Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 88 razy
"TERCJARZ" - 05/2016

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 05/2016
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w maju 2016 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty w KartuzachBł. Aniela z Foligno

I - Nie będziesz miał bogów cudzych przede MnąWstęp

Spróbujmy zapoznać się z życiem św. Anieli z Foligno, aby łatwiej nam było zrozumieć, z czego trzeba rezygnować i jak całkowicie należeć do Pana Boga. Te rozważania niech też nam dodadzą otuchy w tym, że wzorując się na życiu świętych, warto niekiedy być bardziej radykalnym od innych w zachowywaniu nauki Ewangelii, zwłaszcza tych miejsc nauki Pana Jezusa, gdzie nawołuje do bezwarunkowego „pójścia” za Nim.


1. Krótki życiorys i główne cechy świętości Anieli

Święta Aniela z Foligno urodziła się ok. 1248 r. w zamożnej rodzinie na terenie Umbrii, a więc małej ojczyzny św. Franciszka. Początkowo żyła w małżeństwie, wydana w dwudziestym roku życia za bogatego mieszczanina z Foligno. Obdarzona też łaską macierzyństwa jako szczęśliwa żona i matka prowadziła dostatni tryb życia, pogardzając biedą, nawet tą dobrowolnie wybieraną przez franciszkanów. Czas nawrócenia rozpoczyna się od doświadczenia kruchości życia, jakie w 1379 r. uświadomił jej kataklizm huraganu, a później krwawa wojna z Perugią. Straty materialne i wielka liczba zabitych młodych osób podpowiadały, by szukać innego spojrzenia na sens życia ludzkiego, nie w dostatku i zabezpieczeniu materialnym, lecz w bliskości osoby Pana Boga.

W wieku 37 lat (ok. 1485 r.) we śnie spotyka św. Franciszka, który napomniał ją, by nie marnowała swego życia. Wtedy korzystająca z dobra świata Aniela przeżywa spowiedź generalną i rozpoczyna czas nawrócenia. W krótkim czasie przychodzą ze strony Pana Boga bardzo trudne wyzwania – śmierć zabiera ukochaną matkę, męża i synów. Zostaje sama. Jak podają jej życiorysy, stało się to w czasie jednej z epidemii dziesiątkującej wtedy ludność Italii.

Po śmierci męża (ma wtedy 40 lat) postanowiła bardziej poświęcić się sprawom Kościoła. Podejmuje życie pokuty rozpoczęte w czasie pielgrzymki do Asyżu, a po powrocie w wieku czterdziestu trzech lat dokonuje rozdania swego majątku ubogim i wstępuje do III Zakonu św. Franciszka. Śluby złożyła w 1290 r. (w wieku 52 lat). Rozpoczęła czas posługiwania ubogim i potrzebującym. Jej przykład rozdania bogactwa za wzorem św. Franciszka z Asyżu przynagla i inne niewiasty do pójścia tymi śladami. Powstaje większa wspólnota tercjarek praktykujących doskonałe ubóstwo.

Ostatnie lata spędza jako pokutnica („rekluzja”) w zupełnej izolacji od świata. Po ciężkiej chorobie zmarła 4.I.1309 r. w rodzinnym Foligno. Miała wtedy 61 lat.

Pozostawiła po sobie 35 pism (wśród nich „Memoriale” będące rodzajem biografii), również liczne listy. Zaraz po śmierci jej pisma zostały sprawdzone przez komisję teologiczną i uznane za zgodne z nauką Kościoła, co pozwoliło na szersze ich publikacje oraz zaliczenie św. Anieli do grona najważniejszych mistyków średniowiecza. Została beatyfikowana w 1693 r., ale dopiero w naszych czasach, w 2013 r., została wpisana w poczet świętych.

Dla przychodzących do jej relikwii pielgrzymów staje się jasne, że najbardziej widomym znakiem nadzwyczajności łask otrzymanych jeszcze za życia jest fakt, że na sercu (przechowywanym w osobnym relikwiarzu) widnieją znaki, jakie otrzymała w czasie mistycznych zaślubin z Panem Jezusem. Mawiała: „moje serce jest sercem Boga, a serce Boga jest moim sercem”. Pan Jezus tłumaczył to powołanie słowami: „To nie dla żartów cię pokochałem”.


2. Moment z życia Świętej zbieżny z pierwszym przykazaniem Bożym

Wydaje się, że tym najbardziej radykalnym momentem w życiu św. Anieli jest czas tracenia zainteresowania dla wartości świata i zyskiwania uznania dla przestrzeni duchowej. Początkiem tej przemiany są kataklizmy, które ekonomicznie rujnują jej majętność. Gwałtowny huragan pozbawia dachu nad głową liczne grono znajomych, a krwawe potyczki – w czasie wojen z Perugią - pociągają za sobą śmierć najbliższych, dotykając tym samym doświadczeniem zaprzyjaźnionych rodzin, które mają coraz mniej czasu na życie towarzyskie. Powstaje specyficzna pustka, którą wypełnia modlitwa i strach o jutro. To jest czas odkrywania, że trwałą wartość dla doczesnego życia można odnaleźć jedynie w Panu Bogu. W tym więc czasie głoszony przez katechizm katolicki nakaz przykazań Bożych, by miłować Boga całym sercem i całą duszą, staje się praktyczną wskazówką, że jest to jedyne nieprzemijające dobro.

Po spowiedzi i obrachunku swego życia, kiedy, jak to się mówi, człowiek zaczyna być bardziej pobożny, liczne klęski spadają już na jej otoczenie. W oczach wielu ludzi są to kary za dawną wystawność życia. Dla innych jest to przestroga, że Pan Bóg jest zachłanny w swej miłości i żąda wywiązania się z obietnic składanych przy spowiedzi, że zadośćuczyni za popełnione błędy. Tylko dla św. Anieli, wspieranej modlitwą i prywatnym objawieniem św. Franciszka, jest to bardzo jasne ukazanie, że Panu Bogu trzeba oddawać wszystko, co najdroższe, starając się przy tym tylko o jedno, by te skarby mogły znaleźć się w niebie. Tak pomału odkrywa wartość modlitwy o dobrą śmierć dla konających w czasie zarazy; a w końcu rozumie, że i wartości doczesne (pieniądze, ziemia, dom) mogą zostać zaniesione do nieba tylko poprzez pośrednictwo biednych. „Cokolwiek uczynicie tym najmniejszym, Mnie to uczynicie” – podpowiadała serce.


3. Jakie wezwanie stawia pierwsze przykazanie katolikom

Szczególnym rysem duchowości świętej Tercjarki stało się zrozumienie, że ma za zadanie stać się czystym zwierciadłem, które odbijać będzie Twarz Chrystusa. Kolejne rysy tego Boskiego Oblicza, kontemplowane przez św. Anielę, a później naśladowane w życiu to: radość, cierpienie i niewysłowioność. Spróbujmy w tej kolejności ustawić nasze zobowiązania.

Radość życia tylko dla Boga, jako odkrywanie, że Pan Bóg ukochał nas bezgraniczną miłością, darował wszelkie grzechy i zachęca do przebywania w Jego obecności. Ta wartość ułatwia dokonywanie wyborów zawsze po stronie Boga, z radością, że jest tak bliski, bez smutku, że czasem wiele kosztuje to opowiadanie się przy Nim.

Jest to również nawiązanie do cnoty wiary wynikającej z naszej profesji zakonnej, gdzie priorytetem staje się posłuszeństwo Bogu realizowane w radości, że istnieją rzeczy, które nas kosztują, nawet jeśli jest to tzw. franciszkańska „radość doskonała”, czyli wydarzenie, w którym w oczach ludzkich tracimy, bowiem zyskujemy wtedy najbardziej u Boga.

Cierpienie jako miejsce współpracy, ono jest istotnym czynnikiem przy dobrowolnej rezygnacji w tego, co oddala od Pana Boga. Stanowi też łaskę uczestniczenia w dziele wybranym przez Jezusa Chrystusa jako środek do zbawienia ludzkości. Jest wreszcie pewnym stanem duszy, która cierpi z powodu braku możliwości połączenia się już teraz z Ukochanym Stwórcą.

Jest to również nawiązanie do cnoty ubóstwa wynikającej z naszej profesji, gdzie przeżywamy dar ofiarowania Panu Bogu tego, co najcenniejsze, dobrowolnej rezygnacji z własnych planów po to, by podejmując krzyż codzienności, realizować plany Boga.

Niewysłowioność Boga zachęcająca do ufności, pojmowana również, jako stan nasilenia się na zdefiniowanie Pana Boga, wyjaśniania przez człowieka Bożych planów i dzieł. Bóg jest tajemnicą i zgłębianie tej Tajemnicy przez człowieka może być tylko działaniem niekompletnym. Nie wolno nam przywłaszczać sobie pragnienia poznania losów świata i przepowiadania tego innym. Trzeba otworzyć się na działanie Bożej Opatrzności nad losami człowieka i świata.

Jest to również nawiązanie do cnoty miłości wynikającej z naszej profesji, gdzie coraz bardziej zbliżam się do Osoby, która ukochała nas miłością wieczną, nie stawiając z naszej strony pytań o to, jak będzie, ale akceptując wszystko, co Bóg chce nam na temat swojej istoty powiedzieć.


4. Jakie tu są szczególne wymagania dla członków FZŚ dziś

Dzisiejszy świat, podobnie jak w tym trudnym czasie średniowiecza, uczy nas lęku przed jutrem (wojny, kataklizmy, choroby, wędrówki ludów, itd.), co dla wielu jest zachętą do czynienia starań o jak najlepsze wykorzystanie tego, co nazywa się dziś. O ile jednak nauka Ewangelii zachęca, by było to całkowite zawierzenie Bogu i czas służby dla bliźnich, o tyle wartości, którymi żyje wielu naszych znajomych, prowadzą do wykorzystywania środków bez zwracania uwagi na osobę Pana Boga. Jak wspominał św. Jan Paweł II, ludzie zaczynają żyć tak, „jakby Pana Boga nie było”. Trzeba już nie tylko mówienia o tej krzywdzącej niesprawiedliwości, że nie zwraca się uwagi na osobę Boga; potrzeba takiego sposobu życia, by wywoływał pytanie: „dlaczego tak postępujesz, czy naprawdę widzisz Boga”.

Przykład Świętej Anieli zachęca też do poświęcania większej ilości czasu na modlitwę, zachęca do tego zwłaszcza postawa „rekluzji”, czyli dobrowolnego zrezygnowania z obecności w świecie po to, by, jako „pustelnica” odnajdywać łaskę powołania do samotności oraz jeszcze większego istnienia w sprawach Boga. Zarówno tej dobrowolnie obieranej samotności (modlitwa w domu czy kościele), jak i tej wymuszanej przez życie (izolacja w czasie choroby lub odsuwanie się od nas osób, które pogardzają naszą gorliwością religijną, bojących się m.in. o posądzenie, że mają takich pobożnych znajomych).

Warto zaakceptować obie możliwości samotności, będzie to zapewne czas naszych pustyni „w gwarze ulicy” czy miejscach samotnych, tak bardzo umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu i z taką gorliwością naśladowany przez św. Anielę z Foligno. Wtedy zobaczymy, jak bardzo Pan Bóg staje się osobą najważniejszą dla naszego życia.

O. Jan Fibek OFM Cap


A K T U A L N O Ś C I


W dniu 21 marca 2016 roku w wieku 84 lat odeszła po nagrodę do Pana Siostra Elżbieta Brzezińska. Do Wspólnoty FZŚ przynależała ponad 25 lat, służąc gorliwie, z wielkim zaangażowaniem. Powierzajmy modlitwie naszą zmarłą śp. Elżbietę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.....

KALENDARZ LITURGICZNY


02.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Anastazego, biskupa i doktora Kościoła

03.05. - UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ Polski, Głównej patronki Polski

04.05. - Wspomnienie św. Floriana, męczennika

06.05. - Święto Świętych Apostołów, Filipa i Jakuba

08.08. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

09.05. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski


12.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Leopolda Mandica z Hercegnovi, prezbitera

14.05. - Święto św. Macieja, Apostoła

15.05. - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

16.05. - Święto NMP, Matki Kościoła

17.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Paschalisa Baylon, zakonnika

18.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Feliksa z Cantalice, zakonnika

19.05. - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

20.05. - Wspomnienie obowiązkowe św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

22.05. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

23.05. - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Ojca Franciszka z Asyżu

24.05. - Wspomnienie obowiązkowe NMP Wspomożycielki Wiernych

26.05. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

31.05. - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


04.05. - Spotkanie EWANGELICZNE po wieczornej Mszy św.

07.05. - Dzień Skupienia W Rywałdzie, wyjazd o godz. 9.00

18.05. - Spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ - godz. 16.00 /środa/

26.05 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – udział w procesji

29.05. - Spotkania Wspólnoty w salce – godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI
realizowany w życiu świętych i błogosławionych franciszkańskich z uwzględnieniem Dekalogu

Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Film "Klara i Franciszek" cz.1
Film "Klara i Franciszek" cz.2

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397634 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |