Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 26 razy
"TERCJARZ" - 03/2016

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 03/2016
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2016 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Miejscowej FZŚ
i Wspólnoty w Kartuzach

„Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33)


Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby blask prawdy o zmartwychwstaniu
rozświetlał wszelkie mroki codzienności,
a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich
radością, pokojem i dobrem.


Rada Wspólnoty Miejscowej FZŚ
wraz z O. Asystentem

KANONIZACJA I KULT ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻUWstęp

Kościół katolicki, opierając się słowach Jezusa Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu do dobrego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś ze Mną będziesz w raju”, od początku swojego istnienia dokonuje orzeczeń w kwestii uznania świętości osób zmarłych. Czyni się to za pomocą aktów zwanych „kanonizacją” i „beatyfikacją”. W Kościele katolickim instytucja kanonizacji jest najstarszą formą orzecznictwa w sprawach kultu świętych. Wśród kanonizowanych jest święty Franciszek z Asyżu, którego życie zachwyca wielu ludzi na całym świecie i prowadzi ich do Jezusa Chrystusa. Wyrazem wdzięczności Chrystusowi za dar świętego Franciszka jest rozwijany kult Boży za jego pośrednictwem.1. Kult świętych

W historii duchowości poprzez całe dzieje Kościoła katolickiego świętość była zawsze rozumiana jako najważniejszy wyraz miłości, która oznacza przemianę oraz upodobnienie się chrześcijanina do Chrystusa zapoczątkowane w sakramencie chrztu świętego. Konstytucja o liturgii świętej przedstawia rzeczywistość i znaczenie oddawania czci świętym i błogosławionym. Celem kultu świętych jest uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka przez życie w pełni zgodne z wolą Bożą i przez naśladowanie tych, których Kościół ogłosił świętymi oraz błogosławionymi. Z refleksji nad przyczynami, które zdeterminowały powstanie i różne formy kultu świętych i błogosławionych, wynikają niektóre wskazania duszpasterskie, takie jak przypomnienie wiernym o istniejącym związku między obchodami ku czci świętych i celebracją tajemnicy Chrystusa. Obchody ku czci świętych w pełnym świetle ukazują realizację prawdziwie zbawczego planu Bożego.

W teologii katolickiej pojęcie „świętości” podlegało ewolucji, począwszy od męczenników poprzez pierwszych wyznawców aż współczesnego spojrzenia w świetle nauki Kościoła. Człowiek jest powołany do świętości będącej doskonałym zjednoczeniem z Chrystusem i dlatego obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dążenie do świętości wypływającej z jego przynależności do Kościoła, który jest „nieskazitelnie święty”. Świętość zaś Kościoła płynie od Jezusa Chrystus. Kult świętych należy do kościelnej misji uświęcania, a jego celem jest umocnienie Ludu Bożego. Wolno go oddawać publicznie jedynie tym sługom Bożym, którzy otrzymali aprobatę najwyższych władz Kościoła katolickiego i zostali ogłoszeni świętymi lub błogosławionymi. Świętość jest jedna, lecz może być realizowana w różnych okolicznościach życia i przez różne osoby według własnego powołania. Jest ona zdobywana i praktykowana przez każdego według stanu, do którego przynależy. Świętość nie może być rozpatrywana tylko w aspekcie indywidualistycznym. Nie jest ona dawana przez Boga tylko poszczególnym osobom w oderwaniu od wspólnoty Ludu Bożego, lecz całemu Kościołowi, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.


2. Chrystus źródłem świętości

Źródłem świętości Franciszka z Asyżu jest Jezus Chrystus. Gdy analizuje się fenomen Świętego z Asyżu, zwraca się uwagę na takie rzeczywistości, jak nowe spojrzenie na fakt Wcielenia Syna Bożego, kult dla Chrystusa Ukrzyżowanego, Jezusa w Eucharystii i cześć dla Najświętszej Maryi Panny. Podobnie ma się z posługą wobec ubogich i cierpiących. Święty Franciszek, przygotowując w miejscowości Greccio pierwszy żywy żłóbek, nie tylko wprowadził do ewangelizacji elementy dramatu, lecz wskazał, że Chrystus, przyjmując ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, jako prawdziwy Bóg i Człowiek – stanął pośród ludzi. Wszystkie aspekty Chrystusowego dzieła zbawienia człowieka święty Franciszek łączy, tworząc w swym życiu ich piękną syntezę. Ten sam Jezus, który w tajemnicy Wcielenia wkroczył w historię świata, jest wciąż obecny w jego dziejach i życiu każdego człowieka. Tę prawdę ukazał we własnym życiu, stając się narzędziem Miłości Chrystusa i z tą Miłością wychodzi ku każdemu człowiekowi.

Wszystkie wspólnoty franciszkańskie poruszone przykładem Biedaczyny z Asyżu usilnie starają się naśladować Jezusa, żyją w braterskiej wspólnocie, zobowiązując się publicznymi ślubami zachowywać rady ewangeliczne: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości oraz oddając się działalności apostolskiej w ramach Kościoła katolickiego. By doskonalej urzeczywistnić ideał swojego życia, są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii, studiowania Pisma Świętego, modlitwy, pielęgnowania wzajemnej miłości chrześcijańskiej i praktykowania pokuty. Te poszczególne elementy zasady życia franciszkańskiego całkowicie odpowiadają ideałowi franciszkańskiemu i są jedną z form kultu, które prowadzą do Boga przez wstawiennictwo świętego Franciszka.

Miarą miłości oblubieńczej dla Świętego jest naśladowanie Chrystusa ubogiego. Święty, patrząc na Jezusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się ubogim i uniżył się , sam staje się ubogim oraz uniżonym. Zbawcze cierpienie Odkupiciela było dla Świętego Franciszka źródłem kontemplacji. Święty wielkim kultem otaczał Eucharystię, która pomagała mu nieustannie ożywiać osobistą więź z Bogiem poprzez pielęgnowanie duchowości właściwej charyzmatowi. Najświętsza Eucharystia była dla niego źródłem życia i rozwoju oraz znakiem jedności wszystkich wspólnot franciszkańskich na całym świecie, które idą przez życie za Chrystusem.

Święty Franciszek za miłość Boga do człowieka pragnął odwdzięczyć się swoją miłością. Seraficka miłość świętego Franciszka do Boga pozwala nam zrozumieć jego szczególną miłość do ludzi. Miłość Boga widział i rozważał przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa, ponieważ Syn Boży dla wszystkich stał się Człowiekiem, narodził się w Betlejem, nauczał o Królestwie Bożym, by w końcu przelać swoją Najdroższą Krew na drzewie Krzyża, a trzeciego dnia zmartwychwstać dla naszego zbawienia.


3. Kanonizacja świętego Franciszka z Asyżu

Termin „kanonizacja” pochodzi z języka łacińskiego (canonisatio) i oznacza uznanie osoby zmarłej za świętą oraz przyjęcie jej w poczet świętych w Kościele katolickim. Jest to oficjalne ogłoszenie przez Stolicę Apostolską świętości życia osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub oddania życia za wiarę w Chrystusa. Związane jest z oddaniem kultu publicznego w kościele katolickim i wpisaniem do katalogu świętych. Kanonizacja ma swój wymiar moralny, eklezjalny, liturgiczny i prawny. Określenie „święty” odnosząc się do Franciszka z Asyżu już kanonizowanego oznacza osobę oficjalnie uznaną za godną kultu publicznego.

Święty Franciszek został kanonizowany dwa lata po swojej śmierci w Asyżu 16 lipca 1228 roku, przez papieża Grzegorza IX, który znał go osobiście, będąc jego przyjacielem i opiekunem Zakonu. W czasie procesu kanonizacyjnego wysłuchano świadectw uzdrowionych osób przez Jezusa Chrystusa za przyczyną świętego Franciszka. W samym dniu kanonizacji, w czasie uroczystości, która odbyła się przed kościołem Świętego Jerzego w Asyżu (dzisiaj bazylika Świętej Klary), zaraz po uroczystym ogłoszeniu Franciszka świętym, papież udał się do wnętrza kościoła, by uczcić i pomodlić się przy grobie Franciszka, oddając mu publiczny kult.

Jeszcze przed kanonizacją rozpoczęto budowę bazyliki w Asyżu ku czci świętego Franciszka. Dzień po jego śmierci, która nastąpiła 3 października 1226 roku w kościele Matki Bożej w Porcjunkuli, ciało Świętego Franciszka w uroczystej procesji zostało przeniesione do kościoła Świętego Jerzego w Asyżu. Po czterech latach od śmierci przeniesiono je do nowo zbudowanej bazyliki w Asyżu. Bazylika Świętego Franciszka od początku stała się duchowym centrum franciszkanizmu i miejscem pielgrzymek dla wszystkich członków wspólnot franciszkańskich. Mając na względzie rychłą kanonizację, papież Grzegorz IX zlecił bratu Tomaszowi di Celano napisanie pierwszej oficjalnej biografii o Franciszku, aby cały Kościól katolicki mógł poznać nowego świętego.


4. Kult świętego Franciszka z Asyżu

Uświęcenie człowieka dokonuje się w Kościele poprzez liturgię i inne pozaliturgiczne praktyki zmierzające do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Spotyka się różnorodność form oddawania kultu świętemu Franciszkowi z Asyżu, który stał się pośrednikiem łask dla ludzi od Jezusa Chrystusa. Do nich zaliczają się: msze wotywne, nabożeństwa, pieśni religijne, obrazy i figury przedstawiające Świętego, modlitwy za wstawiennictwem Świętego, pielgrzymki, noszenie przez wiernych medalików z podobizną Świętego, nadawanie patronatu świątyniom, grupom modlitewnym i stowarzyszeniom katolickim, a także innym miejscom (szczegółowe przepisy regulujące sposób powoływania patronów miejsc i instytucji oraz należyte proporcje w obchodzeniu liturgicznych wspomnień świętych i błogosławionych są przewidziane w kalendarzu powszechnym i partykularnym). Przykładem jest ogłoszenie przez papieża Piusa XII bullą Licet Commissa (18 czerwca 1939 roku) świętego Franciszka głównym patronem narodu włoskiego. Jedna z form kultu świętego z Asyżu wyraża się także poprzez sztukę. Artyści w obrazach, rzeźbach, freskach i innych malowidłach oraz poezji i prozie przedstawiają postać i życie Świętego w celu szerzenia jego publicznego kultu. Wyobrażenia ikonograficzne Świętego poprzez stulecia potwierdzają kult oddawany Bogu za pośrednictwem Biedaczyny z Asyżu. Szczególnym miejscem kultu Bożego jest grób świętego Franciszka w Asyżu, który stał się miejscem pielgrzymek ludzi z całego świata. Wzrastająca liczba pielgrzymów odwiedzających grób Biedaczyny przyczyniła się do zbudowania bardziej obszernego i funkcjonalnego kościoła, który mógł pomieścić liczne grupy pątników, co uczyniono w XIII wieku. Do miejsca świętego w Asyżu wielokrotnie przybywali papieże, kardynałowie, biskupi, a także inne osoby duchowne i konsekrowane oraz świeckie. Wśród pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium Świętego Franciszka był Święty Jan Paweł II, który 5 listopada 1978 roku po wyborze na papieża przybył jako pielgrzym, prosząc świętego Franciszka o wstawiennictwo o światło i pomoc w nowo powierzonej mu pasterskiej misji w Kościele katolickim. Ponownie przybył do Asyżu 12 marca 1982 roku wraz z konferencją Biskupów włoskich z okazji obchodów ośmiuset lat narodzin Świętego. Kolejny raz przybył 27 października 1986 roku, by w bazylice Matki Bożej Anielskiej modlić się o pokój na całym świecie wraz z przedstawicielami różnych religii. Od 9 do 10 stycznia 1993 roku w Bazylice w Asyżu modlił się o pokój na świecie. Święty Franciszek jest inspiratorem jedności między ludźmi, a jego grób stał się „katedrą pokoju dla udręczonych współczesnej ludzkości ”.


Podsumowanie

Swoją osobowością święty Franciszek inspiruje i pociąga przez wieki bardzo wielu naśladowców z całego świata, kierując ich serca ku Zbawicielowi, by również oni osiągnęli świętość. Franciszkański ideał życia nakreślony przez Świętego z Asyżu również w naszych czasach, podobnie jak i w dawnych, jest aktualny oraz zachęca ludzi do ewangelicznej doskonałości, która prowadzi do świętości. Od XIII wieku aż do naszych czasów zostało ogłoszonych przez Stolicę Apostolską ponad pięciuset świętych i błogosławionych, którzy żyli duchowością franciszkańską. Wśród nich są kapłani, bracia i siostry zakonne oraz ludzie świeccy z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którzy naśladując Chrystusa, osiągnęli ewangeliczną doskonałość tak jak święty Franciszek z Asyżu. Jednym z przykładów współczesnego naśladowania Chrystusa na wzór Świętego jest papież Franciszek, który przybrał imię Biedaczyny z Asyżu.

O. dr Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
A K T U A L N O Ś C I


W dniu 10 lutego br. z okazji Światowego Dnia Chorych i rozpoczynającego się Okresu Wielkiego Postu, przedstawiciele Wspólnoty FZŚ wzięli udział we Mszy św. w Domu Pomocy Społecznej, po zakończeniu której wraz z Kapłanem udali się do każdego pensjonariusza z życzeniami i drobnym upominkiem.
KALENDARZ LITURGICZNY


04.03. - Święto św. Kazimierza, Królewicza

19.03. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego


W I E L K I    T Y D Z I E Ń

20.03.- NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

21.03. - WIELKI PONIEDZIAŁEK

22.03. - WIELKI WTOREK

23.03. - WIELKA ŚRODAŚ W I Ę T E    T R I D U U M   P A S C H A L N E

24.03. - WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

25.03. - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

26.03. - WIELKA SOBOTAO K R E S     W I E L K A N O C N Y

27.03. - NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – UROCZYSTOŚĆ Z OKTAWĄ

28.03. - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


16.03. - spotkanie Rady Miejscowej Wspólnoty FZŚ – godz. 16.00 /środa/

18.03. - Droga Krzyżowa ulicami miasta z klasztoru do Fary po Mszy św. wieczornej /ok. 18.30/

27.03. - nie ma spotkania dla Wspólnoty, jest zaś 03.04. i 24.04.br.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: o. dr Mirosław Arkadiusz Czaja OFM
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl


Film "Klara i Franciszek" cz.1
Film "Klara i Franciszek" cz.2

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397572 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |