Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!



Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 47 razy
"TERCJARZ" - 07/2016

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 07/2016




Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lipcu 2016 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty w Kartuzach







Bł. Anna Róża Gattorno, wdowa z III Zakonu

III Przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!



Błogosławiona Róża, o której będziemy mówić w tej konferencji, żyła w XIX wieku, a więc w porównaniu z dawnymi świętymi, można tak powiedzieć, że jest nam współczesna. Współczesność ta wyraża się w przemianach społecznych dokonujących się w owym czasie i ogromnym postępie technicznym oraz cywilizacyjnym, a z drugiej strony upadkiem moralnym. Obecne czasy to dalszy ciąg tych przemian społecznych i cywilizacyjnych. Z tej racji została wybrana jako przykład postawy niezłomnej, żyjącej duchem Ewangelii i charyzmatem franciszkańskim.


Krótki życiorys

Urodziła się 14 X 1831r. w Genui (Włochy) w głęboko wierzącej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imiona Róża Maria Benedykta. W wieku dwunastu lat przyjęła sakrament bierzmowania. Rodzice wychowali Różę i jej pięcioro rodzeństwa, kierując się zasadami religii chrześcijańskiej, i byli dla nich wzorem pobożności. Zgodnie ze zwyczajem panującym wówczas w zamożnych rodzinach dzieci uczyły się w domu. Róża, mając 19 lat, wyszła za mąż za swego kuzyna i razem z nim wyjechała do Marsylii. Problemy finansowe zmusiły ich wkrótce do powrotu do Genui. W tym okresie na rodzinę spadło kilka nieszczęść. Najstarsza córka straciła słuch i mowę, mąż ciężko zachorował i umarł, a po kilku miesiącach zmarło także jej trzecie dziecko. Po śmierci męża, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 1858r., Róża złożyła wieczyste śluby czystości i posłuszeństwa. Mając 30 lat, wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka, a także złożyła ślub ubóstwa. Charakterystyczną cechą jej życia religijnego była głęboka pobożność eucharystyczna; świadczy o tym fakt, że u władz kościelnych otrzymała pozwolenie na codzienne przystępowanie do Komunii Św., co nie było wówczas powszechną praktyką w Kościele. Wyróżniała się również w praktykowaniu miłości bliźniego, działając w różnych stowarzyszeniach katolickich, opiekując się chorymi i ubogimi w szpitalach oraz w ich domach. W 1862r. otrzymała dar stygmatów.

W lutym 1864r. postanowiła założyć własne zgromadzenie. Stanęła wówczas przed trudnym wyborem, bo jej dzieci nie były jeszcze dorosłe. Papież zachęcił ją do zaakceptowania woli Boga i do zaufania Opatrzności Bożej. Dwa lata później Anna Róża Gattorno założyła w Piacenzie Zgromadzenie Córek św. Anny, Matki Maryi Niepokalanej. W dniu 8 kwietnia 1870r. złożyła śluby zakonne wraz z dwunastoma siostrami. Współzałożycielem instytutu był o. Jan Chrzciciel Tornatore, który opracował jego regułę.

Zgromadzenie poświęcało się przede wszystkim służbie najbiedniejszym i opiece nad chorymi, samotnymi, opuszczonymi i ludźmi w podeszłym wieku. Siostry otworzyły liczne szkoły dla dzieci z ubogich rodzin. Pomagały młodym dziewczętom zdobyć zawód i znaleźć pracę. Matka Róża nazywała swe siostry „służebnicami biednych i narzędziem miłosierdzia". Dewizą działalności sióstr są słowa założycielki, która mówiła Jezusowi: „Jakże bardzo chciałabym wszystkim dopomóc, aby Ciebie poznali i mogli Cię ukochać; chciałabym [...] służyć wszystkim [...], chciałabym wszędzie iść i wołać z całych sił, aby wszyscy Cię kochali". W Rzymie, gdzie powstał dom generalny zgromadzenia z przylegającą do niego świątynią, siostry otworzyły szkoły dla ubogiej młodzieży, przedszkola dla dzieci robotnic z fabryki tytoniu oraz pensjonaty dla kobiet potrzebujących pomocy i moralnego wsparcia.

Życie nie oszczędziło jej trudności i upokorzeń, które znosiła pogodnie dzięki głębokiej jedności z Bogiem, całkowitemu poddaniu się wyrokom Opatrzności Bożej oraz uczestnictwu w męce Chrystusa, które ofiarowała za nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich ludzi. Z pokorą i posłuszeństwem przyjmowała decyzje papieża i swoich przełożonych. Szczególnym nabożeństwem otaczała św. Annę, a poprzez nią gorącą miłością jej córkę Maryję, której w całości ofiarowała swą służbę Bogu i ludziom. Umarła 6 maja 1900r. Beatyfikował ją 9 kwietnia 2000r. papież Jan Paweł II.


Zachowywanie przykazania III

Przy omawianiu świętego życia bł. Róży Gattorno, mamy omawiać trzecie przykazanie Boże: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Śledząc szczegółowo jej życie, nie znajdziemy wzoru do naśladowania w zachowywaniu tego przykazania, a nawet możemy powiedzieć, że bł. Róża miała wiele trudności w zachowaniu tegoż przykazania (powstrzymania się od wykonywania prac lub zajęć), gdyż często podejmowała pracę przy posługiwaniu chorym, biednym, osobom starszym. Ale w tym przypadku nie przekraczała tego przykazania, bowiem jak poucza KKK „obowiązki rodzinne lub ważny pożytek społeczny stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego”.

Przypatrzmy się dokładniej, do czego zobowiązuje nas, chrześcijan, zachowanie przykazania III: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Wiedzę na ten temat czerpiemy z Katechizmu Kościoła Katolickiego „Trzecie przykazanie”.


Dzień łaski i powstrzymania się od pracy

Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu. W Starym Testamencie dla Narodu Wybranego był to dzień szczególny, dzień odpoczynku, dzień poświęcony Panu. W Nowym Testamencie tym szczególnym dniem jest niedziela, wspomnienie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela wyraźnie różni się od szabatu; dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Katechizm Kościoła Katolickiego określa niedzielę jako „dzień łaski i powstrzymania się od pracy”. Dalej podaje uzasadnienie świętowania tego dnia. Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym trudzie, jaki podjął”, tak również życie ludzkie składa się kolejno z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. Katechizm tak uzasadnia potrzebę świętowania tego dnia: Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego wpisanego w serce człowieka, aby w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia wielkiego dobrodziejstwa, jakim jest stworzenie świata.

Kult oddawany Bogu w niedzielę jest wypełnieniem przepisu moralnego Starego Przymierza przez oddawanie czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i należytemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Kościół bierze pod uwagę sytuacje, w których trzeba wykonywać pewne prace i zajęcia. Są nimi: obowiązki rodzinne lub ważny pożytek społeczny. Są to usprawiedliwione powody niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Takie powtarzające się sytuacje mogą stępić wrażliwość sumienia i doprowadzić do nagminnego lekceważenia tego przykazania. Zatem wierni powinni czuwać, by te uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków szkodliwych dla czci Boga, życia rodzinnego lub zdrowia.

Święty Augustyn w swoim dziele De civitate Dei napisał bardzo ważną myśl, która jest uzasadnieniem podejmowania pracy w wolnym czasie. „Umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba miłości podejmuje uzasadnioną pracę”. Chrześcijanie dysponujący wolnym czasem powinni pamiętać o swoich braciach, którzy mają te same potrzeby i te same prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. W pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześcijanie powinni także świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie oraz bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest także czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego.

Świętowanie niedzieli i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania - bez potrzeby - drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowaniu dnia Pańskiego (między innymi chodzi o niedokonywanie zakupów w niedzielę). Gdy zwyczaje (sport, rozrywki itd.) i obowiązki społeczne (służby publiczne itp.) wymagają od niektórych pracy w niedzielę, chrześcijanie powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie sobie wystarczającego czasu wolnego na modlitwę i uczestniczenie we Mszy św. Pomimo ekonomicznych wymogów władze publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich pracowników.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: w imię poszanowania wolności religijnej i dobra wspólnego chrześcijanie powinni domagać się uznania niedzieli i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Chrześcijanie nie tylko powinni domagać się tego, ale sami winni wszystkim dawać widoczny przykład modlitwy, szacunku i radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w życie duchowe społeczności ludzkiej. Jeśli ustawodawstwo kraju czy też inne powody zobowiązują do pracy w niedzielę, to jednak niech ten dzień będzie przeżywany jako dzień naszego wyzwolenia, które pozwala nam uczestniczyć w owym „uroczystym zebraniu", w Kościele „pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach".


Dzień Pański

W Nowym Testamencie „Dniem Pańskim” staje się niedziela. Jest ona wspomnieniem zmartwychwstania Chrystusa. Jako „dzień pierwszy”, dzień Zmartwychwstania Chrystusa, przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako „dzień ósmy”, który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dla chrześcijan stał się on pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim – niedzielą. Psalmista w psalmie 118 o radosnym charakterze tego dnia tak mówi - Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się w nim i weselmy.


Obowiązek świętowania niedzieli

Bóg, dając ludziom to przykazanie, nakazał, aby ten dzień święcić. Kościół Katolicki potwierdził ten obowiązek w przykazaniach kościelnych. Prawo Kanoniczne tak określa to przykazanie kościelne - „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej"; „Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". Istotą świętowania niedzieli jest udział we Mszy św. Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi.

Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i o swojej nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego.

Miejscem, gdzie powinni gromadzić się wierni i gdzie powinna być sprawowana Eucharystia jest parafia, która jest określona jako wspólnota wiernych. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach.


Podsumowanie

Franciszkanie świeccy jak i katolicy, żyjąc pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, napotykają na dość poważne trudności w zachowywaniu III Przykazania Bożego i w ogóle wszystkich przykazań. Rządzący stanowią prawo, które nie respektuje Prawa Bożego. Również wielu ludzi chce żyć w wolności, bez krępowania Bożymi przykazaniami. Są jednak również ludzie wierzący, którzy życie swoje układają według przykazań Bożych. Dla chrześcijan ważna jest świadomość, dlaczego należy zachowywać przykazania? Można to ująć w trzech punktach: Zachowanie przykazań gwarantuje ład i porządek w życiu człowieka Zachowanie przykazań gwarantuje osiągnięcie zbawienia. Zachowanie III przykazania jest wyrazem oddawania należnej czci Panu Bogu i służy człowiekowi do odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych oraz budowaniu wspólnoty rodzinnej i społecznej.

Bł. Róża, żyjąca w XIX wieku, dla franciszkanów świeckich żyjących dzisiaj, może być wzorem do naśladowania. Jej całe życie było oddane i wierne Bogu: jako dziecka i panny, jako małżonki i matki, jako wdowy. Doświadczenia życiowe jej nie załamały. Po śmierci męża nie tylko zajmowała się wychowaniem swoich dzieci, ale znalazła też czas na służenie potrzebującym. Otrzymane stygmaty są wyrazem naśladowania cierpiącego Chrystusa i doskonałej miłości Boga. Ale charakterystyczną cechą jej świętości jest praktykowanie miłości bliźniego przez posługiwanie najbiedniejszym. W tym celu założyła nowe zgromadzenie zakonne. Niech i dla współcześnie żyjących franciszkanów świeckich będzie znakiem i wyzwaniem, że świętość jest możliwa do osiągnięcia w każdym stanie.

O. Gabriel Kudzia OFM






A K T U A L N O Ś C I


W dniach od 03 do 05 czerwca 2016r. w Laskowicach Pomorskich odbyły się rekolekcje zamknięte dla Wspólnoty Regionu Gdańskiego. Przedstawiciele naszej Wspólnoty wzięli udział.





KALENDARZ LITURGICZNY


06.07. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, patronki Dzieł Misyjnych

08.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, kapłana

09.07. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników: Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy

11.07. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

12.07. - Wspomnienie św. Brunona Bonifackiego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

15.07. - Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

16.07. - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Szkaplerznej)

18.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Szymona z Lipnicy, kapłana

20.07. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Czesława, kapłana

21.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

22.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny

23.07. - Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy

25.07. - Święto św. Jakuba, Apostoła

26.07. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny

29.07. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marty





WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej lub nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


04.07. - Regionalny Dzień Skupienia w Chełmnie

06.07. - Spotkanie EWANGELICZNE po wieczornej Mszy św.

21.07. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00

31.07. - Msza św. – godz. 16.00, po Mszy św. ok. 17.00 spotkanie rekreacyjne przy grillu w ogrodzie klasztornym







TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI
realizowany w życiu świętych i błogosławionych franciszkańskich z uwzględnieniem Dekalogu

Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl




Film "Klara i Franciszek" cz.1




Film "Klara i Franciszek" cz.2

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397593 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |