Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 24 razy
"TERCJARZ" - 04/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 04/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w kwietniu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-Wrzeszcz


CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI W REGULE FZŚ


Formacja ciągła we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce w tym roku podjęła temat: Reguła FZŚ. Przygotowując się do Jubileuszu od roku 2015 podjęliśmy tematykę charyzmatu franciszkańskiego, najpierw analizując ważniejsze elementy życiorysu św. Franciszka (2015), w następnym roku przyglądaliśmy się świętym i błogosławionym naśladowcom św. Franciszka (2016), a w obecnym roku mamy zgłębiać charyzmat franciszkański zawarty w Regule FZŚ. Zgłębiając charyzmat franciszkański zawarty w Regule FZŚ, najpierw popatrzmy, jak wygląda charyzmat w nauczaniu Kościoła, a potem na charyzmat dany św. Franciszkowi z Asyżu.


Charyzmat w ogólności

Nazwa „charyzmat” i określenie jego treści pochodzi od św. Pawła. Twórca posłużył się nim, aby wskazać na podstawowy dar życia chrześcijańskiego, który otrzymali wszyscy. Dar ten wyraża się konkretnie w swoich licznych aspektach życia wewnętrznego jak: wiedza, mądrość, nauka, miłość itd. oraz życia zewnętrznego, jak: posługa, stan itd. U św. Pawła głównym charyzmatem jest życie w Duchu Świętym. Chryzmatami są też dary, w których wyraża się konkretna współpraca chrześcijanina w budowaniu Kościoła. Również charyzmaty „spektakularne”, jak: dar proroctwa, języków, czynienia cudów są u Pawła posługami i funkcjami przynależącymi do Ducha Świętego. To, co istotne w charyzmacie, to nie wyjątkowość charyzmatu, lecz możliwość, którą dar ofiaruje obdarowanemu, aby jeszcze skuteczniej dawał on siebie samego dla dobra całej wspólnoty.

Ujmując charyzmat w definicję, można go określić w następującym sformułowaniu: charyzmaty są darami darmowymi Ducha Świętego dla zbudowania Kościoła, Ciała Chrystusa. W rozumieniu szerszym, ta definicja brzmi w ten sposób: Charyzmat oznacza wszystko to, co dla człowieka jest darem Ducha Świętego mającego pomóc, aby człowiek w swym powołaniu do zbawienia był całkowicie sobą, zgodnie z planem miłości Bożej, który powołuje go do budowania mistycznego Ciała Chrystusa.


Charyzmat franciszkański

Na początek przytoczę znane nam stwierdzenie, że św. Franciszek dany został Kościołowi, aby na nowo odczytać Ewangelię i żyć jej zasadami. Kościół, chcąc odnowić religijne życie chrześcijan, oczekiwał od Św. Franciszka, że ukaże on życie według Ewangelii w nowej świeżości, czyli na życiu według jej ducha. Stało się to możliwe dzięki oczyszczeniu życia ewangelicznego z mylnych interpretacji, okaleczeń wieloznaczności i formalizmu. Charyzmat św. Franciszka był niejako ucieleśnieniem wierności wobec Ewangelii ciągle aktualnej i żywej. Chodzi tutaj o odczytanie Ewangelii w konkretnych warunkach życia tego czasu, w jakim żyje obecnie człowiek. Radykalne zachowanie ubóstwa uczyniło możliwym pełne oderwanie się od każdego typu osobistych lub wspólnotowych planów i interesów na rzecz dostosowania się do wymogów służby ewangelicznej. Gdybyśmy chcieli uchwycić istotną, charakterystyczną cechę charyzmatu franciszkańskiego, to wyrazilibyśmy w takiej definicji: Charyzmat franciszkański jest nieustanną wiernością życiu ewangelicznemu, wiernością zawsze gotową dzięki zachowywaniu radykalnego ubóstwa na realizację konkretnych form służby wewnątrz Kościoła, odpowiednich do wymogów czasu. Uzupełniając niniejszą definicję, zwróćmy uwagę na istotne i charakterystyczne elementy charyzmatu franciszkańskiego, którymi są: wierność wobec Ewangelii i życia ewangelicznego w jego wiecznej świeżości i aktualności, różnorodność form odpowiadającą wymogom danej chwili historycznej. Tak w wielkim skrócie można ująć charyzmat franciszkański. Kto by chciał jeszcze bardziej zgłębić ten temat, odsyłam do Leksykonu Duchowości Franciszkańskiej.


Charyzmat franciszkański zawarty w Regule FZŚ

Reguła FZŚ zatwierdzona przez papieża Pawła VI w 1978 roku jest owocem pewnej ewolucji, jakiej podlegała na przestrzeni XX wieku, począwszy od czasu po I wojnie światowej, aż po czasy do 1945 oraz posoborowe. Poprzednie Reguły miały charakter praktyczny, wskazywały jedynie na to, jakie obowiązki powinni wypełniać tercjarze, a brakowało w nich zachęt natury moralnej. Nowa Reguła nie stanowi przepisów dla franciszkanów świeckich, ale zobowiązuje ich do wytrwałego czytania Ewangelii. W drugim rozdziale daje wskazania, jak w swoim życiu świeckim realizować Ewangelię i ducha franciszkańskiego. Mają one być natchnieniem dla uczuć, zachowań i działań członków wspólnoty. Nowa Reguła ma charakter w najwyższym stopniu inspirujący, nakłania do medytacji, tak jak Reguła św. Franciszka dla braci I Zakonu. Mimo to jest także tekstem normatywnym, to znaczy daje konkretne wskazania i normy do zachowania w życiu osobistym i wspólnotowym. Ale główne wskazania Reguły dotyczą życia duchowego, które jest relacją z Bogiem i z ludźmi, a zrodzone i podtrzymywane jest przez żyjącego i działającego w nas Ducha. Reguła Pawła VI jest autentycznym projektem duchowego życia franciszkańskiego. Jest ona cenną pomocą do osiągnięcia „doskonałej miłości”, do „zachowywania Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu”. W Regule zawarta jest katecheza, która stanowi podstawę dla całej duchowości franciszkanina świeckiego.


Tożsamość franciszkanina świeckiego

Reguła tak definiuje tożsamość świeckiego franciszkanina. Jest to przede wszystkim człowiek powołany do naśladowania Chrystusa, na wzór św. Franciszka z Asyżu. Stara się o urzeczywistnienie (odtworzenie) charyzmatu franciszkańskiego w swoim życiu. Jest zatem nosicielem tego charyzmatu, gdy zachowuje Ewangelię.


Ewangeliczność życia franciszkanina świeckiego

Reguła FZŚ stanowi skuteczną pomoc okazywaną franciszkaninowi świeckiemu w ewangelicznym formowaniu swego życia. Jest ona za- warta przede wszystkim w takim wskazaniu Reguły, aby przejść od życia do Ewangelii i od Ewangelii do życia, poszukiwać Chrystusa żyjącego i działającego w braciach i siostrach, upodobnić własny sposób myślenia i działania do myślenia Chrystusa. Powyższe wyrażenia skłaniają do konfrontacji własnego działania, zachowania i osądów z Ewangelią. Jeśli to czynimy, stają się skutecznym środkiem pomocniczym w kształtowaniu ewangelicznej mentalności i wypracowaniu franciszkańskiego sposobu życia i działania. Pomocą w trafnym odczytywaniu zamysłu Bożego i znaków czasu, przez które przemawia do nas Bóg, jest metoda analizy. Ta metoda po- maga w tym, aby w każdym wydarzeniu szukać woli Bożej, aby dostrzec, jaka jest wola Boża i czego natura rzeczy wymaga w każdym wydarzeniu, wielkim czy małym. Przez odnoszenie się do tej metody do odczytywania znaków czasu, do analizy sytuacji, warunków życia, wydarzeń franciszkanin świecki będzie mógł działać kompetentnie i odpowiedzialnie, będzie miał odpowiedź na wymagania Reguły.


Życie we wspólnocie

Nowością w Regule Pawła VI jest element wspólnotowości. W trzecim rozdziale Reguły są podane zasady organizacji wspólnot FZŚ. Ważnym stwierdzeniem jest to, że wspólnota jest miejscem kościelnym, w którym prowadzi się ewangeliczne życie franciszkańskie i gdzie ludzie wzajemnie się formują w życiu wspólnotowym. Reguła pozostawia wspólnotom wolność w organizowaniu ich wewnętrznego życia. Życie wspólnotowe realizuje się przede wszystkim podczas spotkań. Na nich dokonuje się ustaleń, w jaki sposób ma się rozwijać, udoskonalać życie franciszkańskie, w jaki sposób angażować się w sprawy Kościoła lokalne- go i społeczności lokalnej, jakie podejmować inicjatywy apostolskie i jak krzewić i umacniać braterskie relacje. Ważną rolę w życiu wspólnoty spełnia Rada. Ona ożywia, inspiruje i uczy swoich członków posłuszeństwa i angażowania się w wypełnienie poszczególnych zadań. Misja FZŚ opiera się na więzi jurysdykcyjnej na różnych poziomach: miejscowym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Więzy te zapewnione są dzięki istnieniu wybieranych rad. Wspomniane Rady są odpowiedzialne za utrzymanie łączności i wzajemne relacje życiowe z tzw. Pierwszym Zakonem Franciszkańskim, który zapewnia franciszkanom świeckim opiekę duchową. Obydwa Zakony, wraz z pozostałymi gałęziami franciszkańskiej Rodziny, są na równi odpowiedzialni za skuteczną obecność charyzmatu wspólnego Ojca, św. Franciszka z Asyżu, w życiu i misji Kościoła.


Uwagi końcowe

Reguła przewiduje możliwość wprowadzania zmian w różnorodnych sytuacjach stosownie do specyfiki danej narodowości. Tak pomyślana Reguła Pawła VI pozwala na uniknięcie przyzwyczajeń, stagnacji, schematów. Spełnia oczekiwania naszych czasów; uwzględnia uwarunkowania ludzi pozostających w świecie. Ta Reguła łączy bogactwo doktrynalne i śmiałość w działaniu, życie duchowe i zaangażowanie w sprawy doczesne. Może być drogą dla ludzi, dla chrześcijan, którzy poszukują, dla walczących, których pociąga św. Franciszek, a których instytucja rani i zniechęca. Dlatego też określa odpowiedzialność członków Pierwszego i Trzeciego Zakonu.


Nota bene:

Opracowując niniejszą konferencję, korzystałem z materiałów zawartych w Leksykonie Duchowości Franciszkańskiej: Charyzmat, s.747–764 oraz Reguła FZŚ, s.1535–1546. Wybrałem z tych materiałów to, co jest istotne w omawianym temacie i co nas interesuje. Chcąc szerzej poznać to zagadnienie, można oddać się lekturze Leksykonu na podanych stronach.

O. Gabriel Kudzia OFMKALENDARZ LITURGICZNYW I E L K I   T Y D Z I E Ń

09.04. - NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

10.04. - WIELKI PONIEDZIAŁEK

11.04. - WIELKI WTOREK

12.04. - WIELKA ŚRODA


Ś W I Ę T E   T R I D U U M   P A S C H A L N E

13.04. - WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

14.04. - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

15.04. - WIELKA SOBOTA, WIGILIA PASCHALNA WIELKIEJ NOCY


O K R E S  W I E L K A N O C N Y

16.04. - NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – UROCZYSTOŚĆ Z OKTAWĄ

17.04. - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCNY


23.04. - NIEDZIELA MIŁOSIEDZIA BOŻEGO(biała)


24.04. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

25.04. - Święto św. Marka, Ewangelisty

29.04. - Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, współpatronki Europy

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


16.04. - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego - udział w procesji Rezurekcyjnej i Mszy św. o godz. 6.00

20.04.
- Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ,

30.04. - Spotkanie w salce, godz. 14.30, rozważanie Ewangelii niedzielnej, Msza św. godz. 16.00


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ
na podstawie Reguły.
Materiały do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017.

Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397570 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |