Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 34 razy
"TERCJARZ" - 03/2017

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 03/2017
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2017 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty Gdańsk-WrzeszczBł. Józef Tovini, brat z III Zakonu (1841-1897)


X: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jestBłogosławiony Józef Tovini, o którym mowa będzie w dzisiejszej konferencji, jest narodowości włoskiej. Jego dorosłe życie przypadło na drugą połowę XIX wieku, w czasach wielkiego rozwoju przemysłu i zmian cywilizacyjnych. Jako człowiek osiągnął to, o czym marzy wielu: stał się znaczącym biznesmenem i menagerem, aktywistą społecznym. Jednak w odróżnieniu od innych, w tym działaniu nie szukał siebie, ale czynił to dla dobra innych. I w tym wszystkim nie zagubił wiary i Boga. Z tej racji może być dla współczesnych działaczy społecznych i franciszkanów świeckich wzorem do naśladowania.


Krótki życiorys

Józef Tovini urodził się 14 III 1841 r. w Cividate Camuno w skromnej, ubogiej, ale pobożnej rodzinie. Z pomocą materialną krewnych ukończył szkołę podstawową, liceum i zapisał się na studia prawnicze w Padwie. W 1859 r. zmarł jego ojciec. Wtedy rektor powiedział do niego: „Jeśli twoja rodzina nie jest w stanie ci pomóc, instytut pokryje wszystko". Potem zmarła mu matka. W 1865 r. po doktoracie przeprowadził się do Bresci, gdzie pracował jako adwokat. Mając 34 lata, poślubił Emilię Carbolani. z którą miał dziesięcioro dzieci. Syn Franciszek został misjonarzem jezuickim, a córki Maria i Klotylda zakonnicami. Tovini mawiał: „Bez wiary dzieci nasze nigdy nie będą bogate, z wiarą nigdy nie zaznają biedy".

Po upadku Państwa Kościelnego i zjednoczeniu Włoch Tovini zabiegał o czynny udział katolików w życiu publicznym, przede wszystkim w życiu społecznym i gospodarczym. Zakładał banki (Bank św. Pawła i Bank Ambrozjański), wydawał gazety („Obywatel Brescii", „Katolicka Matka", „Głos Ludu"), zakładał kasy oszczędnościowe, towarzystwa robotnicze, ogródki dla dzieci, szkoły i bursy.

W wieku czterdziestu lat wstąpił w szeregi III Zakonu przy kościele św. Franciszka w Brescii (u franciszkanów konwentualnych). W 1882 r. w uroczystość Biedaczyny z Asyżu złożył śluby tercjarskie. Właśnie w tym roku obchodzono 700-lecie urodzin św. Franciszka, a papież Leon XIII ogłosił encyklikę Auspicato concessum, w której przedstawił III Zakon jako wielki dar Boga, który zachował w Europie religijne i moralne fundamenty cywilizacji. Przedstawiając sprawozdanie Akcji Katolickiej za lata 1888-1893, powiedział: „Aby wypełnić nasze zadanie konieczne są trzy wielkie cnoty: głęboka wiara w Boga, szczere przywiązanie do Kościoła oraz wielka miłość do naszych bliźnich... Każdy z was czułby się szczęśliwy, gdyby posiadał takie lekarstwo, które zawiera te trzy wielkie cnoty. Oczywiście jest takie lekarstwo: jest - jak podaje nam papież Leon XIII - III Zakon św. Franciszka z Asyżu".

W 1884 r. Józef Tovini został wybrany przełożonym wspólnoty tercjarskiej w Brescii i pełnił ten urząd aż do śmierci. Żył ubogo. Jego żona Emilia zeznała: „Był dokładny w doborze ubrań, nie chciał, aby były zbyt kosztowne i rzucające się w oczy, ponieważ nie wypada, aby tercjarz św. Franciszka tak się stroił. Podróżował zawsze pociągiem w trzeciej klasie. Złożywszy profesję, nigdy nie wstępował do kawiarni". Od 1886 r. w kościele św. Łukasza w pierwsze piątki miesiąca organizował nocne czuwania i modlitwy w intencji katolików. Po jego śmierci kontynuował ten zwyczaj w kościele św. Franciszka inny tercjarz Jerzy Montini, ojciec późniejszego papieża Pawła VI. Józef Tovini był człowiekiem modlitwy, czcicielem Eucharystii i Matki Bożej, zachowując regułę tercjarską, która zaprasza i zachęca do zachowywania Ewangelii Jezusa Chrystusa za przykładem Biedaczyny z Asyżu, dla którego Chrystus był inspiratorem i centrum życia z Bogiem i ludźmi. Zmarł 16 I 1897 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w Brescii 20 IX 1998 r.

W 1953 r. we wstępie do biografii nowego błogosławionego biskup Montini, późniejszy papież Paweł VI, napisał: „Potrzeba, aby katolicy włoscy nie zapomnieli swoich poprzedników w walce o zachowanie w naszym społeczeństwie skarbów tradycji chrześcijańskiej, i aby oni sami byli świadomi tej tradycji jako jej dziedzice, stróże i promotorzy, jakby ogniwa złotego łańcucha, który od Chrystusa przychodzi do naszych czasów i kieruje się ku przyszłości".


Zachowywanie przykazania X

Pochylając się nad świętością życia bł. Józefa Toviniego, mamy zadanie skupić uwagę na wymaganiach X Przykazania Bożego, które brzmi: Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która jego jest. Najpierw chcemy znaleźć w życiu bł. Józefa momenty, które szczególnie świadczą o zachowaniu tego przykazania. I wydaje mi się, że tymi cechami charakteru jest uczciwość i skromność. Będąc przecież człowiekiem biznesu, mógł przywłaszczać sobie majątek, bogacić się, ale czyniąc to, miał na uwadze dobro ludzi, okazanie pomocy biednym i uczciwym.

Przejdźmy teraz do omawiania wymogów, jakie stawia chrześcijanom to przykazanie. Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości ciała. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa zakazanych przez siódme przykazanie. Dziesiąte przykazanie zwraca uwagę na intencję serca; wraz z przykazaniem dziewiątym streszcza ono wszystkie przykazania (KKK 2534).


Nieład pożądliwości

W naturze człowieka odzywa się pożądanie zmysłowe, które prowadzi do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy; i tak do pragnienia jedzenia, gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy nam zimno. Pragnienia te same w sobie są dobre, często jednak nie zachowują rozumnej miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co nie jest dla nas odpowiednie, co jest własnością drugiej osoby lub jej się należy (KKK 2535).

Z tej racji przykazanie dziesiąte zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi. Zakazuje także pragnienia popełnienia niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych.

Jak wyzbyć się chciwości i zachłanności? Gdy takie pożądania się pojawią, należy oddalić je od wszystkiego, co do nas nie należy. Pragnienie dóbr bliźniego jest tak wielkie, nieograniczone i nigdy nie nasycone, że zostało napisane: „Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci” (Koh 5,9), (KKK 2544).

Dziesiąte przykazanie żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego. Zazdrość bowiem może prowadzić do największego występku, jak stało się to w życiu Dawida, który dopuścił się zabójstwa.

Najbardziej skutecznym środkiem zwalczania chciwości i zachłanności jest pragnienie najwyższego Dobra, które może zaspokoić i zaspokaja wszelkie pragnienia człowieka. Ale w tym przypadku trzeba, aby wierzący w Chrystusa „ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5,24), (KKK 2541 i 2543).


Ubóstwo serca

Pan Jezus nakazuje swoim uczniom, by przedkładali Go nad wszystko i nad wszystkich, oraz proponuje im „wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadają” (Łk 14,33) ze względu na Niego i Ewangelię (Mk 8,35). Na krótko przed swoją męką pokazał im przykład ubogiej wdowy, która ze swego niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie (Łk 21,4). Pan Jezus skarży się na bogaczy, że znajdują pociechę w obfitości swoich dóbr. Natomiast ubogich i biednych nazywa błogosławionymi, bo do nich należy Królestwo niebieskie (Por. Łk 6,24 i Mt 5,3).


„Pragnę widzieć Boga”

Pragnienie prawdziwego szczęścia wyzwala człowieka od nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata i znajduje swoje spełnienie w widzeniu i szczęściu Boga. Święty Grzegorz z Nysy twierdzi, że obietnica widzenia Boga przekracza wszelkie szczęście.

W języku Pisma Świętego znaczy tyle samo, co . Kto zatem widzi Boga, przez to samo, że widzi Boga, otrzymał wszystkie dobra, jakie można sobie wyobrazić (Orationes de beatitudinis, 1:PG 44, 1200 D).

Lud święty ma za zadanie walczyć, za pomocą łaski z wysoka, aby otrzymać dobra obiecane przez Boga. Aby posiadać i oglądać Boga, chrześcijanie powinni umartwiać swoje pożądania i za pomocą łaski Bożej odnosić zwycięstwo nad pokusami używania i panowania (KKK 2549).


Podsumowanie

Analizując życiorys bł. Józefa Toviniego stwierdzamy, że wszystkie etapy jego życia jako młodzieńca, męża, ojca, pracownika, tercjarza były nacechowane uczciwością, pracowitością, wrażliwością na biedę i potrzeby drugiego człowieka. Nałożone i podjęte obowiązki wykonywał z solidnością i starannością. Jako człowiek mający pozycję społeczną był ubogi i skromny. Przy tym był człowiekiem głębokiej wiary. Ażeby tę wiarę udoskonalać i pogłębiać, wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. Fakt, że wybrano go na przełożonego, świadczy o jego wiernym życiu według Reguły Tercjarskiej. Żył w czasie głębokich przemian społecznych i postępu technicznego. Z tej racji dla franciszkanów świeckich żyjących na początku XXI wieku może być wzorem do naśladowania.

W odniesieniu do zachowania przykazania dziesiątego, można powiedzieć, że wszystko jest zawarte w zapisanych tutaj wskazaniach Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jako uzupełnienie można dodać, że każdy człowiek ma prawo do posiadania własności prywatnej. Zasadę tę pogwałcił komunizm, który głosił zasadę upaństwowienia wszystkiego. Dziś możemy powiedzieć, bazując na własnym doświadczeniu, że bez prawa własności nie ma mowy o jakimkolwiek porządku społecznym.

O. Gabriel Kudzia OFM


A K T U A L N O Ś C I


Z okazji 25 Światowego Dnia Chorego przedstawiciele Wspólnoty FZŚ uczestniczyli w Domu Pomocy Społecznej we Mszy św., a następnie wraz z kapłanem odwiedzili wszystkich pensjonariuszy w pokojach, podarowując każdemu drobny upominek.

Inni przedstawiciele Wspólnoty odwiedzili osoby chore w szpitalu i w domach.

KALENDARZ LITURGICZNY


01.03. - Środa Popielcowa

04.03.
- Święto św. Kazimierza, Królewicza

20.03. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, oblubieńca NMP

25.02. - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO


WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział Wspólnoty w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


16.03. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ,

26.03. - Spotkanie w salce, godz. 14.30, rozważanie Ewangelii niedzielnej, Msza św. godz. 16.00
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI realizowany w życiu świętych i błogosławionych franciszkańskich z uwzględnieniem Dekalogu
Opieka merytoryczna: O. Sylwester Brzeziński OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397580 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |