Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 103 razy
"TERCJARZ" - 04/2016

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 04/2016
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w kwietniu 2016 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty w KartuzachSPECYFIKACJA POSŁUGI ASYSTENTA DUCHOWEGO
WE FRANCISZKAŃSKIM ZAKONIE ŚWIECKICH


D
uchowa troska nad tercjarzami zlecona została przez Kościół katolicki czterem franciszkańskim rodzinom zakonnym. Wypełniają oni swoją posługę opieki duszpasterskiej poprzez asystencję duchową wobec wspólnot i ich rad. Ta pasterska opieka wyraża się przez wyznaczenie kompetentnych kapłanów, którzy pełnić będą rolę asystentów wspólnot każdego szczebla FZŚ. Asystencja duchowa stanowi szczególne zadanie, a sam asystent jest znakiem charyzmatu przekazywanego w zakonach franciszkańskich, który jest udzielany także katolikom świeckim powołanym do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Asystenci, oprócz pełnienia obowiązków przedstawicielstwa hierarchii Kościoła katolickiego, mają zadania wobec wspólnot, którymi się opiekują. Zadania te obejmują troskę o należyte relacje między świeckimi a Kościołem, pielęgnowanie życia duchowego i misyjnego, służenie im radą oraz popieranie dobrych inicjatyw, a także szukanie wraz z nimi nowych skutecznych metod duszpasterskich. Asystenci duchowni, pełniąc ważną rolę w opiece pasterskiej, stanowią znak jedności i współpracy pomiędzy wszystkimi Rodzinami Franciszkańskimi. Ta posługa ma na celu popieranie komunii z Kościołem katolickim, jak również dzielenie się duchowością franciszkańską i współpracę w zakresie formacji względem franciszkanów świeckich, a także okazywanie braterstwa. Zadania asystenta wynikają z pełnionej przez niego funkcji i opierają się na współpracy FZŚ na różnych szczeblach.

Asystent powinien być dla tercjarzy duszpasterzem, nauczycielem i przewodnikiem na drodze ku świętości. Podejmowane przez asystenta duchowego zadania będą się różniły w zależności od charakteru spotkań, w których uczestniczy. Podstawowym zadaniem asystenta na wszystkich szczeblach jest troska o ożywienie chrześcijańskiego i franciszkańskiego życia tercjarzy przez posługę duszpasterską i sakramentalną we wspólnocie. Istotnym zadaniem asystenta duchowego jest głoszenie homilii, kazań, konferencji na spotkaniach wspólnoty, rady i kapitułach FZŚ. Jest on także odpowiedzialny za animację zgromadzeń liturgicznych. Ma to na celu troskę o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu, a także czuwanie, aby przełożony, rada i FZŚ działali zgodnie z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego. Asystent jest zobowiązany do wspomagania wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za formację we wspólnocie. Należy do niego między innymi formacja nie tylko kandydatów, ale też wszystkich członków w ramach formacji ciągłej. Powinien też podtrzymywać łączność i więź wspólnoty z zakonem franciszkańskim, od którego czerpie pomoc duszpasterską i inspirację do formacji oraz apostolatu wspólnoty. Powinien przewodniczyć ceremoniom przyjęcia kandydata do postulatu i nowicjatu oraz w czasie składania przez tercjarzy profesji, a także troszczyć się o chorych franciszkanów świeckich przez odwiedzanie ich z posługą sakramentalną i braterską.

Prawo kościelne bardzo mocno wskazuje, by asystent był dobrze przygotowany do tej posługi i posiadał odpowiednie kwalifikacje. Pod uwagę bierze się rozumienie duchowości franciszkańskiej, posiadanie zdolności do jej przekazywania tercjarzom oraz bycie dla nich dyspozycyjnym. Aby sprostać tym zadaniom, kandydat na asystenta powinien posiadać odpowiednie uzdolnienia i uwarunkowania duchowe, psychiczne oraz intelektualne do pełnienia tej ważnej i zaszczytnej funkcji, ponieważ jest zobowiązany do dawania świadectwa życia duchowością franciszkańską. Rady i wspólnoty dobrze funkcjonują, jeśli asystenci są przygotowani do tej posługi. Zadnia asystenta są wielorakie i uzależnione od potrzeb oraz wymogów osób, miejsca i sytuacji, dlatego są oni zobowiązani także do własnej, ciągłej formacji duchowej oraz intelektualnej.

Asystent duchowy, wypełniając swoją posługę, musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest poszanowanie uprawnień i obowiązków tercjarzy, pozostawiając w ich kompetencji kierownictwo, koordynację i animację wspólnoty, dlatego nie może reprezentować wspólnoty na forum zewnętrznym kościelnym, czy świeckim, a także nie może przewodniczyć zebraniom i wspólnocie, jak i przyjmować do zakonu i odbierać profesji oraz przewodniczyć wyborom oraz wybierać. Nie może także zarządzać dobrami wspólnoty i głosować w sprawach ekonomicznych.

Posługa asystenta duchowego w FZŚ jest konieczna dla właściwego funkcjonowania i rozwoju rad, wspólnot, jak i poszczególnych franciszkanów świeckich. Staje się on członkiem rady i wspólnie z nią wypracowuje sposoby oraz środki do prowadzenia formacji, a także do apostolskiego oddziaływania wspólnoty w swoim środowisku. Przyjmujący tę posługę powinien być świadomy obowiązków, jakie na nim spoczywają. Zaleca się, aby asystentem duchowym był kapłan franciszkański, dający swoim życiem świadectwo o świętym Franciszku z Asyżu, okazujący braterstwo względem tercjarzy i stanowiący węzeł łączący jego zakon z FZŚ.

O. dr Arkadiusz Mirosław Czaja OFM


KALENDARZ LITURGICZNY


03.04. - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (Biała)

04.04. - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (z 25 marca)

23.04. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

25.04.
- Święto św. Marka, Ewangelisty

29.04. - Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.

W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


20.04. - spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ – godz. 16.00 /środa/.

03.04. -„spotkanie jajkowe” - godz. 14.30, Msza św. – godz. 16.00.

06.04.
- spotkanie Ewangeliczne po wieczornej Mszy św.

24.04. - spotkanie w salce, godz. 14.30, Msza św. godz. 16.00.
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: o. dr Mirosław Arkadiusz Czaja OFM
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl
Film "Klara i Franciszek" cz.1
Film "Klara i Franciszek" cz.2

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397649 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |