołem

Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, w całości przyjmują przepisy Kościoła oraz wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża i biskupów, złączeni więzami wyznania wiary, sakramentów i kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Wszystkie zaś dzieci Kościoła powinny pamiętać o tym, że swój uprzywilejowany stan zawdzięczają nie własnym zasługom, lecz szczególnej łasce Chrystusa, jeśli zaś z tą łaską nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko nie będą zbawieni, ale jeszcze surowiej będą sądzeni /KK 14/.


2. Miejsce świeckich w Kościele

Pod nazwą „świeccy” rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie /KK 31; DA 2/. Specyficzną właściwością świeckich jest ich charakter świecki /KK 31/ oraz to, że należą w całej pełni i do Ludu Bożego i do społeczności cywilnej /DM 21; DA 5/.


3. Zadanie świeckich w Kościele - apostolstwo

Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw oraz zadań świata i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utkana jest ich egzystencja. Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od wewnątrz niejako przyczyniali się do uświęcenia świata, i tak przede wszystkim świadectwem życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela /KK 31/.

Obowiązek i prawo świeckich do apostolstwa wypływa z ich zjednoczenia z Chrystusem Głową. Przez chrzest bowiem wszczepieni w Ciało Mistyczne Chrystusa, przez bierzmowanie umocnienie mocą Ducha Świętego, przez samego Pana przeznaczeni są do apostolstwa /DA 3/. Królestwo Chrystusa jest utrwalane dawaniem świadectwa prawdzie i słuchaniem jej, wzrasta zaś dzięki miłości, którą Chrystus podwyższony na krzyżu pociąga ludzi do siebie /DWR 11/.

Misja Kościoła jest wypełniana w działaniu, w którym posłuszny nakazowi Chrystusa oraz kierowany łaską i miłością Ducha Świętego uobecnia się on w pełnym wymiarze we wszystkich ludziach i narodach, aby doprowadzić ich do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego, przez przykład życia
i przepowiadanie, sakramenty i pozostałe środki łaski, tak aby otworzyła się przed nimi wolna i pewna droga ku pełnemu uczestnictwu w misterium Chrystusa /DM 5/.

Apostolstwo w środowisku jest staraniem się o kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów, praw i struktur wspólnoty, w której się żyje, jest tak dalece obowiązkiem i zadaniem świeckich, że nigdy nie może być ono należycie wypełnione przez innych.

/.../ Świadectwo życia dopełniają świadectwem słowa; w miejscu pracy czy wykonywanego zawodu, czy studiów, w miejscu zamieszkania, wypoczynku czy spotkań towarzyskich /.../ DA 13/.

Świeccy jako własne zadanie powinni podjąć odnowę porządku doczesnego prowadzeni światłem Ewangelii i nauką Kościoła, powodowani miłością chrześcijańską, która każe im /.../ szukać sprawiedliwości królestwa Bożego. Porządek doczesny tworzy: dobro życia i rodziny, kultura, sprawy gospodarcze, sztuka i życie zawodowe, organizacja wspólnoty politycznej, stosunki międzynarodowe i inne tego rodzaju oraz ich rozwój i postęp /.../. Wśród prac tego rodzaju apostolstwa pierwsze miejsce zajmuje działalność społeczna chrześcijan, która powinna rozszerzać się na cały zakres spraw doczesnych, także na kulturę /DA 7/. Niech świeccy wspierają dzieła miłości oraz dzieła pomocy społecznej, które niosą skuteczną pomoc jednostkom i narodom znajdującym się w potrzebie, współpracując na tym polu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli /DA 8/.

Będąc uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, uzupełniają posługę duszpasterską kapłanów. Ważną rolę spełniają świeccy, stając się “współpracownikami prawdy”. Ponieważ w naszych czasach powstają nowe problemy i szerzą się bardzo poważne błędy, które usiłują doszczętnie zniszczyć religię, porządek moralny i samą społeczność ludzką, ten święty Sobór serdecznie zachęca świeckich według zdolności i wiedzy każdego, by zgodnie z myślą Kościoła przyczyniali się do wyjaśniania zasad chrześcijańskich, bronili ich i odpowiednio dostosowywali je do problemów współczesności /DA 2, 6/. Współuczestnicząc w pracy dla prawdy mają oni w miarę swych uzdolnień i wykształcenia wyprowadzać praktyczne wnioski z zasad chrześcijańskich, bronić ich, a także dostosować do problemów doby obecnej /DA 6/.

Świeccy posiadają niezliczone okazje do prowadzenia apostolstwa w zakresie ewangelizacji i uświęcania. Samo świadectwo życia chrześcijańskiego i dobre czyny spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają moc przyciągania ludzi dobrej woli do Boga, mówi bowiem Pan: „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” /Mt 5,16/. Przede wszystkim powinni sami wyznawać głoszone zasady, bo to indywidualne apostolstwo stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich /DA 13,16,17/.


Franciszkanin świecki

FZŚ ukształtował się jako naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup /stanów/ wiernych; w nich bracia i siostry natchnieni przez Ducha w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół /Reg 2/.

Franciszkanin świecki, aby mógł apostołować i dawać świadectwo we własnym środowisku, musi rozpocząć od własnej formacji. A ta polega głównie na poznawaniu Ewangelii Chrystusa. Poznawanie i ukochanie Ewangelii jest podstawą „przechodzenia od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii” /Reg 4; DA 30,8/. Musi ona przemawiać żywym Słowem skierowanym do konkretnej osoby przez Jezusa. Tylko takie traktowanie Ewangelii pomoże nam „na wzór Chrystusa kształtować nasz sposób myślenia i działania poprzez całkowitą przemianę wewnętrzną” /Reg 7/.

Owa przemiana wewnętrzna, czyli nawrócenie, może realizować się z pomocą modlitwy, sakramentów a zwłaszcza Eucharystii /Reg 8/, słuchania i odprawiania nabożeństw Słowa Bożego, rewizji życia, dni skupienia, pomocy kierownictwa duchowego, nabożeństw pokutnych i częstego przystępowania do sakramentu pojednania /KG FZŚ 13.1/.

Franciszkanie świeccy swoje powołanie realizują przede wszystkim w rodzinie, żyjąc duchem pokoju, wierności i poszanowania życia, czyniąc z niego znak odnowy dokonanej w świecie przez Chrystusa /Reg 17/.

Wydaje się, że według nauczania Soboru Watykańskiego II zgłębianie duchowości stanowi dla franciszkanów świeckich szansę budowania duchowości komunii i rozwoju. Franciszkanin świecki nade wszystko powinien troszczyć się o pogłębianie duchowości, powołania i dzielić się otrzymanymi od Boga darami.

O.Józef Łaski OFMCapKALENDARZ LITURGICZNY


01.06. -Wspomnienie obowiązkowe św. Justyna, męczennika

03.06. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników, Karola Lwangi i Towarzyszy

04.06. - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


OKRES ZWYKŁY W ROKU LITURGICZNYM


05.06. - Święto NMP, Matki Kościoła

08.06. - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

10.06. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Bogumiła, biskupa

11.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

13.06. - Święto św. Antoniego z Padwy, kapłana i dK - odpust parafialny

14.06.
- Wspomnienie obowiązkowe bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

15.06. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

17.06.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego, zakonnika

21.06. - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

23.06.- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

24.06. - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA


28.06.
- Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

29.06. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


13.06. - Odpust parafialny – udział Wspólnoty w procesji i Mszy św.

22.06.
- Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ,

25.06. - Spotkanie w salce, godz. 14.30, rozważanie Ewangelii niedzielnej, Msza św. godz. 16.00


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397617 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |