Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 82 razy
"TERCJARZ" - 05/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 05/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w maju 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz

REKOLEKCJE OTWARTE dla FZŚ
w dniach od 08 – 10 maja 2017 roku

08.05. - 17.30 – nabożeństwo majowe,
Msza św.,
nauka

09.05. - godz. 17.30 - nabożeństwo ku czci św. Antoniego,
Procesja Eucharystyczna,
Msza św.,
nauka ANTONIAŃSKO – FRANCISZKAŃSKA

10.05. -17.30 – nabożeństwo majowe,
Msza św.,
nauka


Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon
w aspekcie teologiczno - kanonicznymWstęp

Zbliżający się jubileusz ośmiuset lat istnienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich skłania do pochylenia się nad jego bogatą historią i znaczeniem dla działalności ewangelizacyjnej. Jest też czasem przypomnienia roli, jaką franciszkanie świeccy odgrywają we współczesnym życiu ludzi. Zobowiązują się oni przez przyrzeczenie, że będą żyć Ewangelią na wzór, jaki dał Święty Franciszek z Asyżu, przez zachowywanie prawa własnego zakonu, jednocześnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, a także prowadzić życie apostolskie.1. Pojęcie i znaczenie „zakonu”

Kodeks Prawa Kanonicznego określa terminem „trzeci zakon” wszystkie stowarzyszenia katolickie żyjące w duchu instytutu zakonnego, prowadzące apostolstwo: „Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę”. Do nich zalicza się Franciszkański Zakon Świeckich, który powstał w Kościele katolickim, by służyć ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej oraz pomagać Kościołowi w działalności uświęcenia wszystkich ludzi.

Specyficznym elementem wyróżniającym trzecie zakony spośród innych stowarzyszeń świeckich jest życie według określonej tradycji duchowej rodziny zakonnej, z którą są one związane. Franciszkański Zakon Świeckich pod względem liczebności członków jest największym na świecie z zakonów założonych przez Świętego Franciszka z Asyżu. Liczy obecnie około czterysta tysięcy tercjarzy i około czterdzieści dziewięć tysięcy osób związanych z Młodzieżą Franciszkańską. Jest stowarzyszeniem, do którego należą katolicy „świeccy (mężczyźni i kobiety) i duchowni diecezjalni (diakoni, prezbiterzy i biskupi). Zobowiązują się oni do zachowywania prawa własnego zakonu oraz do tego, że jednocześnie będą dążyć do doskonałości chrześcijańskiej i udzielać się apostolsko: „Wśród duchowych rodzin, powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem stosownie do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła”.

Franciszkański Zakon Świeckich w pierwszych wiekach istnienia nosił nazwy: „Zakon” (Ordo), „Zakon Pokutny” (Ordo Poenitentium), „Zakon Braci od Pokuty” (Ordo Fratrum de Poenitentia), „Zakon Braci i Sióstr od Pokuty” (Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia). W późniejszym czasie pojawiła się także nazwa „Bracia od Pokuty” (Fratrem de Poenitentia), „Bracia zwani Pokutnikami” (Fratres dicti de Poenitentia), śladami Świętego Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej, „Bracia i Siostry od Pokuty Trzeciej Reguły Świętego Franciszka” (Fratres et Sorores de Poenitentia de Tertio Regula Beati Francisci) oraz „Bracia i Siostry Zakonu Pokutnego Świętego Franciszka” (Fratres et Sorores Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci).

Nazwy „trzeci zakon” w odniesieniu do franciszkanów świeckich próżno byłoby szukać w bulli Cum dilecti papieża Grzegorza IX z 1230 roku, ponieważ pojawia się ona dopiero w dokumentach z 1292 roku poświadczonych przez brata od pokuty trzeciego zakonu, czyli trzeciej Reguły Świętego Franciszka - de Poenitentia tertii ordinis seu tertiae regulae sancti Francisci. Określenie „trzeci zakon” zostało powszechnie przyjęte od XIV wieku, ale dopiero wraz z Regułą papieża Leona XIII z roku 1883 przyjęło się jako urzędowa nazwa. Termin „zakon”, jaki jest użyty w nazwie „Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”, nie wskazuje na instytut życia konsekrowanego ani na stowarzyszenie życia apostolskiego. Natomiast należy powyższy termin rozumieć w znaczeniu historycznym, wskazującym na stan, grupę, wspólnotę osób, organizację bądź stowarzyszenie świeckich, związane szczególnymi więzami z konkretną rodziną zakonną. W powyższym przypadku więź ta odnosi się do rodziny franciszkańskiej, w której - po zakonie pierwszym i drugim - stanowią jej trzecią część. Pojęcia „zakon” nie należy rozumieć w znaczeniu ścisłym, ponieważ franciszkanie świeccy nie składają ślubów rad ewangelicznych i nie prowadzą życia wspólnotowego jak w zakonach. Należy je przyjąć w sensie szerokim, na który składają się podobieństwa zewnętrzne do instytutu zakonnego, to znaczy dokumenty prawne, takie jak: reguła, konstytucje, statuty, etapy formacji - postulat, nowicjat i juniorat oraz profesja czasowa i wieczysta.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony w 1221 roku, a bezpośrednią przyczyną jego powstania był wielki zapał religijny ludzi, wywołany w ich życiu poprzez słuchanie kazań głoszonych przez Święte- go z Asyżu oraz sposób jego życia. Podobnie jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, trzecie zakony kierują się ogólnym prawem kanonicznym i prawodawstwem własnym. Opiekę duchową nad nimi powierzył Kościół katolicki wyższym przełożonym Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciemu Zakonowi Regularnemu.

Obecne prawo własne posługuje się terminem „Franciszkański Zakon Świeckich” (Ordo Franciscanus Saecularis) na określenie franciszkanów świeckich. Spotyka się w różnych miejscach na świecie także inne nazwy, takie jak: „Wspólnota Franciszkanów Świeckich” (Fraternitas Franciscana Saecularis) lub „Trzeci Zakon Franciszkański” (Tertius Ordo Franciscanus). Określenia te są również zgodne z prawodawstwem własnym, dlatego można je stosować zamiennie, jeśli w danym miejscu są przyjęte w prawie partykularnym. W Polsce wspólnoty franciszkanów świeckich noszą nazwę Franciszkański Zakon Świeckich.2. Apostolstwo

Przykładem wierności Bogu jest Święty Franciszek z Asyżu, który zachęcał wszystkich ludzi do wyboru chrześcijańskiej drogi życia. Urzeczywistnienie ideałów życia franciszkańskiego dokonuje się w człowieku poprzez życie modlitwą, do której każdy jest zobowiązany przez Boga. Życie franciszkańskie polega na przestrzeganiu Ewangelii. Bóg powołuje franciszkanów świeckich, by dążyli drogą ewangelicznej doskonałości przez naśladowanie sposobu życia Świętego Franciszka z Asyżu: „Bóg wezwał wielu mężczyzn i wiele kobiet, żyjących zarówno w małżeństwie jak i w stanie wolnym, a także wielu kapłanów diecezjalnych, aby dążyli drogą ewangelicznej doskonałości przez naśladowanie przykładu i sposobu życia Świętego Franciszka z Asyżu. Wezwał ich także do uczestnictwa we franciszkańskim charyzmacie i do niesienia go współczesnemu światu. Przyrzekają oni naśladować Jezusa Chrystusa oraz żyć Ewangelią we Wspólnocie Braterskiej przy wstąpieniu do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. (…)”. Przez złożenie przyrzeczenia życia ewangelicznego (profesji) odpowiadają oni na dar powołania, jaki otrzymali od Boga.

Święty Franciszek w trosce o świętość małżeństw i rodzin założył Trzeci Zakon. Służy on przez wieki pomocą w osiągnięciu świętości poprzez włączenie ich członków w apostolstwo na wzór franciszkański. Trzeci Zakon przez wieki zmieniał swoje oblicze, od ruchu pokutnego poprzez ruch upodobniający go do bractw, a następnie w organizację zaangażowaną w działalność Kościoła katolickiego i społeczeństwa. Jest on przeznaczony dla osób świeckich, które z powodu obowiązków stanu małżeńskiego bądź zawodowego nie mogą wstąpić do instytutu życia konsekrowanego, a pragną za wzorem Świętego Franciszka prowadzić życie według Ewangelii. Skupia wiernych, którzy prowadzą życie w świecie i we własnych rodzinach, żyjąc duchowością franciszkańską.

Wspólnota franciszkanów świeckich jest otwarta na katolików każdego obrządku i stanu. Uczestniczą oni w duchowości instytutu życia konsekrowanego i są pod jego opieką duchową: „Wszyscy wierni są powołani do świętości i w jedności z Kościołem mają prawo kroczyć własną drogą duchową. W Kościele istnieje wiele rodzin duchowych posiadających różne charyzmaty. Do tych rodzin należy zaliczyć Rodzinę Franciszkańską, która w swoich różnych gałęziach uznaje za Ojca, inspiratora i wzór Świętego Franciszka z Asyżu. W Rodzinie Franciszkańskiej od początku swoje własne miejsce ma Franciszkański Zakon Świeckich. Został on utworzony przez organiczne połączenie wszystkich braterskich wspólnot katolickich, których członkowie - natchnieni przez Ducha Świętego - zobowiązują się żyć Ewangelią na sposób Świętego Franciszka w ich stanie świeckim, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół. Na mocy przynależności do tej samej rodziny duchowej, Stolica Apostolska powierzyła troskę duszpasterską i opiekę duchową nad FZŚ Pierwszemu Zakonowi Franciszkańskiemu i Trzeciemu Zakonowi Regularnemu. Są to „instytuty”, do których należy wyższe kierownictwo, o jakim jest mowa w kanonie 303 KPK. Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele stowarzyszeniem publicznym. Dzieli się on na wspólnoty na różnych szczeblach: miejscowym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Każda z nich ma osobowość prawną w Kościele”.

Osoby wybierające życie we Franciszkańskim Zakonie Świeckich dążą do doskonałości chrześcijańskiej oraz uczestniczą w apostolstwie w ramach zadań Kościoła katolickiego. Dlatego zadaniem franciszkanina świeckiego jest głoszenie Ewangelii zgodnie z przykładem i charyzmatem Świętego Franciszka: „W łonie wyżej wspomnianej rodziny szczególne miejsce zajmuje Franciszkański Zakon Świeckich. Ukształtował się on jako jakieś naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich, rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup (stanów) wiernych. W nich bracia i siostry, natchnieni przez Ducha do dążenia do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób Świętego Franciszka, z pomocą Reguły zatwierdzonej przez Kościół”.

Aktem, który włącza katolika do wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jest przyrzeczenie życia ewangelicznego: „Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z nim przez profesję, mają stawać się świadkami i narzędziami jego misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni przez Świętego Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, z Biskupami i Kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie”. Każdy franciszkanin świecki składa profesję, która jest publicznym przyrzeczeniem życia Ewangelią i przestrzegania prawa Kościoła katolickiego. Celem tego szczególnego życia jest uświęcenie siebie, a także służenie innym ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej w ramach misji Kościoła.

W apostolstwie rozumianym jako działanie, przez które cały Kościół na różne sposoby wypełnia swoją misję, uczestniczą w niej także członkowie trzeciego zakonu. Jest to nowość wprowadzona w obowiązującym prawie kanonicznym17. Na uwagę zasługuje rozważanie o. A. Pańczaka dotyczące istoty stowarzyszenia, jakim jest Franciszkański Zakon Świeckich, w którym autor stwierdza, że „(…) nie chodzi tutaj o dowartościowanie istotnego elementu powołania każdego chrześcijanina, ale o podkreślenie elementu konstytutywnego tego typu stowarzyszeń. W ten sposób powołanie wiernych, wypływające już z faktu chrztu świętego, otrzymuje nowy tytuł wynikający z ich przynależności do trzeciego zakonu. W swojej istocie apostolat tercjarzy pozostaje apostolatem świeckich czy duchowieństwa, ale ukształtowanym w duchu i sposobach życia - dostosowanych do stanu świeckiego lub duchowego - konkretnego instytutu zakonnego. Dotyczy to zarówno apostolatu indywidualnego, jak i wspólnotowego, ale także dawania świadectwa i czynnego zaangażowania się w dzieła Kościoła.3. Asystencja duchowa

Prawo kanoniczne nakazuje instytutom zakonnym otoczenie troską związanych z nimi stowarzyszeniom: „Jeśli instytuty mają złączone ze sobą jakieś stowarzyszenia wiernych, powinny je wspomagać specjalną troską, aby były przepojone autentycznym duchem swojej rodziny”. Kościół katolicki zlecił kierownictwo trzecich zakonów wyższym przełożonym pierwszych zakonów. Obowiązek ten wypełniają osobiście lub przez ustanowionego przez nich delegata, który może nosić nazwę asystenta. Styl i sposób, w jaki pierwsze zakony spełniają zadania wyższego kierownictwa, zawiera się w fakcie, że tercjarze i zakonnicy uczestniczą w tym samym charyzmacie oraz wypływa ze wzajemnej łączności. Prawo kanoniczne jednocześnie zobowiązuje do poszanowania autonomii wspólnot tercjarskich. Obowiązkiem ich jest czuwanie nad ich łącznością z Kościołem i rodziną zakonną, nad wiernością nauce Kościoła, jak również zapewnienie wierności charyzmatowi danej rodziny zakonnej oraz służba braterska dla ożywienia duchowego i apostolskiego wspólnot tercjarskich.

W przypadku franciszkanów świeckich duchowa troska nad nimi zlecona została przez Kościół katolicki franciszkańskim instytutom za- konnym. Wypełniają one swoją posługę opieki duszpasterskiej poprzez asystencję duchową wobec wspólnot i ich rad. Ta pasterska opieka wyraża się przez wyznaczenie kompetentnych osób, które będą pełnić rolę asystentów wspólnot każdego szczebla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Asystencja duchowa stanowi szczególne zadanie, a sam asystent jest znakiem charyzmatu przekazywanego w zakonach franciszkańskich, który jest udzielany także katolikom świeckim powołanym do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Asystenci, oprócz pełnienia obowiązków przedstawicielstwa władzy Kościoła, mają zadania wobec wspólnot, którymi się opiekują. Zadania te obejmują troskę o należyte relacje między świeckimi a Kościołem, pielęgnowanie życia duchowego i misyjnego, służenie im radą oraz popieranie dobrych inicjatyw, a także szukanie wraz z nimi nowych, skutecznych metod duszpasterskich. Asystenci duchowi, pełniąc ważną rolę w opiece pasterskiej, stanowią znak jedności i współpracy pomiędzy wszystkimi rodzinami franciszkańskimi. Powinni też podtrzymywać łączność i więź wspólnoty z Pierwszym Zakonem Franciszkańskim i Trzecim Zakonem Regularnym, z których będą czerpali pomoc duszpasterską i inspirację do formacji i apostolatu wspólnoty.

Wyznaczony asystent powinien być odpowiednio przygotowany do tej posługi. Wyraża się to przez rozumienie duchowości franciszkańskiej i posiadanie zdolności do przekazywania tej duchowości oraz bycie dyspozycyjnym w sprawach duszpasterskich. Posługa asystenta duchowego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich jest niezbędna dla normalnego i właściwego jego funkcjonowania, tak dla rozwoju rad i wspólnot, jak i poszczególnych tercjarzy. Dlatego przyjmujący tę posługę musi być świadomy obowiązków, jakie na nim spoczywają, a które są określone w prawodawstwie. Posiadanie przez asystenta uzdolnień i uwarunkowań do pełnienia tej funkcji jest konieczne, by mógł dobrze wypełniać swoje obowiązki: „Rada wspólnoty każdego stopnia prosi kompetentnych przełożonych Pierwszego Zakonu i TOR o asystentów odpowiednich i przygotowanych”.

Podstawowym zadaniem asystenta jest troska o ożywienie chrześcijańskiego życia tercjarzy przez posługę duszpasterską i sakramentalną dla wspólnoty. Do szczególnych zadań asystenta należy troska o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu, czuwanie, aby przełożony, rada i inni tercjarze działali zgodnie z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego oraz wspomaganie wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za formację we wspólnocie: „(…) Pamiętając, że Duch Święty jest głównym czynnikiem formacji i starając się zawsze współpracować z Nim, odpowiedzialnymi za formację są: sam kandydat, cała wspólnota, rada z przełożonym, mistrz formacji i asystent”. Polega ona głównie na cierpliwej pracy razem z tymi, którzy za formację są odpowiedzialni.

Istotnym zadaniem asystenta duchowego jest prowadzenie formacji ciągłej przez homilie, kazania, przygotowanie i wygłaszanie konferencji duchowych na spotkaniach wspólnoty, rady czy kapitułach Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jest on także odpowiedzialny za animację zgromadzeń liturgicznych: „(…) Przede wszystkim jest odpowiedzialny za animację zgromadzeń liturgicznych i przygotowanie konferencji duchowych podczas spotkań rady czy kapituły”. Jest także zobowiązany do sprawowania posługi sakramentalnej oraz troszczenia się o chorych tercjarzy przez odwiedzanie ich z posługą sakramentalną i braterską. Powinien przewodniczyć ceremoniom przyjęcia kandydata do postulatu i nowicjatu oraz w czasie składania przez franciszkanina świeckiego profesji czasowej i wieczystej.Podsumowanie

Wspólnota franciszkanów świeckich jest otwarta na katolików każdego obrządku i stanu, uczestniczących w duchowości instytutu zakonnego i pod jego opieką duchową. Franciszkanie świeccy dążą do doskonałości chrześcijańskiej i podejmują dzieła apostolskie w duchu rodziny franciszkańskiej. Termin „zakon”, jaki jest użyty w nazwie, należy rozumieć w znaczeniu historycznym. Wskazuje na stan, grupę lub wspólnotę osób jako organizację bądź stowarzyszenie świeckich, związane szczególnymi więzami z franciszkańską rodziną zakonną. Nie należy rozumieć go w znaczeniu ścisłym, ponieważ franciszkanie świeccy nie składają ślubów rad ewangelicznych i nie prowadzą życia ściśle wspólnotowego, jak w zakonach, lecz należy rozumieć w sensie szerokim, na który składają się podobieństwa zewnętrzne do instytutu zakonnego. Powyższe opracowanie nie obejmuje wszystkich spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi Trzeciego Zakonu. Artykuł sygnalizuje jedynie ważniejsze kwestie związane z tą tematyką, mając na celu zachęcenie czytelnika do pogłębiania wiedzy teologiczno-kanonicznej o Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFMKALENDARZ LITURGICZNY


02.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Anastazego, biskupa i doktora Kościoła

03.05. - UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski

04.05.
- Wspomnienie św. Floriana, męczennika

06.05. - Święto Świętych Apostołów, Filipa i Jakuba

08.05. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

12.05.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Leopolda Mandicia z Hercegnovi, kapłana

15.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Małgorzaty z Kortony

16.05. - Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski

17.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Paschalisa Baylon, zakonnika

18.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Feliksa z Cantalice, zakonnika

20.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Bernardyna ze Sieny, kapłana

23.05. - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Ojca Franciszka z Asyżu

24.05. - Wspomnienie obowiązkowe NMP Wspomożycielki Wiernych

26.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza, kapłana

28.05. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

29.05.
- Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


09.-11.04. - Rekolekcje otwarte po wieczornej Mszy św.

18.05.
- Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ,

28.05. - Spotkanie w salce, godz. 14.30, rozważanie Ewangelii niedzielnej, Msza św. godz. 16.00


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ
na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397628 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |